1. Terug

21-jan-2019 - Nijmegen

BELANGRIJK! HP - Veiligheidsaankondiging 2019

Op 17 januari 2019 heeft HP aangekondigd: "Uitbreiding van de HP notebookcomputer en het mobiele werkstation Batterijveiligheid herinnerings- en vervangingsprogramma van januari 2018 - toegevoegde extra batterijen".

De primaire zorg van HP is de veiligheid van onze klanten. De batterijen kunnen oververhit raken en brandgevaar opleveren voor klanten. Het is van essentieel belang dat klanten hun batterijen controleren, zelfs als ze dit eerder hebben gedaan en geïnformeerd zijn dat ze niet zijn aangetast. Vervangende batterijen die worden geleverd als onderdeel van het programma aangekondigd in januari 2018, worden NIET beïnvloed door deze programma-uitbreiding.

De serienummers van producten die worden geleverd met mogelijk getroffen batterijen vallen binnen dit numerieke bereik: xxx550xxxx - xxx743xxxx.

HP raadt klanten aan alle potentieel getroffen producten opnieuw te controleren op www.hp.com/go/batteryprogram2018. Als het validatieproces aangeeft dat een batterij is aangetast, moeten klanten het gebruik van de batterij onmiddellijk stopzetten door deze in de batterijbeveiligingsmodus te plaatsen en gratis een vervanging te bestellen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Brigitte Van den Boogaard
024 3333 222
Brigitte.vandenBoogaard@also.com