Lovændring om Copydan afgifter i
Danmark pr. 1. januar 2022

Pr. 1. januar 2022 er der vedtaget en lovændring om Copydan afgifterne i Danmark.

Yderligere information om lovændringerne, samt Q&A, er at finde på dette link: Copydan KulturPlus’ hjemmeside.

Pr. 1. januar 2022 pålægger ALSO således alle de omfattede produkter de nye afgifter (se specifikation nedenfor), hvilket betyder, at priserne på ALSOs webshop vil være inkluderet denne afgift.

Læs mere om fritagelse for Copydan afgifter

Oversigt over nye afgifter pr. 1. januar 2022

  
Smartphone 45,00 kr.
Tablet 45,00 kr.
Bærbar computer 45,00 kr.
Stationær computer 45,00 kr.
Harddisk*: ≤ 128gb 4,00 kr.
Harddisk*: > 128gb 16,00 kr.

* En ”harddisk” skal forstås som et ikke-multifunktionelt og ikke-indbygget lagringsmedie, hvis primære funktion er lagring af filer, herunder usb-stik, hukommelseskort, ekstern harddisk, intern harddisk (harddisk til indbygning i eksempelvis en stationær computer), netværksharddisk (ekstern harddisk med mulighed for netværkstilslutning) o.l.

Fritagelse for nye Copydan afgifter

Du kan som forhandler søge fritagelse for Copydan afgifter, hvormed du vil få et godkendelsesnummer.

Dette indebærer, at du som forhandler selv skal indberette til Copydan, hvilket gøres her.

Såfremt du ønsker at fritages for Copydan, skal ALSO - kreditgodkendelse.danmark@also.com, modtage email med jeres godkendelsesnummer. Vær opmærksom på regelsættet der er udstukket fra CopyDan – se nedenfor.

Udklip fra Copydan/KulturPlus.

Regnskab

Brugeren er forpligtet til at føre regnskab over køb og forbrug af lagringsmedier.

Ved afslutning af brugerens regnskabsår skal der foretages en fysisk optælling af beholdningen af købte vederlagsfrie lagringsmedier. Regnskabet skal fremstå på en klar og overskuelig måde. Det skal indeholde specifikationer, der kan danne grundlag for kontrol foretaget af en af Copydan KulturPlus valgt statsautoriseret revisor.

For yderligere information læs mere her.