Vilkår for anvendelse

1. Generelt

Det er os en fornøjelse at byde dig velkommen til vores hjemmeside. Læs venligst anvendelsesvilkårene i dette dokument. Når du anvender dette websted, går du med til at overholde disse vilkår.

2. Nøjagtighed, fuldstændighed og aktuelle oplysninger

ALSO Holding AG (herefter kaldet "ALSO") bestræber sig på at sikre, at oplysningerne på dette websted er nøjagtige, fuldstændige og opdaterede, men kan ikke holdes ansvarlig for unøjagtige, ufuldstændige eller fejlagtige oplysninger, der offentliggøres på dette websted.

3. Ophavsret

Alle ophavsretslige og andre immaterielle rettigheder i form af tekster, billeder og andet indhold på dette websted tilhører ALSO eller er offentliggjort med den respektive ejers samtykke.

Eventuel kopiering, deling, gengivelse eller anden brug af de oplysninger, brands, billeder, tekster eller logoer eller dele heraf til kommercielle formål er strengt forbudt. Hvis du ønsker at gengive nogen af oplysningerne på dette websted, skal du indsende en ansøgning om godkendelse til ALSO Corporate Communications på corporate.communication@also.com.

4. Dine data

ALSO er forpligtet til ansvarlig brug af personoplysninger (se erklæringen om datafortrolighed). Som bruger af webstedet er du fuldt ud ansvarlig for alle oplysninger, du sender til os, og du kan bekræfte, at ingen tredjepartsrettigheder krænkes.
Læs vores Databehandleraftale her .

5. Links til andre websteder

Under visse omstændigheder kan du via links på ALSO's hjemmesider komme uden for ALSO Groups netværk og systemer. ALSO Group påtager sig intet ansvar for indholdet, nøjagtigheden eller funktionaliteten af disse tredjepartswebsteder. Links er lagt ud i god tro, og ALSO Group påtager sig intet ansvar for ændringer af tredjepartswebsteder, som vi leverer links til. Levering af links til andre websteder er ikke det samme som en anbefaling fra ALSO Group. Vi vil kraftigt anbefale, at du omhyggeligt kontrollerer de retlige oplysninger og databeskyttelsesoplysningerne for andre websteder, som du besøger.

6. Garanti og ansvarsfraskrivelse

a) Dette websted er udarbejdet på grundlag af nuværende viden og tilgængelige data. Det er udelukkende beregnet til brug i Europa. ALSO giver derfor ingen garanti eller forsikringer, hverken eksplicit eller implicit, for at indholdet af dette websted er fuldstændigt, korrekt, pålideligt eller opdateret, at det ikke krænker nogen tredjepartsrettigheder, eller at dette websted kan tilgås uden afbrydelse, fejl eller virus. De leverede oplysninger indebærer hverken garanti, forsikring eller erstatningsansvar for ALSO. Al adgang til og brug af dette websted samt tillid til oplysningerne er på eget ansvar.

b) ALSO's websted og de referenceoplysninger, som det indeholder, er beregnet til oplysning og salg. Oplysningerne på dette websted er ikke bindende tilbud, og de indeholder ikke råd eller instruktioner med relation til brugen af ALSO's produkter og services.

c) ALSO og/eller andre personer, som er bestilt af os til at skabe, designe eller levere dette websted påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte skader, omkostninger, tab eller erstatningskrav af nogen art, som er resultatet af adgang, brug, manglende evne til at bruge, ændringer i indhold, fejl eller brug af andre websteder.

7. Ændringer

ALSO forbeholder sig ret til at foretage ændringer i disse anvendelsesvilkår eller indholdet af webstedet til enhver tid uden forudgående varsel, især i relation til produkter, produktspecifikationer, services, priser og/eller tilgængelighed.

8. Gældende lov

Alle tvister eller krav, som måtte følge af at bruge dette websted eller er forbundet med det, er underlagt schweizisk lovgivning. Det eksklusive værneting er kontoret for de ansvarlige domstole for Emmen (LU).

Dateret Februar 2015.