1. tagasi

ALSO andmekaitsealane teavitus

Andmekaitse: kokkuvõte

Järgmise andmekaitsealase teabe eesmärk on pakkuda teile ülevaadet selle kohta, kuidas toimub teie andmete kogumine ja töötlemine, kui te külastate meie veebisaite.

Milliseid andmeid me kogume?

Kogume tehnilisi andmeid: IP-aadress, millelt te meie veebisaiti külastate; brauseri versioon, mida te selleks kasutate, külastuse kuupäev ja kellaaeg; veebisait, millelt te liikusite meie veebisaidile (lähteallikas).

Kasutame küpsiseid ehk väikseid tekstifaile näiteks meie e-poes või e-poe login-is. Küpsiseid säilitatakse teie arvutis ajutiselt.

Me salvestame kasutajaprofiile pseudonümiseeritult veebikasutuse jälgimisteenuste ja küpsiste ehk niinimetatud kolmandast isikust teenusepakkuja küpsiste abil. Seda liiki kasutajaprofiil sisaldab andmeid veebisaidi külastajate kohta. Need andmed ei võimalda meil teada saada, kes te olete. Te võite alati esitada vastuväite oma kasutajaprofiili loomisele.

Te võite korrigeerida brauseri seadeid nii, et brauser ei salvesta küpsiseid, või nii, et need kustutatakse internetiseansi lõpus.

Kuidas me teie andmeid kogume?

Meie veebisaitide külastamisega loodavaid andmeid kogutakse automaatselt. Lisaandmeid kogutakse lähtuvalt teie sisenditest meie veebisaidil ja küpsiste vahendusel.

Milleks me teie andmeid kasutame?

ALSO veebisaitide koostamiseks, peenhäälestamiseks ja haldamiseks.

Anonüümsete kasutajaprofiilide loomiseks, eeldusel et tel ei ole esitanud sellele vastuväiteid.

Lisaks kasutame teie andmeid, et tuvastada väärkasutusi ja parandada vigu ning vajaduse korral edastada andmeid riigiasutustele.

ALSO palub mõnikord teistel ettevõtetel töödelda tellimuste andmeid. ALSO jääb vastutavaks andmete töötlemise eest.

Teie õigused:

 • Teabele
 • Vigade parandamisele
 • Vastuväidete esitamisele
 • Kustutamisele
 • Piiramisele
 • Andmete ülekantavusele
 • Nõusoleku tühistamisele

Kui teil on andmekaitse kohta küsimusi, võtke ühendust meie personaliga aadressil gdpr.ee@also.com või otse ALSO grupi andmekaitseametnikuga aadressil privacy@also.com .

Selle teavituse eesmärk on pakkuda teile ülevaadet andmekaitse kohta ALSOs. Allpool leiate üksikasjaliku andmekaitsealase teabe.

Üksikasjalik andmekaitsealane teave

Üldist

Teie andmete töötlemise eest vastutava isikuna on ALSO Eesti OÜ rakendanud arvukalt tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mille eesmärgiks on tagada, et nende veebisaitide kaudu töödeldavatele isikuandmetele pakutakse võimaluse korral igakülgset turvalisust. Sellest hoolimata võib internetipõhise andmete edastamise puhul esineda turvaauke, mis tulenevad edastamise olemusest endast, mistõttu ei saa kunagi tagada täielikku turvalisust. Sel põhjusel peab igal asjaomasel isikul olema vaba voli saata meile isikuandmeid ka muude vahendite kaudu, näiteks telefoni teel.

Milliseid andmeid me salvestame ja kuidas me neid kasutame?

Me salvestame IP-aadressi, millelt te meie veebisaiti külastate, kasutatud brauseri versiooni, külastuse kuupäeva ja kellaaja, veebisaidi, millelt te liikusite meie veebisaidile (lähteallikas).

Sellisel meetodil salvestatud andmeid kasutatakse andmeturbe eesmärgil ja selleks, et kaitsta teid häkkimisrünnete eest meie veebisaidi taristule ja statistiliseks analüüsiks.

