1. cofnij

Gotowe stanowiska pracy z desktopami HP ProDesk z serii 400G5 lub 600G4 do wyboru.

Wybierz pakiet urządzeń najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb i połącz najwyższą jakość z atrakcyjną ceną.

Nasi eksperci zadbali o stworzenie zestawów gwarantujących maksymalną wydajność Twojej pracy.

Lista komponentów:

Desktopy Monitory Oprogramowanie Drukarki
HP 400G5 HP N240 MS Office Home and Business 2019 HP LaserJet Pro MFP M28w
HP 600 G4 HP VH22 MS Office 365 Business Premium HP DeskJet 2620
Lista Zestawów Cena (EUR)
HP 400G5 MT HP 400G5 MT i5-8500 8GB 256GB SSD + HP VH22 monitor + MS Office 365 Business Premium + HP DeskJet 2620 705
HP 400G5 MT HP 400G5 MT i5-8500 8GB 256GB SSD + HP N240 Monitor + MS Office 365 Business Premium + HP LaserJet Pro MFP M28w 770
HP 400G5 MT HP 400G5 MT i5-8500 8GB 256GB SSD + HP VH22 monitor + HP DeskJet 2620 625
HP 400G5 MT HP 400G5 MT i5-8500 8GB 256GB SSD + HP N240 Monitor + HP LaserJet Pro MFP M28w 690
HP 400G5 MT HP 400G5 MT i5-8500 8GB 256GB SSD + HP N240 Monitor + MS Office Home and Business 2019 + HP LaserJet Pro MFP M28w 870
HP 400G5 MT i3-8100 4GB RAM 500GB HDD + HP VH22 monitor + MS Office 365 Business Premium + HP DeskJet 2620 605
HP 400G5 MT i3-8100 4GB RAM 500GB HDD + HP N240 Monitor + MS Office 365 Business Premium + HP LaserJet Pro MFP M28w 670
HP 400G5 MT i3-8100 4GB RAM 500GB HDD + HP VH22 monitor + HP DeskJet 2620 525
HP 400G5 MT i3-8100 4GB RAM 500GB HDD + HP N240 Monitor + HP LaserJet Pro MFP M28w 590
HP 400G5 SFF i3-8100 8GB RAM 256GB SSD + HP VH22 monitor + MS Office 365 Business Premium + HP DeskJet 2620 665
HP 400G5 SFF i3-8100 8GB RAM 256GB SSD + HP N240 Monitor + MS Office 365 Business Premium + HP LaserJet Pro MFP M28w 730
HP 400G5 SFF i3-8100 8GB RAM 256GB SSD + HP VH22 monitor + HP DeskJet 2620 585
HP 400G5 SFF i3-8100 8GB RAM 256GB SSD + HP N240 Monitor + HP LaserJet Pro MFP M28w 650
HP 600G4 MT i5-8500 8GB RAM 1TB HDD + HP VH22 monitor + MS Office 365 Business Premium + HP DeskJet 2620 750
HP 600G4 MT i5-8500 8GB RAM 1TB HDD + HP N240 Monitor + MS Office 365 Business Premium + HP LaserJet Pro MFP M28w 815
HP 600G4 MT i5-8500 8GB RAM 1TB HDD + HP VH22 monitor + HP DeskJet 2620 670
HP 600G4 MT i5-8500 8GB RAM 1TB HDD + HP N240 Monitor + HP LaserJet Pro MFP M28w 735
HP 600G4 MT i5-8500 8GB RAM 1TB HDD + HP N240 Monitor + MS Office Home and Business 2019 + HP LaserJet Pro MFP M28w 915

*Ceny poszczególnych zestawów do potwierdzenia u opiekuna handlowego lub na webshop

*Ilość zestawów jest ograniczona

*Maksymalnie 5 zestawów per partner

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
  • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
  • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
    a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

  • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
  • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

  • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
  • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.