1. cofnij

Serdecznie zapraszamy na webinarium: Tworzenie systemu dynamicznego zarządzania ceną i monitoringu zajętości miejsc, z wykorzystaniem produktów z oferty ALSO

Dynamiczne ustalanie cen (ang. dynamic pricing) to strategia polegająca na elastycznej wycenie produktów i usług. Celem nadrzędnym stosowania polityki dynamicznego zarządzania ceną jest zwiększenie sprzedaży i zysków. Przedsiębiorcy muszą dostosować swoją cenę do:

 • panującej mody (sezonowości) na dany produkt
 • dostępności produktów
 • własnych celów sprzedażowych
 • działań konkurencji
 • licznych innych czynników branżowych

System dynamicznego zarządzania jest szczególnie istotny właśnie teraz, w czasie podwyższonej inflacji, gdyż pozwala zapobiegać tzw. efektowi zmiany karty dań. Efekt zmiany karty dań to konieczności ponoszenia kosztów przez przedsiębiorcę, w celu elastycznego dostosowania cen do panujących warunków ekonomicznych.

Podczas webinarium, które odbędzie się 14 czerwca o godzinie 15.00 dowiesz się:

 • co to jest i jak działa system monitorowania zajętości miejsc siedzących
 • co to jest i jak działa system dynamicznego zarządzania ceną
 • jakie są wady i korzyści stosowania takich systemów
 • w jakich obszarach przemysłu można wdrożyć tego typu systemy
 • jak stworzyć system dynamicznego zarządzania miejscem oraz ceną, na bazie produktów i rozwiązań z oferty ALSO.

Jeżeli twoimi klientami są przedsiębiorstwa z branży:

 • retail
 • gastronomicznej
 • hotelarskiej
 • nieruchomości biurowych lub centrów handlowych

lub chcesz poznać jak stworzyć ciekawy system, to koniecznie bądź z nami na tym webinarium!

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Kiedy: 14 czerwiec (wtorek)

Start: 15.00

Czas trwania: około 60 minut.


Prowadzący: Piotr Antończyk - Business Development Manager IoT w ALSO

Absolwent studiów inżynierskich na Politechnice Śląskiej oraz zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Obecnie doktorant z dziedziny ekonomii i finansów w Katedrze Badań nad Gospodarką Cyfrową na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Swoją praktyczną wiedzę dotyczącą technologii przekłada na procesy, a procesy na realne pieniądze. Posiada ponad 9 lat doświadczenia w sprzedaży systemów typu CAD/CAM/PLM oraz realizacji projektów Internet of Things.

1. Administrator

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

ALSO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-230 Warszawa, ul. Daniszewska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536656, NIP 5272726825, REGON 360451330 o kapitale zakładowym w wysokości 133.300.300 złotych, BDO: 000006264 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: privacy.pl@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

2.1 Osoby, które wypełniają formularz proszone są o podanie danych niezbędnych do informowania o ofercie handlowej związanej z produktami i usługami oferowanymi przez Administratora oraz S4E S.A.

2.2 Podanie danych osobowych w formularzu nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Dane podawane są dobrowolnie i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych dla celów marketingu produktów i usług oferowanych wspólnie przez Administratora oraz S4E S.A. oraz brakiem możliwości przedstawienia oferty handlowej.

2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza są przetwarzane w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda lub zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

2.4 W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody dane mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych:

a) w celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez ALSO Polska Sp. z o.o. oraz S4E S.A., za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b) celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez ALSO Polska Sp. z o.o. oraz S4E S.A., za pośrednictwem następujących środków komunikacji: automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS).

c) w celach marketingowych podmiotów trzecich, z którymi współpracuje Administrator

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

a) S4E S.A.., z którym Administrator opracowuje wspólne oferty,

b) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora wysyłkę informacji i materiałów reklamowych,

c) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody.

5. Uprawnienia osoby

5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody lub zgód w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

5.2 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.