1. Terug

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de organisatie van het ALSO Spotlight evenement

Uw persoonsgegevens zullen door ALSO International Services GmbH (‘ALSO’) worden verzameld in verband met de organisatie van het ALSO SPOTLIGHT evenement (‘Spotlight evenement’). Hieronder vindt u alle informatie over gegevensbescherming.

Verwerkingsverantwoordelijke

ALSO International Services GmbH
Lange Wende 43
59494 Soest, Duitsland
Tel.: +49 (0)2921/99-0
E-mail : info@also.com

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

ALSO International Services GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
Lange Wende 43
59494 Soest, Duitsland
E-mail: privacy.de@also.com

Verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen
Kavalleriestrasse 2-4
40213 Düsseldorf, Duitsland
Tel.: +49 (0)211/38424-0
E-mail : poststelle@ldi.nrw.de

DOEL VAN DE VERWERKING

Uw persoonsgegevens worden verzameld ten behoeve van de organisatie van het Spotlight evenement in de zin van een communicatieve uitwisseling van kennis, contacten en meningen van experts via presentaties, live panels, webinars en discussies met experts. Daarnaast ontvangt u op uw interesses afgestemde informatie over de aangeboden onderwerpen en kunt u desgewenst naderhand contact opnemen met ALSO experts en fabrikanten.

Doel van de verwerking door ALSO
Als organisator van het Spotlight evenement gebruikt ALSO uw persoonsgegevens voor

 • Het registreren voor en het organiseren van het Spotlight evenement.
 • Het organiseren van de evenementen en van onlinevergaderingen via Microsoft Teams.
 • Het verzenden van aangevraagde informatie en reclamemateriaal.
 • Het ontwikkelen van klantspecifiek aanbod en het verbeteren van het productportfolio en de aangeboden diensten.

Doel van de verwerking door de fabrikanten:

 • Het presenteren van het eigen dienstenaanbod van de fabrikant en bijgevolg nieuwe zakelijke kansen genereren als aanbieder van cloudproducten en -oplossingen.
 • Met uw toestemming: het doorsturen van uw verstrekte of bestaande contactgegevens naar de fabrikant. Voor een fabrikant is het oorspronkelijke doel van een informatie-evenement het verkrijgen van contactgegevens van bezoekers.

GEGEVENSSOORTEN

De volgende soorten gegevens worden tijdens het registratieproces verzameld:

Contactgegevens

 • Voornaam, achternaam
 • E-mailadBedrijf
 • Functie

en optioneel, indien vrijwillig verstrekt

 • Telefoonnummer
 • ALSO klantnummer

Bij het gebruik van Microsoft Teams worden verschillende soorten gegevens verwerkt. De omvang van de gegevens is mede afhankelijk van de informatie die u verstrekt voor of tijdens deelname aan een onlinevergadering. Bij onlinevergaderingen worden doorgaans de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Gebruikersgegevens: bijv. weergavenaam, e-mailadres (indien van toepassing), profielafbeelding (optioneel), voorkeurstaal.
 • Metagegevens van de vergadering: bijv. datum, tijd, vergadering-id, telefoonnummers, locatie.
 • Tekst-, audio- en videogegevens: mogelijk kunt u de chatfunctie gebruiken tijdens een onlinevergadering. In deze context wordt de tekst die u invoert verwerkt om deze weer te geven in de onlinevergadering. Om de weergave van video en het afspelen van audio mogelijk te maken, worden de gegevens van de microfoon van uw apparaat en van een videocamera op het apparaat verwerkt tijdens de duur van de vergadering. U kunt de camera of microfoon op elk moment zelf uitschakelen/dempen met behulp van de Microsoft Teams-toepassingen.

OVERDRACHT

Indien u dat wenst, worden uw contactgegevens zoals uw e-mailadres en, indien beschikbaar, uw telefoonnummer doorgegeven aan de fabrikant en de spreker.

Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met deelname aan onlinevergaderingen worden doorgaans niet doorgegeven aan derden, tenzij deze specifiek bedoeld zijn om te worden doorgegeven. Houd er rekening mee dat inhoud van onlinevergaderingen, evenals van persoonlijke discussies, vaak wordt gebruikt om informatie te delen met fabrikanten, klanten of derden en daarom bedoeld is om te worden doorgegeven.

Andere ontvangers: de aanbieder van Microsoft Teams verkrijgt de benodigde kennis van de bovengenoemde gegevens voor zover dit is voorzien in onze gegevensverwerkingsovereenkomst met Microsoft Teams.

TOESTEMMING OM CONTACT MET U OP TE NEMEN

Er wordt alleen per e-mail of telefoon contact met u opgenomen om u te informeren over het aanbod van

HP
Airslate
Skykick
Acronis
en ALSO of om promotiemateriaal te verstrekken als u hiervoor toestemming hebt gegeven tijdens het registratieproces.

U kunt deze toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. Stuur de intrekking van uw toestemming per e-mail naar info@also.com of per post naar ALSO International Services GmbH, Lange Wende 43, 59494 Soest, Duitsland. Vermeld ook de naam van de fabrikant of ALSO expert door wie u niet langer gecontacteerd wilt worden.

