1. Generelt

Det er os en fornøjelse at byde dig velkommen til vores hjemmeside. Læs venligst anvendelsesvilkårene i dette dokument. Når du anvender dette websted, går du med til at overholde disse vilkår.


2. Nøjagtighed, fuldstændighed og aktuelle oplysninger

ALSO A/S (herefter kaldet "ALSO") bestræber sig på at sikre, at oplysningerne på dette websted er nøjagtige, fuldstændige og opdaterede, men kan ikke holdes ansvarlig for unøjagtige, ufuldstændige eller fejlagtige oplysninger, der offentliggøres på dette websted.


3. Ophavsret

Alle ophavsretslige og andre immaterielle rettigheder i form af tekster, billeder og andet indhold på dette websted tilhører ALSO eller er offentliggjort med den respektive ejers samtykke. Eventuel kopiering, deling, gengivelse eller anden brug af de oplysninger, brands, billeder, tekster eller logoer eller dele heraf til kommercielle formål er strengt forbudt. Hvis du ønsker at gengive nogen af oplysningerne på dette websted, skal du indsende en ansøgning om godkendelse til ALSO Corporate Communications på corporate.communication@also.com .


4. Adgang til ALSO "also.dk" websted

Ved at tilgå og bruge webstedet accepterer Forhandleren betingelserne og adgangsprocedurerne for brug af ALSO “also.dk” websted. Adgang til SHOP gives ved brug af en unik e-mailadresse og en adgangskode, der til sammen udgør en unik Log In Oplysning for hver Forhandler.

ADMINISTRATOR defineres ved åbningen af en kundekonto. Rollen tildeles automatisk til den person, der har ansøgt om forhandleroprettelse hos ALSO A/S. Administrator rollen kan flyttes til en anden person eller der kan oprettes yderligere administratorer til en given konto ved at kontakte ALSO.

Forhandleren har altid en Administrator. Denne har udvidede rettigheder til at oprette og administrere brugeradgange til webshoppen. Administratoren kan tillige, slette og reaktivere profiler, samt regulere rettighederne på brugerniveau.

Medmindre og indtil den dato, hvor Forhandleren har gjort skriftligt indsigelse, antager ALSO, at de personer, der af Forhandleren er udpeget som Administrator og brugere, samt de personer der bruger Forhandlernes Log In Oplysninger, har beføjelse til at handle på vegne af Forhandleren og på dennes ansvar.


4.1 Fortrolighed af Log In Oplysninger

Forhandleren er ansvarlig for at holde Log In Oplysninger fortrolige samt at undgå misbrug heraf. Forhandleren er eneansvarlig for deling af tildelte Log In Oplysninger og eventuel misbrug heraf. Forhandleren skal ikke dele eller overføre de tildelte Log In Oplysninger med tredje part eller på anden måde gøre dem offentligt tilgængelige. Forhandleren anerkender, at Log In Oplysningerne gør det muligt at identificere Forhandleren og personer, som handler på ALSO SHOP på vegne af Forhandleren. Forhandleren anerkender endvidere, at brugen af de tildelte Log In Oplysninger betragtes som bevisførelse for Forhandlerens identitet. ALSO fraskriver sig ethvert ansvar for skade forvoldt af misbrug af de tildelte Log In Oplysninger.


4.2 Misbrug af Log In Oplysninger

Såfremt Forhandleren opdager at de tildelte Log In Oplysninger utilsigtet er gjort tilgængelige for tredje part eller at der kan være risiko for misbrug, skal Forhandleren øjeblikkeligt informere ALSO skriftligt herom. ALSO skal i så fald sikre, at de tildelte Log In Oplysninger blokeres. Efter ansøgning fra Forhandleren og efter at risikoen for misbrug er imødegået, kan ALSO genåbne for brugen af de tildelte Log In Oplysninger.


4.3. To-Faktor godkendelse (Multifaktor-godkendelse)

Som ekstra sikkerhedsforanstaltning til ALSO webbutikken, forsyner ALSO Forhandleren med et sikkerhedsværktøj via to-faktor godkendelse, også kendt som multifaktor autentificering (MFA). Af sikkerhedsmæssige årsager kan ALSO kræve, at Forhandleren bruger to-faktor godkendelse, som, foruden e-mail og password, består i en sikkerhedskode, som er kommunikeret via SMS eller via en godkendelsesapplikation.

Begrænsning i adgang til webstedet:

Mens ALSO forsyner Forhandleren adgang til webstedet, forbeholder ALSO sig ret til at begrænse, ændre eller fjerne adgang til webstedet og /eller til at foretage ændringer i betingelserne for adgang til webstedet uden forudgående advarsel.

For at sikre webstedets sikkerhed, kan tekniske sikkerhedsforanstaltninger pålægges som en forudsætning for at få adgang til webstedet og/eller til at placerer en ordre på webstedet.


5. Dine data

ALSO er forpligtet til ansvarlig brug af personoplysninger (se erklæringen om datafortrolighed & persondatapolitik ). Som bruger af webstedet er du fuldt ud ansvarlig for alle oplysninger, du sender til os, og du kan bekræfte, at ingen tredjepartsrettigheder krænkes.


6. Links til andre websteder

Under visse omstændigheder kan du via links på ALSO's hjemmesider komme uden for ALSO Groups netværk og systemer. ALSO Group påtager sig intet ansvar for indholdet, nøjagtigheden eller funktionaliteten af disse tredjepartswebsteder. Links er lagt ud i god tro, og ALSO Group påtager sig intet ansvar for ændringer af tredjepartswebsteder, som vi leverer links til. Levering af links til andre websteder er ikke det samme som en anbefaling fra ALSO Group. Vi vil kraftigt anbefale, at du omhyggeligt kontrollerer de retlige oplysninger og databeskyttelsesoplysningerne for andre websteder, som du besøger.


7. Garanti og ansvarsfraskrivelse

a) Dette websted er udarbejdet på grundlag af nuværende viden og tilgængelige data. Det er udelukkende beregnet til brug i Europa. ALSO giver derfor ingen garanti eller forsikringer, hverken eksplicit eller implicit, for at indholdet af dette websted er fuldstændigt, korrekt, pålideligt eller opdateret, at det ikke krænker nogen tredjepartsrettigheder, eller at dette websted kan tilgås uden afbrydelse, fejl eller virus. De leverede oplysninger indebærer hverken garanti, forsikring eller erstatningsansvar for ALSO. Al adgang til og brug af dette websted samt tillid til oplysningerne er på eget ansvar.

b) ALSO's websted og de referenceoplysninger, som det indeholder, er beregnet til oplysning og salg. Oplysningerne på dette websted er ikke bindende tilbud, og de indeholder ikke råd eller instruktioner med relation til brugen af ALSO's produkter og services.

c) ALSO og/eller andre personer, som er bestilt af os til at skabe, designe eller levere dette websted påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte skader, omkostninger, tab eller erstatningskrav af nogen art, som er resultatet af adgang, brug, manglende evne til at bruge, ændringer i indhold, fejl eller brug af andre websteder.


8. Ændringer

ALSO forbeholder sig ret til at foretage ændringer i disse anvendelsesvilkår eller indholdet af webstedet til enhver tid uden forudgående varsel, især i relation til produkter, produktspecifikationer, services, priser og/eller tilgængelighed.


9. Gældende lov

Alle tvister eller krav, som måtte følge af at bruge dette websted eller er forbundet med det, er underlagt schweizisk lovgivning. Det eksklusive værneting er kontoret for de ansvarlige domstole for Emmen (LU).