Compliance regler

Vores primære mål er ikke, at vi lige akkurat lever op til lovkravene, men at vi er et af de bedste eksempler på ansvarlighed blandt iværksættere.

Whistleblower-ordninger

ALSO whistleblower-ordning giver medarbejdere, eksterne samarbejdspartnere, medlemmer af direktionen og bestyrelsen mulighed for, i fuld fortrolighed, at indberette oplysninger om lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold relateret til bestemmelser, der gælder for ALSO. Dette inkluderer alvorlige overtrædelser af ALSOs interne politikker.

Overtrædelser, som er omfattet af whistleblowerordning, indberettes direkte til Ombudsmanden for ALSO Group, advokat Dr. Carsten Thiel von Herff.

Dr. Thiel von Herff er professionelt forpligtet til at opretholde fortroligheden, og efter anmodning vil han også undersøge klager/tips, der leveres anonymt. Oplysningerne videresendes først til ALSO efter samråd med afgiveren af oplysningerne. Målet er at hjælpe virksomheden med at håndtere overtrædelser af gældende regler, uden at den person, der tilvejebringer oplysninger om overtrædelser, skal være bekymret for utilsigtede konsekvenser.

Kontaktoplysninger

Ombudsmand

Dr. Carsten Thiel von Herff
c/o Thiel von Herff Advokater hos Law
Loebellstraße 4
DE-33602 Bielefeld

Telefon: +49 521 557333-0
Fax: +49 521 557333-44

E-mail: ombudsman@thielvonherff.de
www.report-tvh.de

ALSO Denmark Compliance E-mail: compliance.dk@also.com

Code of Conduct

Code of Conduct er grundlaget for vores virksomhedsetik. Det er en rettesnor for alle vores kommercielle aktiviteter og daglige interaktioner. Vores Code of Conduct kan opsummeres i følgende grundregler:

  • Vi respekterer menneskets værdighed og menneskerettighederne. Alle medarbejdere hos ALSO får samme muligheder uden diskrimination.
  • Vi følger lovene i vores respektive jurisdiktion samt interne regler og forpligtelser. Dette gælder især for forbuddet mod at indgå konkurrencebegrænsende aftaler og forbuddet mod at acceptere eller tilbyde uretmæssige fordele.
  • Vi undgår interessekonflikter, der er til skade for ALSO - især er det ikke tilladt at deltage i aktiviteter, der konkurrerer med ALSO.
  • Vi hemmeligholder fortrolige oplysninger som virksomhedsdata, økonomiske data eller tekniske data fra ALSO samt andre fortrolige interne dokumenter og data.
  • Det forventes, at vi hjælper til med at håndhæve ALSO's principper for god opførsel og er opmærksomme på virksomhedens omdømme.