ALSO-s töötamine

Meie ettevõtte kultuur on avatud.

Selle kultuuri olulised elemendid eristavad meid teistest tööandjatest.

ALSO maja

Loome oma töötajate hoolika valimise teel tingimused parimate tulemuste saavutamiseks. Meie töötajate rahulolu suurendavad atraktiivne töö, keskendumine vastutuse võtmisele, kaasav personalijuhtimine ja suurepärased arenguvõimalused.

ALSO põhimõtted:

 • Pakume oma klientidele rohkem eeliseid kui meie konkurendid
 • Anname lubadusi, mida suudame täita
 • Suhtleme avatult oma töökaaslaste ja partneritega
 • Arendame pikaajalist koostööd
 • Hindame end nullvea põhimõttel

Meie personali suunised:

Personali suunised väljendavad seda, mida me üksteiselt ootame ning kuidas omavahel suhtleme:

 • Eeldame pühendumist, paindlikkust ja isiklikku vastutust
 • Julgeme võtta vastutust ja mõistlikke riske
 • Austame, usaldame ja hoiame üksteist
 • Arendame oma meeskonda, kliente ja turgu

Käitumiskoodeks

Käitumiskoodeks on ettevõtte eetika aluseks. Kõik ALSO Grupi töötajad järgivad neid reegleid oma suhtlemises klientide, kaastöötajate, tarnijate, konkurentide, valitsuste ja kogukondadega. Kokkuvõtvalt seisneb see järgmises:

 • Me austame inimõigusi ning tagame nende järgimise. See kehtib eriti iga üksikisiku isikuväärikuse ja eraelu valdkonna kaitsmise kohta. Töötaja, kliendi, äripartneri või mistahes muu isiku diskrimineerimine on ALSO jaoks vastuvõetamatu.
 • ALSO ootab kõigilt töötajatelt nendele kehtivate õigussüsteemide ning ettevõttesiseste eeskirjade ja kokkulepete järgimist.
 • Kõigilt töötajatelt oodatakse ettevõtte suhtes ausat ja lojaalset käitumist.
 • Konfidentsiaalse informatsiooni suhtes kehtib vaikimiskohustus. Samuti peab saladuses hoidma meie klientidele või äripartneritele kuuluvat konfidentsiaalset informatsiooni, välja arvatud juhul, kui seesuguse informatsiooni avalikustamiseks on antud selgesõnaline luba.
 • ALSO Actebis austab oma personali, klientide ja äripartnerite eraelusid. Isikuandmeid võib salvestada, töödelda või kasutada ainult ulatuses, milleks asjaosalised isikud on nõusoleku andnud või muus seadusega lubatud ulatuses.