Strategi & målsætning

Vi giver vores kunder, leverandører og forhandlere af hardware, software og serviceydelser mulighed for at nå deres fulde potentiale og omsætte nye forretningsidéer til virkelighed.

Som engageret forretningspartner er det vores topprioritet at levere fordele til kunderne – vores leverandører, specialiserede distributører, forhandlere, detailhandlere og e-tailers.

Dette omfatter helt naturligt fremragende og personlig service samt kompetence og konkurrencedygtighed. Det er vores målsætning at opbygge langvarige partnerskaber, som kunderne kan stole på. For at nå dette mål lever og arbejder vi for vores forretningsfilosofi:

 • Vi leverer flere kundefordele end vores konkurrenter
 • Vi lover kun, hvad vi kan holde
 • Vi forholder os til alle vores kunder med et personligt engagement
 • Vi udvikler langvarige partnerskaber
 • Vi måler os mod nul-fejl princippet

Virksomhedens målsætning

 • At være nummer et eller to inden for ICT distribution i alle lande, hvor vi er repræsenteret.
 • At øge vores omsætning og rentabilitet ved kontinuerlig vækst.
 • At effektivisere omkostninger ved konstant procesoptimering.
 • At være i løbende kontakt med flest mulige kunder og opnå højest mulig tilfredshed.
 • At tilbyde vores samarbejdspartnere større fordele end sammenlignelige konkurrenter med innovative tjenester.
 • At være den førende distributionspartner for alle leverandører, som vi samarbejder med.
 • At være den mest attraktive arbejdsplads, da vores medarbejdere er nøglen til succes.
 • At være pålidelig, socialt orienteret, og miljømæssig ansvarlig i alt, hvad vi foretager os.

Vores strategi

Det primære mål for virksomheden er at opnå en bæredygtig og profitabel vækst. ALSO opnår vækst, som tager højde for virksomhedens kapitalstruktur og rentabilitet. Disse grundpiller definerer spændingsfeltet for vores aktiviteter, og de inkorporeres i alle beslutninger.

Inden for dette spændingsfelt har vi defineret og prioriteret fire aktiviteter:

M for MAINTAIN (Vedligeholde) står for at sikre den transaktionsbaserede forretningsmodel, som danner basis for den videre udvikling af Service- og Solutions-forretningen således at målene for vækst og indkomst nås.

O for OPTIMIZE (Optimere) står for kontinuerlig optimering af processerne på de relevante områder. Væsentlige programmer er Profit Improvement Program (PIP) og Process Optimization Program (POP).

R står for REINVENT (Genopfinde/ændre) ALSO vil fortsætte med væksten via den transaktionsbaserede forretningsmodel og generere yderligere vækst via Service- og Solutions-modellerne.

E står for ENHANCE Dette betyder hovedsagligt, at vi udvider vores markedsposition med opkøb i overensstemmelse med målene omkring REINVENT.