Neid andmeid ei kasutata individuaalsete kasutajaprofiilide loomiseks ja neid ei edastata kolmandatele isikutele.

ALSOsse sisse logides salvestatakse ka muid andmeid: teie nimi, kontaktandmed, tellimuse andmed ning tellija firma aadress ja makseandmed.

Küpsised: Kasutame konkreetsete pakkumiste jaoks küpsiseid. Küpsised on väiksed andmefailid, mis salvestatakse teie arvutisse. See võimaldab meil tuvastada, kas te olete juba varem külastanud meie veebisaiti samast arvutist.

Seansiküpsised on küpsised, mis salvestatakse teie arvutisse üksnes internetiseansi kestuseks ja mis on vajalikud tehingute jaoks. Nende seansiküpsiste eesmärk on üksnes kontrollida ühendust ja navigeerimist ning muuta meie veebisaitidel surfamine teie jaoks kasutajasõbralikuks (näiteks ostu haldamiseks, kui te olete meie poesüsteemidesse sisse logitud). Seansiküpsised kustutatakse, kui te lõpetate oma brauseri seansi.

Kasutame teatavate pakkumiste jaoks püsivaid küpsiseid, mille eesmärk on tuvastada külastajaid, kes on juba varem veebisaiti külastanud, ning need salvestatakse teie arvutisse tulevaste seansside jaoks. Need küpsised säilivad 6–24 kuud (näiteks kui püsiv küpsis on nõutav selleks, et jälitusvahendid ei salvestaks teie surfamise mustreid).

Teil on võimalik korrigeerida oma brauseri seadeid nii, et neid küpsiseid ei salvestata üldse või et küpsised kustutatakse teie internetiseansi lõpus. Pöörake siiski tähelepanu sellele, et sellisel juhul on võimalik, et te ei saa kasutada meie veebisaidil kõiki funktsioone.

Muid isikuandmeid ei salvestata, kui te ei ole neid andmeid vabatahtlikult avaldanud.

Kus minu andmeid töödeldakse?

Teie andmeid töödeldakse ELi piires. Kohalduva õiguse alusel lubatud ulatuses toimub andmete töötlemine ka väljaspool Euroopat.

Andmeturve

Oleme rakendanud teie andmete kaitseks laiaulatuslikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, nagu on nõutav Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (General Data Protection Regulation, GDPR).

Andmete edastamine

Edastame nõutavaid andmeid riigiasutustele, kes seda taotlevad, seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Muudel juhtudel me ei edasta isikuandmeid, kui te ei ole andnud selleks oma nõusolekut.

Kasutusmustrite analüüs

ALSO kasutab oma veebilehtedel Webtrekki. See on analüüsiteenus, mida pakub ettevõte Webtrekk GmbH. Mõningaid andmeid, mis salvestatakse, kui te meie veebisaiti külastate, töödeldakse statistilise analüüsi eesmärgil. See statistiline analüüs aitab meil vajaduse korral optimeerida meie toodet. Webtrekk GmbH on sertifitseeritud veebikontrolli andmekaitse suhtes. Teie IP-aadress edastatakse Webtrekk’ile iga serveri päringu puhul. Salvestamise korral salvestatakse teie IP-aadress üksnes anonüümses vormis. Teid ei ole võimalik isikustada. Teie andmete kogumiseks paigaldatakse piksel, mis ühendatakse teie veebisaidiga. Webtrekk kasutab niinimetatud seansiküpsiseid, aga ka viimase kliki küpsiseid, mis kustutatakse, kui te lõpetate oma brauseri seansi. Lisaks sellele paigaldab Webtrekk niinimetatud ever-cookie’d, mille kehtivus ei ületa 6 kuud ja mis kustutatakse hiljemalt määratud kasutuskordade arvu järel. Webtrekk ei ühenda neid kasutusandmeid anonümiseeritud isikult pärinevate muude andmetega. Need andmed kustutatakse kohe, kui neid ei ole enam vaja kasutajaanalüüsi koostamiseks või kui kasutaja taotleb kustutamist.

