Anvendelsesmuligheder

Fleksibilitet og mobilitet er for længst blevet en del af arbejdsmiljøet takket være mange forskellige faktorer.

Det betyder, at kontorkoncepter som open space-kontorer og kontorfællesskaber er blevet en del af hverdagen. Graden af jobkvalitet og medarbejdertilfredshed kan forbedres yderligere ved at skabe et sundt klima med Workplace+-løsningen. Lokalernes effektivitet og udnyttelse kan også analyseres og optimeres ved hjælp af denne løsning.

Forretningsledere

kan nemt optimere
driftsomkostningerne

Bygningsadministratorer

kan effektivt administrere arbejdslokaler og øge udnyttelsesgraden.

HR og samarbejdsudvalg

kan forvente optimerede arbejdsforhold og øget medarbejdertilfredshed.

Medarbejdere og brugere

oplever ikke blot øget effektivitet, men også forbedret motivation og kreativitet.

Kontrol af kapaciteten kan spille en lige så stor rolle som muligheden for måling af luftkvalitet og støjniveauer.

Mulige optimeringsforanstaltninger kan udledes uden større arbejde. Disse spænder fra blot at åbne et vindue til integration i en komplet bygningsautomatisering. Brugeren bestemmer selv, hvad han vil bruge oplysningerne til. Der er mange forskellige muligheder.

Også når det gælder uddannelse, findes der forskellige tilgange for Workplace+-løsningen. Der bør lægges større vægt på dette område, navnlig i lyset af den gradvise digitalisering af uddannelsessektoren og den tilhørende digitalisering af skoleområdet. Med Workplace+-løsningen kan brugerne for eksempel kontrollere og administrere hele foredragssale, specialklasseværelser eller store biblioteker i realtid.

Kontorfællesskaber drager især fordel af muligheden for anvendelsesbaseret fakturering af arbejdsstationer og konferencelokaler samt måling af den faktiske belægning af kontorudbuddet. Derudover kan de indsamlede data også anvendes til markedsføringsformål og dermed bidrage til at få nye kunder. Udvidelsen med sensorer for udnyttelse af parkeringspladser er endnu en valgfri USP, der kan implementeres via Workplace+-løsningen.