1. Back

Zapraszamy na szkolenia on-line: Poznaj platformę Webshop i zyskaj 500 Punktów Bonus ekstra!

Szukasz nowoczesnego, efektywnego i intuicyjnego systemu e-commerce B2B? Doskonale trafiłeś – ALSO Webshop spełni te oczekiwania:

• szeroka oferta

• intuicyjna obsługa

• konfiguratory produktów i usług

• przejrzysta prezentacja produktów

• dostępność towaru i ceny w czasie rzeczywistym

• możliwość integracji z dedykowanymi narzędziami e-commerce

Zainteresowany? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na cykl trzech szkoleń online, które wprowadzą Cię w tajniki ALSO Webshop i pomogą w pełni wykorzystać szerokie możliwości, jakie daje ta platforma.

13.05.2020, godzina 12:00, ALSO Webshop: podstawy

• Logowanie

• Menu główne

• Wyszukiwanie produktów

• Opisy produktowe

• Ścieżka zamówienia

• Promocje i ALSO Bonus Club

20.05.2020, godzina 12:00, ALSO Webshop: bez tajemnic

• Notatnik

• Zarządzanie użytkownikami

• Tworzenie oferty dla klienta końcowego

27.05.2020, godzina 12:00, ALSO Webshop: funkcje zaawansowane

• Konfiguratory i narzędzia: HP, MOLP, Dell

• Kreacja cenników

• ALSO Fast Order

• ALSO Product Agent

Dla uczestników szkolenia, będących członkami ALSO Bonus Club, przygotowaliśmy specjalną niespodziankę – 500 Punktów Bonus ekstra!*

Zainteresowany? Nie czekaj, zapisz się na wybrane, lub wszystkie, szkolenia jeszcze dziś!

* Punkty otrzymają firmy z sektora SMB będące członkami ALSO Bonus Club lub dokonają rejestracji w programie do 27.05. 2020. Jedna firma może otrzymać maksymalnie 500 punktów za uczestnictwo w całym cyklu szkoleń.

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest: ALSO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 14, 03-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000536656, NIP: 5272726825 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: privacy.pl@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.

2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.

2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, są przetwarzane w celu realizacji Promocji przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,

b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.