1. tilbage

05-05-2020 - Tåstrup

ALSO Danmark og CTGlobal formaliserer samarbejde for at øge værdien for it-kanal, CSP-partnere – og hinanden

Licensaftaler, implementering og udvikling af løsninger, der fremtidssikrer SMB-forhandlere i it-branchen, er hjørnestenene i samarbejdet mellem de to virksomheder.

København, 21. april 2020 – It-distributøren ALSO Danmark og it-konsulent og -udviklingshuset CTGlobal kombinerer deres ekspertise for at højne kvaliteten af it-løsninger i de små og mellemstore danske virksomheder

Som it-distributør med et omfattende netværk af leverandører omkring sig og en international organisation bag sig, har ALSO Danmark gennem 20 år akkumuleret et indgående kendskab til de it-behov, mindre virksomheder oplever. I det netop formaliserede samarbejde med CTGlobal, der har 20 års erfaring i at designe og implementere software og hardware løsninger i danske og udenlandske virksomheder, bliver denne forståelse for mindre virksomheder forstærket med en teknologisk indsigt, der hidtil kun er kommet landets største organisationer til gode: ”CTGlobal har, fra deres arbejde med nogle af Danmarks – og verdens – største og mest komplicerede infrastrukturer en viden, som gør dem i stand til at sætte fingeren på, hvilke forventninger, behov og problemer ALSOs forhandlernetværk skal rustes til at imødekomme og løse, fordi det er det forhandlernetværkets kunder – de mindre virksomheder - vil efterspørge i fremtiden,” siger Rasmus Rimhoff, salgsdirektør i ALSO Danmark, og fortsætter: ”Sammen med CTGlobal vil ALSO Danmark arbejde videre på at understøtte vores partnere i deres rejse mod cloud. Samarbejdet skal være med til at udvikle begge virksomheder igennem forretningsudvikling, kompetenceløft og investering af ressourcer, så vi kan løfte hinanden,” forudser han.

Supertankernes problemer i dag rammer de små i morgen
CTGlobal sidder i maskinrummet hos nogle af de mest fremsynede og innovative virksomheder i Danmark og globalt – virksomheder, der altid skal være 10 skridt foran med deres it-løsninger. Disse store og komplekse organisationer forbereder sig hver dag på, hvilke udfordringer deres infrastruktur skal kunne løse i fremtiden, både indenfor sikkerhed, operationel effektivitet, data-lagring og -adgang og brugertilfredshed. Og de problemstillinger, som spydspidserne blandt danske organisationer sidder og tumler med i dag, repræsenterer de problemstillinger som de mindre virksomheder står med i morgen.

”Hvor de store, etablerede spillere typisk har tilstrækkelig med ressourcer, både mandskabsmæssigt og økonomisk, og tilstrækkeligt med markedsandele og kapital til at have is i maven og sætte takten i deres respektive brancher og geografier, skal de mindre forretninger overleve på deres evne til at tilpasse sig og adressere tendenser og kriser, efterhånden som de opstår. De har ikke tid til, eller mulighed for, at planlægge langsigtet, og kan ikke påvirke udviklingen i lige så høj grad. Til gengæld er de små lynhurtige til at tilegne sig nye løsninger: Hvis vi har dokumentation for, at en specifik teknologi eller model virker og vinder indpas blandt supertankerne, og hvis vi kan præsentere den som den berømte bouillonterning, ved vi at speedbådene gladeligt vil tage ideerne og løsningerne til sig,” siger Peter Odgaard-Jensen, administrerende direktør i CTGlobal.

Indsigt og ekspertise fra to vinkler
Og det er lige netop her, samarbejdet mellem CTGlobal og ALSO Danmark finder sin styrke: Den praktiske erfaring og omfattende ekspertise i skræddersyede løsninger, som CTGlobal bringer til bordet fra enterprise-segmentet, kan kun sjældent overføres direkte til en lille virksomhed, som ikke har tid til store akademiske øvelser, men har i stedet brug for en plug-and-play løsning, der virker fra dag ét. Her kan ALSO Danmark med sit SMB-forhandlernetværk bidrage med enestående indsigt i, hvordan de specialdesignede løsninger kan oversættes til de behov, de mindre virksomheder har.

Både Rasmus Rimhoff og Peter Odgaard-Jensen ser frem til samarbejdet, der har været undervejs i længere tid: ”Vores organisationer har arbejdet sammen på kryds og tværs på adskillige projekter igennem et stykke tid, og vi har allerede nu et indgående kendskab til hinanden. Den positive historik har givet tillid til hinandens forretningsmodeller på begge sider af bordet, og det er det bedste udgangspunkt man kan ønske sig,” fastslår Rasmus Rimhoff.

Sådan kan ALSO Danmarks netværk få glæde af samarbejdet med CTGlobal i praksis
Et eksempel på, hvordan ALSO Danmarks netværk har glæde af samarbejdet, er på cloud-området: I disse dage beviser cloud-teknologien sit værd som den absolut bedste metode til at kunne holde en forretning oven vande, når medarbejderne sidder spredt for alle vinde, og skal tilgå deres arbejdsplads. Men allerede før Corona-krisen var cloud-migrering af infrastrukturen i rivende udvikling, og i det seneste års tid er mange virksomheder begyndt at migrere til cloud-løsninger.

I en virksomhed i enterprise-størrelse (250 medarbejdere og derover) vil man i den forbindelse udvikle en detaljeret model for, hvordan man styrer flytningen, så man fastholder kontrollen over den specifikke infrastruktur man skal flytte. Har man ikke en plan og et præcist overblik, risikerer man at drukne i sikkerhedsproblemer, funktionsproblemer og udgifter til softwarelicenser, som løber løbsk. I en mindre virksomhed, derimod, kan man ikke i samme grad bruge ressourcer på at planlægge forløbet – der skal man bare have noget der virker, med det samme. De anbefalede standarder som CTGlobal har udviklet til og afprøvet i de store virksomheder, kan tilpasses og anvendes som grundlag for implementeringen hos de mindre, således at man undgår at overgangen til den nye teknologi resulterer i kontroltab, og så man ender med en infrastruktur der er maksimalt håndterbar, vedligeholdelsesvenlig og skalérbar i fremtiden.

Om ALSO
ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen / Schweiz) samler udbydere og købere af IKT-branchen. ALSO tilbyder mere end 660 leverandører af hardware, software og it-tjenester adgang til over 110.000 købere, som repræsenterer et bredt spektrum af andre tilpassede tjenester inden for logistik-, finans- og it-servicesektoren, samt traditionelle distributionstjenester. ALSO er repræsenteret i 23 europæiske lande og genererer en samlet nettoomsætning på cirka 10,7 milliarder euro med omkring 4.000 ansatte i regnskabsåret 2019. Hovedaktionær i ALSO Holding AG er Droege Group, Düsseldorf, Tyskland. Yderligere information findes på https://also.com .

Om CTGlobal
CTGlobal er en dansk it-konsulent- og udviklingsvirksomhed fokuseret på cloud, datacenter, sikkerhed og enterprise client management. Hovedsædet ligger i København, med kontorer i Norden, Baltikum og USA. CTGlobal er Microsoft Gold Partner i Windows and Devices, Cloud Platform, Cloud Productivity og Datacenter, og firmaets eksperter taler og underviser på ledende internationale seminarer og konferencer.
www.ctglobalservices.com
Følg os på Twitter - LinkedIn - Facebook