Surface‘i kampaania ja hinnapaketid

Tehingu registreerimine

Tehingu registreerimise abil saab kindlaks teha jaemüüjaid, kes investeerivad suhete arendamisse ja tehingute sõlmimisse klientidega. Tehingu registreerimisel on kaks eesmärki: edendada partnereid müüki investeerima ning muuta müügikanal nähtavaks. Tehingu registreerimisega soovitakse jaemüüjat premeerida vahendite ja aja investeerimise eest selleks, et arendada ja toetada Surface‘i toodete kasutamist ja kliendibaasi.

Minimaalne tellimiskogus: 50 nõuetele vastavat seadmeühikut. 25 ühikut Studiole. 3 ühikut Hub 2S-ile.

Bid Grid

Bid Grid on eelnevalt heaks kiidetud allahindlusprogramm edasimüüjatele, mis näeb ette maksimaalse lubatava allahindluse tehingutele, mis vastavad piirkoguse nõuetele. Edasimüüjad peavad kasutama allahindluse määramiseks Readinessi rakenduses olevas dokumendis „Bid Grid“ kirjeldatud allahindlusskeemi.

Minimaalne tellimiskogus: 1000 nõuetele vastavat seadmeühikut.

Erihinnad

Erihinna programm on mõeldud suurte mahtude (üle 1000 ühiku) võimaluste hindamiseks ning astmelise allahindluse pakkumiseks suurte mahtude ja strateegiliste tehingute puhul. Allahindlused põhinevad mitmel teguril ning võivad laoühikuti erineda. Krediit makstakse edasimüüjatele välja krediidiprotsessi kaudu.

Minimaalne tellimiskogus: 1000 nõuetele vastavat seadmeühikut.

Kiirenduse hinnapakett

Kiirenduse hinnapakett on Microsofti esimene tarbimispõhine hinnastusmudel riistvara jaoks. Selle eesmärk on motiveerida partnereid leidma uusi Surface‘i kliente ja ergutama kasvu olemasolevate klientide juures. Selle paketi eesmärk on suunatud ka klientide lojaalsuse ja ostude premeerimiseks ilma mahukohustusteta.

Minimaalne tellimiskogus: 1 nõuetele vastav seadmeühik.

Pakkumiste kombineerimine

Allpool olevast tabelist on näha, millised on Microsofti põhipakkumiste kombineerimise põhimõtted.

Kui pole öeldud teisiti, lähtutakse Microsofti pakkumiste kombineerimisel sellest: