Selv om cloud baserede løsninger vinder hastigt frem, varer det nogen tid, før virksomhederne slukker endegyldigt for alle serverne i kælderen. Derfor skal ALSO kunne håndtere begge verdener og fungere som en kompetent rådgiver for den transformation, der er sat i gang.

Direkte oversat fra engelsk betyder solutions “løsninger”. Og sandt at sige kan det nok ikke defineres mere præcist - for i ALSO Solutions er det lige præcis løsninger, der er i fokus. Løsninger i form af de servere, det netværk og storage samt den software, der tilsammen danner en virksomheds IT-infrastruktur.

Selv om flere og flere virksomheder samt organisationer får blik for de muligheder, der gemmer sig i skyen, er der nemlig ikke nogen tvivl om, at den traditionelle IT-infrastruktur, som vi kender den i dag, vil være hos os mange år endnu.

Det vil sige, at det, vi kalder for On Premise Salg fortsat vil være et attraktivt forretningsområde for forhandlere - også når det gælder servere og storage, selv om flere og flere servere og data flytter op i skyen. Der er dog ikke nogen tvivl om, at vi er startet på en rejse, der betyder, at billedet måske om blot få år kan se meget anderledes ud.

Det bedste fra to verdener
Det er naturligvis en udvikling, vi er meget bevidste om hos ALSO, for den stiller krav til vores medarbejdere om, at de så at sige ikke sætter sig mellem to stole, men kan rådgive forhandlerne og deres slutkunder lige godt om begge verdener.

Mange nye virksomheder er født i skyen, og for dem er det helt naturligt, at både applikationer og data hostes her. Hvis datoen på virksomhedens fødselsattest går tilbage til dengang, ingen kunne forudse udviklingen frem mod cloud baserede tjenester, vælger mange en hybridløsning - altså en todelt strategi, hvor eksempelvis virksomhedens mailsystem befinder sig i skyen, mens man selv hoster de forretningskritiske systemer.

Det vil typisk være ERP eller CRM systemer, der er tale om her, og det kan være såvel drifts- som sikkerhedsmæssige overvejelser, der danner baggrund for den slags strategiske beslutninger. Der er dog næppe nogen tvivl om, at på et eller andet tidspunkt vil flere og flere systemer flytte til skyen, men det kan være svært at sige noget mere præcist om hvornår.

Det virtuelle indkøbscenter
Det ligger imidlertid fast, at vi er startet på en transformation og, at udviklingen lige pludselig kan gå stærkt - eventuelt forstærket af udefra kommende problemer. Som eksempel herpå kan nævnes vulkanen på Island, der for nogle år siden lammede flytrafikken i store dele af Europa. Det var således en begivenhed, der for alvor satte gang i salget af videokonference løsninger.

Hos ALSO har vi kompetente og erfarne medarbejdere, der både kan hjælpe forhandlerne til at servicere det, vi kan kalde for de traditionelle kunder, og medarbejdere, der kan fungere som brobyggere over til cloud verdenen. Vi kan ligeledes tilbyde vores virtuelle indkøbscenter - “ALSO Cloud Marketplace” - hvor forhandlerne både har mulighed for at tilbyde Software as a Service fra en række af vores leverandører og egne løsninger.

Endnu en mulighed i ALSO Cloud Marketplace er muligheden for at sælge hosting af eksempelvis storage- og backup løsninger, for selv om ikke alle virksomheder slukker for serverne i kælderen på én gang, er der masser af spænd-ende forretningsmæssige muligheder for at tilbyde supplerende løsninger til slutkunderne.