Google Analytics:

See veebisait kasutab Google Analytics’it, mis on veebianalüüsi teenus, mille pakkujaks on Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google kasutab neid andmeid vastavalt selle veebisaidi haldaja juhistele, et analüüsida seda, kuidas te seda veebisaiti kasutate, ja et pakkuda veebisaidi haldajale veebisaidi ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Tahaksime juhtida teie tähelepanu sellele, et Google Analytics’i laiendus antud veebisaidil kasutab koodi "anonymizeIp", tagamaks et IP-aadressid logitakse anonüümsel kujul (nn IP maskeerimine). Google lühendab teie IP-aadressi eelnevalt Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis. Üksnes erakorralistel juhtudel saadab Google täieliku IP-aadressi USA’s asuvasse serverisse ja lühendab selle seal. Teie brauseri poolt Google Analytics’i osana edastatavat IP-aadressi ei ühendata muude Google'i andmetega.

Google Analytics’i kasutamise õiguslik alus on GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f. Kohtumised ja kampaaniad lõpetatakse teatava ajaperioodi möödumisel. Tavaliselt lõpetatakse kohtumised 30 minuti tegevusetuse järel ja kampaaniad kuue kuu järel. Kampaaniatele määratud ajaline piirang võib olla maksimaalselt kaks aastat. Te saate lugeda üksikasjalikumat teavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta aadressil https://www.google.com/analytics/terms/de.html või aadressil https://www.google.de/intl/de/policies /. Google Analytics kasutab nn küpsiseid, mis on teie arvutisse salvestatud tekstifailid, mis võimaldavad analüüsida veebisaidi kasutamist. Andmed, mida küpsis genereerib teie kasutusmustri kohta sellel veebilehel, saadetakse reeglina Google'i poolt USA’s asuvasse serverisse ja salvestatakse seal. Te saate vältida küpsiste salvestamist, seadistades oma brauseri tarkvara vastavalt; me tahaksime siiski välja tuua, et sellisel juhul on võimalik, et te ei saa kasutada täiel määral selle veebisaidi kõiki funktsioone. Lisaks sellele saate vältida küpsise poolt genereeritud veebisaidi kasutamise andmete (sealhulgas teie IP-aadressi) saatmist Google'ile ning nende andmete kasutamist Google'i poolt, laadides alla ja paigaldades brauseri pistikprogrammi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Te võite esitada vastuväite teie külastusandmete salvestamisele anonüümses vormis, nii et neid ei salvestata tulevikus. Veebikontrolli välistamiseks paigaldatakse püsiv küpsis. Seda vastuväidet rakendatakse seni, kuni te kustutate küpsise.

ALSO uudiskiri

Kasutajatele antakse ALSO Eesti OÜ veebilehel võimalus tellida meie ettevõtte uudiskirja. ALSO kasutab uudiskirja saatmiseks ELAINE'i teenuseid, mida pakub ettevõte Artegic AG.

ALSO Eesti OÜ hoiab oma kliente ja äripartnereid uudiskirja abil regulaarsete ajavahemike tagant kursis teabega ALSO toodete, müügikampaaniate, koolituste, seminaride ja webinaride kohta. Võimaluse korral kohandatakse seda teavet selliselt, et see vastaks individuaalsetele huvidele. Lisaks sellele kasutame vahetevahel küsitluste läbiviimise teenust, mille eesmärk on suurendada klientide rahulolu taset. Asjaomane isik võib saada meie ettevõtte uudiskirja üksnes juhul, kui (1) asjaomasel isikul on kehtiv e-posti aadress ja (2) asjaomane isik on registreerinud uudiskirja saatmiseks. Juriidilistel põhjustel saadetakse kahekordse nõustumise protseduuri osana asjaomasele isikule ühekordne kinnitav e-kiri enne uudiskirja väljasaatmist. Selle kinnitava e-kirja eesmärk on kontrollida, kas e-posti aadressi omanikul on lubatud uudiskirja saada.

