Valmistuge turvaliseks Azure‘ile üleminekuks

Kaalute Azure‘ile üleminekut? Aitate kliendil üleminekut teostada? Microsofti Cloud Adoption Framework lihtsustab üleminekut

Lihtsam ja kiirem teekond pilve

Pilve kolimisel puudub kõigile ühtviisi sobiv lahendus, kuid peamised juurutamise etapid on enamike organisatsioonide jaoks samad. Kõik need etapid on välja toodud raamistikus Microsoft Cloud Adoption Framework, mis on mõeldud organisatsioonide pilve ülekolimise protsessi juhtimiseks.

Seda soovitatakse kasutada ka IT-partneritel, kes soovivad pakkuda pilve üleminekut lihtsal moel, mis vastaks täielikult nende klientide ärivajadustele ja strateegiatele.

Strategy

Määratlege äri vajadused ja oodatud tulemused.

Plan

Võrrelge teostatavaid üleminekuplaane äri tulemustega.

Ready

Valmistage pilvekeskkond planeeritud muudatusteks ette.

Adopt Migrate Innovate

Kandke üle ja moderniseerige olemasolevad töömahud.

Govern

Reguleerige keskkondi ja töömahtusid.

Manage

Toimingute haldamine pilve- ja hübriidlahendustel.

1. Etapp: Strateegia

Pilve kolimine toob kaasa mitmeid ärieeliseid: parem agiilsus, väiksemad kulud ja lühem turuletoomise aeg. Kogu potentsiaali mõistmiseks tuleb määratleda pilve kolimise strateegia, tagamaks, et tehniline elluviimine oleks täielikult kooskõlas äri eesmärkidega. Selles etapis on kasu järgmistest ülesannetest:

 • Uurige motivatsiooni: Kohtuge peamiste osanike ja juhtidega, et dokumenteerida pilve kolimise motiivid.
 • Dokumenteerige äri tulemused: Kaasake motiveeritud osanikud ja juhid, et dokumenteerida äri tulemused.
 • Määratlege äri vajadused: Koostage ettevõtte juhtum, et hinnata finantsmudelit, mis toetaks nii motivatsiooni kui ka tulemusi.
 • Valige sobiv esimene projekt: Esimene pilve kolimise projekt aitab vastavusse viia motiivid ja tehnilised pingutused, nii et projekti valimine on oluline

2. Etapp: Plaan

See etapp hõlmab planeerimise etapis määratletud eesmärkide ülekandmist pilve kolimise tegevuskavasse, mis põhineb äri strateegial. Järgmised toimingud aitavad protsessi sujuvamaks muuta.

 • Auditeerige varasid: Viige läbi inventuur ja hinnake digitaalseid varasid, lähtudes ettevõtte motivatsioonist ja soovitud tulemustest.
 • Tehke kindlaks vajalikud muudatused organisatsioonis: Koostage esialgsete muudatuste plaan organisatsioonis, mis toetaks ülemineku-plaani.
 • Koostage oskuste valmisoleku plaan: Koostage plaan, mis on suunatud oskuste ja valmisoleku puudujääkide kõrvaldamisele.
 • Koostage pilve kolimise plaan: Koostage muudatuste läbiviimise plaan digitaalse vara osas ja organisatsioonis laiemalt.

3. Etapp: Ettevalmistus

Organisatsiooni, kultuuri, inimeste ja keskkonna ettevalmistamine tulevasteks muudatusteks suurendab eduvõimalusi ning kiirendab projektide juurutamist ja muutmist. Peamised tegevused selles etapis on töötajate ettevalmistamine, täiendades nende oskusi õppeplaanide abil, ning maandumispinna ettevalmistamine pilve kolimise toetamiseks. Nende protsesside juures on abiks järgmised ülesanded:

 • Vaadake üle Azure‘i seadistamise juhend: Vaadake üle Azure‘i seadistamise juhend, et tutvuda tööriistade ja tegevusmeetodiga, mis on vajalikud maandumispinna ettevalmistamiseks.
 • Valmistage ette esmane maandumispind: Analüüsige raamistiku Cloud Adoption Framework alusel maandumispinna kava. Kasutage seda kava, et luua esimene üleminekuvalmis maandumispind kiireks eksperimenteerimiseks ja õppimiseks.
 • Laiendage kava: Analüüsige maandumispinna kava, et tuvastada ja viia läbi vajalikud muudatused algses kavas.
 • Määratlege parimad praktikad: Hinnake maandumispinna muudatusi võrreldes neid parimate praktikatega, et tagada olemasolevate ja tulevaste maandumispindade nõuetekohane konfiguratsioon.

4. Etapp: Vastuvõtmine

Üleminek

Kandke üle töömahud, mis ei vaja arhitektuuri muutmist, otse pilve, kasutades sobivat meetodit (nt „lift-and-shift“). Järgmised toimingud aitavad kujundada protsesse töömahtude hindamiseks, ülekandmiseks, optimeerimiseks, kaitsmiseks ja haldamiseks:

 • Looge ülemineku eeltingimused: Kontrollige, et maandumispind oleks valmis ja valmis vastu võtma esimesi töömahtusid.
 • Kandke üle esimene töömaht: Kasutage Azure‘i ülemineku juhendit esimese ülekandmise ajal, et tagada tööriistade tundmaõppimine ja vajalike meetodite leidmine vastavalt ülemineku mahule.
 • Laiendage ülemineku stsenaariumeid: Kasutage laiendatud kontrollnimekirja, et määrata kindlaks stsenaariumid, mis võivad vajada muudatusi arhitektuuris, ülemineku protsessis, maandumispinna konfiguratsioonis või ülemineku tööriistade osas.
 • Vaadake üle parimad praktikad: Analüüsige muudatusi võrreldes neid parimate praktikatega, et tagada laiendatud mahtude või töömahu/arhitektuuri-spetsiifiliste üleminekumeetodite nõuetekohane elluviimine.
 • Tuvastage protsessi täiendused: Ülemineku protsessi edenedes kasutage ülemineku analüüsi jaotist, et hinnata ja täiustada protsesside erinevaid aspekte.

