1. cofnij

KUPUJ PRODUKTY INTEL I CIESZ SIĘ VOUCHEREM DO ALSO NAWET NA 800 PLN! - Sprawdź ofertę niezawodnych procesorów marki Intel.

Zasady promocji:

Promocja trwa od 2 grudnia do 27 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania zapasów lub do wyczerpania puli nagród.

Promocja kierowana jest do Partnerów Handlowych firmy ALSO Polska Sp. z o.o.

Promocja dotyczy zakupu wybranych produktów marki Intel.

Zakupy muszą być dokonane w trakcie trwania promocji.

Zakupy produktów objętych promocją zostaną nagrodzone voucherami do wydania w ALSO Polska Sp. z o.o. na produkty marki Intel.

Zakupy rabatowane mogą być dokonane w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku.

Wysokość vouchera uzależniona jest od zajętego miejsca.

Miejsca oraz przyporządkowane do nich wartości voucherów przedstawione są w tabeli poniżej.

Nagroda w postaci vouchera jest możliwa do zdobycia w dwóch kategoriach.

Kategoria 1:

Piętnastu Partnerów, którzy osiągną największy wzrost zakupowy na produktach marki Intel w porównaniu do zakupów wykonanych w analogicznym okresie w Q3 (od 2 września do 28 września 2019 roku).

Kategoria 2:

Piętnastu Partnerów, którzy osiągną największy obrót zakupowy na produktach marki Intel. Obrót wykonany na produktach: i3-9100F, i5-9400F, i5-9500, i5-9600K, i5-9600KF, i7-9700K, i7-9700KF, i9-9900K zostanie pomnożony dwukrotnie.

Zakupy w cenach specjalnych mogą zostać wyłączone z promocji.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie warunków promocji.

Miejsce Nagroda w PLN
1 800
2 700
3 650
4 600
5 550
6 500
7 450
8 400
9 350
10 300
11 275
12 250
13 200
14 150
15 100
PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
  • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
  • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
    a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

  • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
  • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

  • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
  • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.