1. Terug

WERKEN VOOR ALSO

We hebben een zeer toegankelijke bedrijfscultuur.

Deze cultuur verschilt in belangrijke opzichten van die van andere bedrijven.

Het ALSO-huis

Door de zorgvuldige selectie van werknemers creëren we de juiste omgeving voor het leveren van topprestaties. De aantrekkelijke functie-inhoud, de focus op zelfredzaamheid, het op samenwerking gerichte personeelsmanagement en de uitstekende doorgroeimogelijkheden worden gekoesterd door onze medewerkers.

Onze principes

 • We bieden onze klanten méér dan de concurrent.
 • We beloven alleen wat we kunnen waarmaken.
 • We zetten ons persoonlijk in voor al onze klanten.
 • We cultiveren langetermijnrelaties met leveranciers en afnemers.
 • We brengen het zero-error-principe in de praktijk.

Onze medewerkers richtlijnen

De richtlijnen voor medewerkers drukken uit wat we van elkaar verwachten en hoe we met elkaar omgaan.

 • Wij verwachten inzet, flexibiliteit en verantwoordelijkheid.
 • Wij belonen individuele prestaties en het succes van ons bedrijf.
 • Wij handelen met moed en eerlijkheid en behandelen elkaar met respect.
 • Wij ontwikkelen talenten van individuen en teams ten behoeve van de organisatie.

Gedragscode

De gedragscode vormt de basis voor onze ethische richtlijnen. De code stuurt al onze dagelijkse interacties en commerciële activiteiten en kan in enkele regels worden samengevat:

 • We respecteren mensenrechten en de menselijke waardigheid. Alle werknemers van ALSO krijgen dezelfde kansen; er wordt geen enkel onderscheid gemaakt.
 • We respecteren de lokaal geldende wetten en onze interne regels en verplichtingen. Dat heeft vooral betrekking op het accepteren of verlenen van ongepaste gunsten en het aangaan van overeenkomsten die de vrije concurrentie belemmeren.
 • We vermijden het nemen van belangen die nadelig zijn voor ALSO. Met name activiteiten die de concurrentiepositie van ALSO bedreigen, zijn niet toegestaan.
 • We eerbiedigen vertrouwelijke informatie zoals de bedrijfsmatige, financiële of technische gegevens van ALSO en andere vertrouwelijke interne documenten en informatie.
 • Van ons wordt verwacht dat we toezien op de naleving van de gedragsrichtlijnen van ALSO en dat we het bedrijfsimago beschermen.