GEGEVENSVERWERKING TIJDENS HET GEBRUIK VAN MICROSOFT TEAMS

Wij gebruiken de tool Microsoft Teams om de onlinevergaderingen te organiseren. Microsoft Teams is een dienst van de Microsoft Corporation.

Als we onlinevergaderingen willen opnemen, stellen we u hiervan op een transparante manier op de hoogte voordat de vergadering begint en vragen, indien nodig, om uw toestemming. We zullen de chatinhoud vastleggen indien dit nodig is voor de vastlegging van de uitkomsten van een onlinevergadering. Dit zal echter meestal niet het geval zijn.

Als persoonsgegevens worden verwerkt in verband met het gebruik van Microsoft Teams, vormt artikel 6, lid 1, punt f van de AVG de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. In deze gevallen ligt ons belang bij het effectief organiseren van de onlinevergaderingen.

Legal basis

 • Artikel 6 punt a van de AVG, d.w.z. de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming.
 • Artikel 6 punt b van de AVG, d.w.z. de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om precontractuele maatregelen uit te voeren, zoals het aanmaken van een klant- of potentiële klantenaccount, die op verzoek door u als betrokkene worden uitgevoerd.
 • Artikel 6 punt f van de AVG in de zin van een gerechtvaardigd belang van ALSO en deelnemende fabrikanten om hun marktaandelen te vergroten en de deelnemende bedrijven economisch te promoten.

Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Hierdoor kunnen wij zien wanneer u een website herhaaldelijk vanaf dezelfde computer bezoekt. Cookies dienen uw en ALSO’s belang doordat ze onze website aantrekkelijker, effectiever, veiliger en gebruiksvriendelijker maken. Met behulp van trackingdiensten en cookies, zogenaamde third-party cookies, leggen wij gebruikersprofielen onder een pseudoniem vast. Zo’n gebruikersprofiel bevat informatie over het gedrag van een bezoeker van een website. Het is niet mogelijk om directe conclusies over u te trekken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies niet worden opgeslagen en aan het einde van uw internetsessie worden verwijderd.

Sessiecookies: dit zijn cookies die alleen tijdens een internetsessie op uw computer worden opgeslagen en die nodig zijn voor transacties. Deze sessiecookies worden uitsluitend gebruikt voor verbindingscontrole en navigatie en stellen u in staat om op een gebruiksvriendelijke manier op onze internetpagina’s te surfen (bijv. voor het verwerken van een aankoop terwijl u bent aangemeld bij onze winkelsystemen). Sessiecookies worden weer verwijderd wanneer u uw browsersessie beëindigt.

Voor een deel van het aanbod gebruiken we permanente cookies. Deze dienen voor de herkenning van bezoekers en worden voor toekomstige sessies opgeslagen op uw computer. Deze cookies zijn 6 tot 24 maanden geldig (er is bijvoorbeeld een permanente cookie nodig om ervoor te zorgen dat uw surfgedrag niet wordt vastgelegd door gebruikte trackingtools).

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat deze cookies niet worden opgeslagen of dat de cookies aan het einde van uw internetsessie worden verwijderd. U kunt uw toestemming voor cookies op elk moment intrekken door de cookies die al zijn opgeslagen te verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

DOORSTUREN NAAR FABRIKANTEN EN EXPERTS

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn medewerkers van ALSO en deelnemende fabrikanten en hun respectievelijke contactpersonen.

Gegevensverwerking buiten de Europese Unie

Gegevens worden principieel niet buiten de Europese Unie (EU) verwerkt, aangezien wij onze opslaglocatie hebben beperkt tot datacentra in de Europese Unie. We kunnen echter niet uitsluiten dat gegevens via het internet naar servers buiten de EU worden gerouteerd. Dit kan met name het geval zijn wanneer deelnemers aan onlinevergaderingen zich in een derde land bevinden.

De gegevens worden echter tijdens de overdracht via internet versleuteld en op die manier beschermd tegen onbevoegde toegang door derden.

BEWAARTERMIJN

Wij verwijderen persoonsgegevens principieel zodra er geen reden meer is om ze te bewaren. Gegevens kunnen met name langer worden bewaard als ze nog nodig zijn om contractuele diensten te vervullen, of om garantie en garantieclaims te controleren en toe te kennen of af te wijzen. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht, wordt verwijdering pas overwogen na het verstrijken van de betreffende bewaarplicht.

UW RECHTEN

ALSO International Services GmbH vestigt uw aandacht op het feit dat u recht heeft op toegang, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (artikelen 15-21 van de AVG), evenals het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de AVG).

In de Data Privacy Notice van ALSO International Services GmbH vindt u meer informatie over gegevensbescherming.

BEZWAAR TEGEN GEGEVENSVERWERKING

Onder de voorwaarden van artikel 21, lid 1 van de AVG kan er bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking op grond van de specifieke situatie van de betrokkene.

Het bovenstaande algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle verwerkingsdoeleinden die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven en gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, punt (f) van de AVG. We zijn alleen verplicht om aan een dergelijk algemeen bezwaar te voldoen als u ons redenen van doorslaggevend belang geeft (bijvoorbeeld mogelijk levens- of gezondheidsgevaar).

Stuur uw bezwaar per e-mail naar info@also.com of per post naar ALSO International Services GmbH, Lange Wende 43, 59494 Soest, Duitsland.