1. cofnij

Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz!

Zasady promocji:

 • Promocja trwa od 8 marca do 29 marca 2019 roku.
 • Promocją objęte są procesory firmy Intel 9400F oraz dyski Intel SSD 660p.
 • Promocja kierowana jest do Partnerów handlowych firmy ALSO.
 • Klient ma możliwość otrzymania bonu w kwocie do 550 PLN za zakupy produktów objętych promocją przekraczające minimalny próg ilościowy, zgodnie z zajętym miejscem.
 • Minimalny próg ilościowy wynosi 15 sztuk produktów objętych promocją – przekroczenie go jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w promocji.
 • W promocji zostanie nagrodzonych dwudziestu Partnerów z najlepszym wynikiem.
 • Bony będą przyznawane zgodnie z zajętym miejscem w promocji.
 • Miejsca w promocji ustalane są od największego obrotu ilościowego malejąco.
 • Kwoty bonów przyporządkowane według zajętego w promocji miejsca:
  • 1-5 : bon o wartości 550 PLN,
  • 6-10: bon o wartości 500 PLN,
  • 11-20 bon o wartości 380 PLN,
 • Maksymalna nagroda na klienta wynosi 550 PLN.
 • Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo w zakresie zmiany warunków promocji.

Proces uzyskania rabatu odbywa się w następujący sposób:

 • Po zakończonej akcji promocyjnej opiekun handlowy otrzyma informacje o przysługującym rabacie dla danego Klienta.
 • Rabat będzie możliwy do wykorzystania po zakończonej promocji do końca kwitnia.
 • Rabat rozliczany będzie na zakupach produktów marki Intel, a jego maksymalna wartość może wynosić 25% zamówienia.

KUP TERAZ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
 • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
 • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
  a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

 • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
 • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

 • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.