Med ALSO Cloud Marketplace har ALSO skabt et virtuelt indkøbscenter, hvor forhandlerne hurtigt og effektivt kan servicere deres kunder. Det giver den innovative forhandler, der forstår at sætte sig ind i kundernes forretning, mulighed for at vinde markedsandele.

Alle taler om skyen, og der er da heller ikke nogen tvivl om, at fremtiden i endog særdeles høj grad kommer til at handle om cloud baserede services, der gør det langt nemmere at servicere sine kunder hurtigt og effektivt. For nogle forhandlere kræver det cloud baserede univers imidlertid en vis tilvænning, mens det for de fleste kræver en tilpasning af deres forretningsmodel med henblik på at opnå det fulde udbytte.

Over de senere år har vi oplevet et paradigmeskift, der har betydet, at salgskanalen for altid har ændret sig. Fordelene i det nye univers er imidlertid mange, og for den omstillingsparate forhandler åbner der sig helt nye muligheder for at udvide sit forretningsområde og dermed øge sin indtjening.

Afregning efter forbrug
Omstillingen handler både om, at forhandlerne skal lære at tænke i nye forretningsmæssige muligheder og, at omsætningen så at sige ændrer sig fra salg i klumper til salg af services og software i løbende abonnementer.

Den abonnementsbaserede provisionering af software og services gør det lynhurtigt at skrue op eller ned for kundens løsning, og da der afregnes efter forbrug, kan løsningen løbende tilpasses slutkundens aktuelle ressourcebehov.

ALSO ser det som en helt naturlig opgave at understøtte forhandlerne i de nye forretningsmuligheder, og med ALSO Cloud Marketplace har vi derfor skabt et virtuelt indkøbscenter, hvor vores forhandlere hurtigt og effektivt kan servicere deres kunder.

Alt som en service
Det centrale omdrejningspunkt i ALSO Cloud Marketplace er “Pay per use” begrebet, hvor forhandleren via en portal og et centralt administrationsværktøj qua ALSO’s status som Microsoft Cloud Solution Provider både får adgang til hele Office 365 paletten og mulighed for at skabe sin egen handelsplads med eksempelvis branchespecifikke løsninger.

ALSO Cloud Marketplace er nærmest at betegne som ”a never ending story” forstået på den måde, at der både sker kontinuerlig opdatering af den software og de services, der tilbydes samt løbende tilføjes såvel nye ydelser som ny funktionalitet.

Vi har udarbejdet en køreplan over de funktioner, der vil blive integreret i løbet af andet halvår 2015, og blandt de særdeles interessante vil jeg nævne en central indkøbskurv

samt ikke mindst funktionen Smart Provisioning Wizard, der gør det muligt at provisionere hele indholdet af indkøbskurven på én gang.

Den vigtige kundekontakt
I det omfang slutkunden selv ønsker mulighed for at udvide sine ressourcer - enten i form af flere licenser eller nye ydelser - kan forhandleren via administrationsværktøjet gøre dette muligt, og alt efter forbrug fakturerer vi forhandleren samlet, som derefter nemt og enkelt kan viderefakturere til slutkunden.

Med ALSO Cloud Marketplace bevares den vigtige kontakt mellem forhandler og slutkunde. Det er godt nok blevet nemt at handle på nettet, men i takt med at der udbydes flere og flere valgmuligheder, når det gælder sammensætningen af softwareløsningerne, jo mere kompleks bliver beslutningsprocessen til gengæld.

Derfor skal forhandleren træde i karaktér og hjælpe sin slutkunde. Den innovative forhandler, der forstår at sætte sig ind i kundernes forretning og fungere som en kompetent rådgiver, vil nemlig vinde markedsandele. Det at hjælpe kunden med at vælge lige præcis den software og de services, der passer bedst til de aktuelle behov, betyder alt andet lige styrkede kunderelationersamt udvidede salgsmuligheder.

"ALSO ser det som en helt naturlig opgave at understøtte forhandlerne i de nye forretningsmuligheder, og med ALSO Cloud Marketplace har vi derfor skabt et virtuelt indkøbscenter, hvor vores forhandlere hurtigt og effektivt kan servicere deres kunder."

- Martin Chrois, Business Unit Manager, Software & Cloud