Meie uudiskirja tellimisel salvestame ka asjaomase isiku poolt taotlemise ajahetkel kasutatud arvutisüsteemi IP-aadressi, mille internetiteenuse pakkuja on andnud, ning taotlemise kuupäeva ja kellaaja. Seda teavet on vaja selleks, et hilisemal ajahetkel mõista ja jälgida asjaomase isiku e-posti aadressi (võimalikku) väärkasutust ning seetõttu on selle eesmärk pakkuda kontrollijale õiguslikku kaitset.

Uudiskirja saamiseks registreerimise käigus kogutud isikuandmeid kasutatakse üksnes uudiskirja väljasaatmiseks. Lisaks võimaldab see meil hoida uudiskirja tellijate e-posti andmed ajakohasena, kuivõrd see on vajalik uudiskirja teenuse toimimiseks või uudiskirja saamiseks registreerimiseks, mis võib olla vajalik uudiskirja muudatuste korral või tehniliste tegurite muutumise korral. Uudiskirja teenuse käigus kogutud isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Asjaomane isik võib alati lõpetada uudiskirja tellimise. Asjaomase isiku poolt meile antud nõusoleku isikuandmete salvestamiseks, mis võimaldab meil saata välja uudiskirja, võib tühistada igal ajal. Igas uudiskirjas on vastav link tühistamise vormile, mis võimaldab asjaomasel isikul tellimise tühistada. Lisaks on alati võimalus tühistada uudiskirja tellimine otse ALSO Eesti OÜ veebilehel või teavitada sellest uudiskirja haldamise eest vastutavat isikut muul viisil.

Uudiskirja jälitus

ALSO Eesti OÜ uudiskiri sisaldab niinimetatud jälituspikslit. Jälituspiksel on miniatuurne graafik, mis on HTML-vormingus saadetud e-kirjaga kaasas, et hõlbustada logifaili salvestamist ja logifaili analüüsi. Selle tulemusel on võimalik viia läbi internetipõhiste turunduskampaaniate edukuse või nurjumise statistilist analüüsi. Kaasas olev jälituspiksel võimaldab ALSO Eesti OÜ’l tuvastada, kas ja millal on tellija e-kirja avanud. Lisaks sellele on linkide kohandamise teel võimalik salvestada, milliseid e-kirjas olevaid linke on tellija kasutanud.

Jälituspikslite abil kogutavad isikuandmed ja uudiskirjas sisalduvad lingid salvestatakse ja neid analüüsib töötlemise eest vastutav isik eesmärgiga ajakohastada väljasaadetavaid uudiskirju ja joondada tulevaste uudiskirjade sisu tellija huvidega. Neid isikuandmeid ei anta edasi kolmandatele isikutele. Tellijal on alati õigus tema poolt antud nõusolek tühistada. See on samaväärne nime kustutamisega uudiskirja saajate nimekirjast.

GDPR annab teile järgmised õigused:

 • Õigus teabele
 • Õigus lasta parandada teie kohta säilitatavaid andmeid
 • Töötlemise piiramise (blokeerimise) õigus
 • Tühistamise õigus
 • Kustutamise õigus
 • Õigus lasta oma andmed edastada muule isikule
 • Õigus mitte lasta teha enda kohta automatiseeritud otsuseid teatavate konkreetsete asjaolude olemasolul
 • Nõusoleku tühistamise õigus

Lisaks on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Millal teie isikuandmed kustutatakse?

ALSO kustutab teie isikuandmed kohe, kui langeb ära eesmärk, milleks need koguti. Seadusest tulenevate nõuete täitmiseks tuleb teie isikuandmete edasine töötlemine algselt lihtsalt blokeerida.

Andmekaitseametnik:

Te võite võtta ka ühendust meie personaliga aadressil gdpr.ee@also.com ja ALSO Grupi andmekaitseametnikuga aadressil privacy@also.com , kui teil on andmekaitsega seotud küsimusi.