Nõuded

  • Vähemalt üks isik teie ettevõttest peab läbima veebipõhise müügiesindaja koolituse
  • Käibenõuded puuduvad