1. tilbage

Compliance regler

Vores primære mål er ikke, at vi lige akkurat lever op til lovkravene, men at vi er et af de bedste eksempler på ansvarlighed blandt iværksættere.

Advokaten Dr. Carsten Thiel von Herff er ombudsmand for ALSO Group i sager om overholdelse af gældende regler. Ombudsmanden står til rådighed for medarbejdere og tredjeparter som en uafhængig, ekstern kontakt ved oplysninger angående overtrædelser af ALSO's adfærdskodeks, især i tilfælde med kriminelle handlinger eller aftaler, der begrænser konkurrencen. Dr. Thiel von Herff er professionelt forpligtet til at opretholde fortroligheden, og efter anmodning vil han også undersøge klager/tips, der leveres anonymt. Oplysningerne videresendes først til ALSO efter samråd med leverandøren af oplysningerne. Målet er at hjælpe virksomheden med at håndtere overtrædelser af gældende regler, uden at den person, der tilvejebringer oplysninger om overtrædelser, skal frygte for følgerne.

Kontaktoplysninger

Ombudsmand

Dr. Carsten Thiel von Herff
c/o Thiel von Herff Rechtsanwälte
Detmolder Strasse 30
DE-33604 Bielefeld

Phone: +49 521 557333-0
Fax: +49 521 557333-44

E-Mail: ombudsmann@thielvonherff.de

ALSO Compliance E-Mail: compliance@also.com

Code of Conduct

Code of Conduct er grundlaget for vores virksomhedsetik. Det er en rettesnor for alle vores kommercielle aktiviteter og daglige interaktioner. Vores Code of Conduct kan opsummeres i følgende grundregler:

  • Vi respekterer menneskets værdighed og menneskerettighederne. Alle medarbejdere hos ALSO får samme muligheder uden diskrimination.
  • Vi følger lovene i vores respektive jurisdiktion samt interne regler og forpligtelser. Dette gælder især for forbuddet mod at indgå konkurrencebegrænsende aftaler og forbuddet mod at acceptere eller tilbyde uretmæssige fordele.
  • Vi undgår interessekonflikter, der er til skade for ALSO - især er det ikke tilladt at deltage i aktiviteter, der konkurrerer med ALSO.
  • Vi hemmeligholder fortrolige oplysninger som virksomhedsdata, økonomiske data eller tekniske data fra ALSO samt andre fortrolige interne dokumenter og data.
  • Det forventes, at vi hjælper til med at håndhæve ALSO's principper for god opførsel og er opmærksomme på virksomhedens omdømme.