Uuendamine

Enamik pilvele ülemineku projekte eeldab ka olemasolevate töömahtude moderniseerimist. Sellised uuendused võivad lisada väärtust, pakkudes uusi tehnilisi oskusi ja laiemaid ärivõimalusi. Cloud Adoption raamistik toob välja järgmised toimingud moderniseerimise ettevalmistamiseks:

 • Saavutage äri väärtuse konsensus: Enne tehnilise lahenduse üle otsustamist määratlege, kuidas suurendab innovatsioon äri väärtust, milleks tavaliselt on klientide vajadustele vastav funktsioon. Kaardistage see väärtus pilve strateegial.
 • Vaadake üle Azure‘i innovatsiooni juhend: Azure sisaldab tööriistu, mida saab kombineerida, et kiirendada innovatiivsete lahenduste kasutuselevõtmist. Soovitatav on baastööriistade abil luua minimaalne realiseeritav toode.
 • Järgige parimaid praktikaid: Kõik arhitektuurilised otsused peavad järgima iga pilvetööriista parimaid praktikaid. See kiirendab arengut ja pakub võrdlusmomenti arhitektuurilise disaini jaoks.
 • Muutke tagasisideahel kiiremaks: Õppige koos klientidega, kui nad hakkavad lahendust kasutama. Kiire ja täpne tagasisideahel võimaldab paremat testimist ja jõudluse mõõtmist ning kokkuvõttes lühendab turule toomise aega.

5. Etapp: Juhtimine

Pilve kolimine nõuab olemasolevate regulatsioonide muutmist, mis on mõeldud kohapealsete IT-süsteemide jaoks, eriti võttes arvesse üha levivate ohtudega vaenulikku keskkonda. Allolev harjutus on lähtepunktiks pilve regulatsioonide baasi loomisel.

 • Mõistke metoodikat: Tutvuge metodoloogia põhialustega, mis määratlevad pilve regulatsiooni raamistikus Cloud Adoption Framework, vastavalt käsilolevale projektile.
 • Võrdlusalus: Hinnake hetke- ja tulevasi olekuid, et luua raamistiku rakendamise visioon.
 • Looge vundament: Alustage lihtsa, väikese, lihtsalt juurutatava reguleerimistööriistade komplektiga, et arendada välja minimaalne realiseeritav toode.
 • Täiustage: Lisage reguleerimise vahendid iteratiivselt kogu protsessi jooksul, et määratleda käegakatsutavad riskid projekti lõpp-etappi jõudes.

6. Etapp: Haldamine

Lisaks planeerimisele, üleminekule ja kohandamisele on käegakatsutava äriväärtuse saavutamiseks pilve kolimisel protsessi pidev efektiivne haldamine. Järgnevad harjutused juhatavad protsessi, et arendada ettevõtet ja tehnilist suutlikkust, mis on vajalik mahukate pilvetoimingute käigushoidmiseks:

 • Määratlege halduse põhialused: Määrake kindlaks kriitilisuse klassifikatsioonid, pilvehaldustööriistad ja protsessid, mis on vajalikud tegevuse minimaalseks haldamiseks.
 • Määratlege äri põhitegevused: Dokumenteerige toetatud töömahud, et määrata kindlaks peamised ettevõtte tegevused ning leppige kokku pilvehalduse investeeringute suurus iga töömahu jaos.
 • Laiendage halduse põhialuseid: Võttes aluseks põhitegevusega seotud otsused, kasutage ära lisatud parimaid praktikaid, et juurutada nõutavad pilvehalduse tööriistad.
 • Täiustatud tegevuse ja disaini põhimõtted: Platvormid ja töömahud, mis nõuavad ettevõtte suuremat pühendumist, võivad vajada põhjalikumat arhitektuuri ülevaatamist, et saavutada vastupanuvõimet ja usaldusväärsust.

Soovite hakata Azure‘i juurutamise partneriks?

ALSO pakub tööriistu, koolitust, tuge ja ressursse, et aidata luua tulutoovaid Azure‘i tööpraktikaid. Võtke ühendust ALSO-ga ja suurendage oma äri.

Otsite Azure‘ile ülemineku partnerit?

Kas teie ise kaalute või teie klient kaalub Azure‘ile üleminekut? Oma valdkonna liidrina on Microsofti number üks partneril Euroopas ALSO-l olemas vajalikud eksperdid ja ressursid, et aidata teil kolida Azure‘i keskkonda.

Populaarsed tööriistad ja ressursid Microsoft Azure‘i jaoks

Download center

Pääsete juurde Microsoft Azure‘i ressurssidele ja tööriistadele.

Näe rohkem

E-Learning courses

Külastage ALSO Academyt, et saada tasuta Azure‘i koolitus, mida viivad läbi eksperdid.

Näe rohkem

Azure calculator

Hinnake pilve ülemineku kulusid Microsoft Azure‘i hinnakalkulaatoriga.

Sellele lingile klõpsates viiakse teid välisele Microsofti saidile ja võidakse paluda esitada lisaandmeid.

Vaata veel

ALSO Value-Add Services

Näe rohkem