1. tagasi

2. Töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete töötlemiseks on vajalik õigusliku aluse olemasolu, mida me soovime teile allpool tutvustada.

Isikuandmete töötlemiseks on vajalik õigusliku aluse olemasolu, mida me soovime teile allpool tutvustada. Isikuandmete töötlemise puhul, milleks me saame andmesubjekti nõusoleku, on õiguslikuks aluseks ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt a.

Kui isikuandmete töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on lepinguosaline, on õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. See hõlmab ka töötlemistoiminguid, mis on vajalikud lepingueelsete meetmete rakendamiseks.

Kui isikuandmete töötlemine on vajalik meie ettevõtte suhtes kohaldatava juriidilise kohustuse täitmiseks, on õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c. Kui töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvi tagamiseks ning andmesubjekti huvid, põhiõigused ja -vabadused ei kaalu üles esimest huvi, on töötlemise õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie ettevõtte õigustatud huvi seisneb meie äritegevuse teostamises ning meie veebipakkumise turvalisuse analüüsis, optimeerimises ja hoolduses.

II. Logifailid, veebimajutus

Serveri statistika salvestab automaatselt andmed, mida brauser meile edastab meie õigustatud huvi ulatuses analüüsimiseks ja turvalisuse tagamiseks (nn „logifailid“).

Täpsemalt on need järgmised andmed:

  • brauseri tarkvara keel ja versioon
  • kasutatud operatsioonisüsteem ja selle liides
  • viitaja URL (eelnevalt külastatud leht)
  • juurdepääsu võimaldava arvuti hostinimi (IP-aadress)
  • serveripäringu kuupäev ja kellaaeg
  • ajavööndi kellaaja erinevus võrreldes Greenwichi kohaliku keskmise päikeseajaga (GMT)
  • päringu sisu (konkreetne lehekülg)
  • edastatud andmete hulk
  • juurdepääsu olek/HTTP olekukood.

Reeglina ei saa me neid andmeid konkreetsetele isikutele omistada ja seetõttu ei kasutata neid profiilide koostamiseks või käitumisanalüüsiks. Neid andmeid ei kombineerita teiste andmeallikatega. Andmed kustutatakse 90 päeva jooksul pärast statistilist hindamist ja võimaliku väärkasutuse tuvastamist. Andmeid, mille edasine säilitamine on vajalik tõendamise eesmärgil, ei kustutata seni kuni vastav juhtum on lõplikult lahendatud.

Me pakume kõiki veebipoe majutusteenuseid ise ja ei kasuta selleks ühtegi majutusteenuse pakkujat. Veebimajutuse eesmärk on pakkuda infrastruktuuri- ja platvormiteenuseid, andmetöötlusvõimsust, salvestusruumi- ja andmebaasiteenuseid, turvateenuseid ja tehnilisi hooldusteenuseid, et tagada selle veebipakkumise toimimine.

Seda tehes töötleme klientide, huvitatud isikute ja selle veebipakkumise külastajate andmestikke, kontaktandmeid, sisuandmeid, lepinguandmeid, kasutusandmeid, meta- ja suhtlusandmeid meie õigustatud huvi alusel selle veebipakkumise tõhusaks ja turvaliseks pakkumiseks.

III. Lepingu alusel töötlemine

Teie poolt lepingulistel eesmärkidel, nt hinnapäringute puhul, esitatud isikuandmeid, nagu nimi, aadress või e-posti aadress, kasutatakse ainult ettevõttesiseselt, et vastata teie päringutele, töödelda teie tellimusi või anda teile juurdepääs teatud lepingulisele teabele.

IV. Kontakt, taotluse andmed, sündmused

1. Kontakt

Kui võtate meiega ühendust e-posti teel, salvestame teie andmed, et vastata teie küsimustele.

Põhimõtteliselt ei edastata andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui kohaldatavad andmekaitsealased õigusaktid lubavad andmete edastamist või kui me oleme selleks seaduse alusel kohustatud. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis kehtib tulevikus. Selleks võtke palun ühendust ALSO Eestiga posti teel ülaltoodud aadressil või e-posti teel seal nimetatud andmekaitsespetsialistiga. Tühistamise korral kustutatakse teie andmed viivitamatult, välja arvatud juhul, kui edasine töötlemine on seadusega lubatud. Vastasel juhul kustutatakse teie andmed, kui oleme teie taotlust menetlenud või kui säilitamise eesmärk ei ole enam kohaldatav ja puuduvad muud õiguslikud erandid.

2. Tööle kandideerija andmed

Võite esitada meile tööle kandideerimise avalduse ka näiteks e-posti teel. Sisestatud andmeid töödeldakse ja kasutatakse üksnes taotlejate valimiseks. Taotluse esitamisel nõustute, et teiega võetakse ühendust ja teid teavitatakse kirjalikult ja/või telefoni teel, mis on osa kandideerimisprotsessist. Pange tähele, et teie andmeid ei säilitata anonüümselt, vaid need on kättesaadavad meie personalispetsialistile ja täidetava ametikohaga seotud ametikohtadele. Soovime hinnata kõiki kandidaate ainult nende kvalifikatsiooni alusel, sõltumata nende rassist, etnilisest päritolust, soost, usutunnistusest või veendumustest, erivajadusest, vanusest või seksuaalsest identiteedist. Seetõttu palume teil võimalusel hoiduda selliste andmete esitamisest oma avalduses. Te võite igal ajal lasta oma avaldust muuta või selle kustutada ning oma nõusoleku tühistada. Selleks võtke palun ühendust ALSO personalispetsialistiga ülaltoodud postiaadressil või e-posti aadressil human-resources-ee@also.com .

3. Üritused

Kui registreerute või osalete üritustel, konverentsidel või muudel sarnastel ALSO üritustel, kogutakse teie isikuandmeid nendega seotud pakkumiste planeerimiseks, rakendamiseks ja arvete esitamiseks. See tähendab, et kui te registreerute üritusele, töötleb ja salvestab ALSO teie poolt esitatud isikuandmeid (nt ettevõte, ametinimetus, ees- ja perekonnanimi ning eposti aadress) nimetatud eesmärkidel. Teiega võetakse ühendust e-posti teel, et anda teile vajalikku teavet teie osalemise ja ürituse sisu kohta.

Välised lingid
Me võime linkida sihtlehtedele või väliste domeenide kutsetele, näiteks ürituste toimumiskohtadele. Nende veebisaitide sisu ja nende vastavuse eest kehtivatele andmekaitsealastele õigusaktidele vastutavad nende veebisaitide operaatorid, mitte ALSO.

Sellisel juhul on teie andmete töötlemise õiguslikuks aluseks GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b, st isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele. Teie isikuandmete vastuvõtjateks on ALSO Eesti OÜ ja vajaduse korral broneerimisasutuste, hotellide või reisibüroode töötajad.

Foto- ja filmisalvestised
Jätame endale õiguse ürituse ajal turunduslikel eesmärkidel pildistada ja filmida. Kui see on nii, teavitame teid sellest hiljemalt ürituse alguses. Reeglina pildistatakse ja filmitakse inimesi, kes võtavad endale erilise rolli (nt kõnelejad, moderaatorid jne), või eesmärgiga näidata osalevate inimeste gruppe, samuti kujutada ürituse õhkkonda või teha otseülekannet veebi kaudu osalejatele või salvestada üritust veebi kaudu järele vaatamise eesmärgil.

Avaldame need fotod ja filmisalvestised ALSO veebilehel, meie sotsiaalmeediakanalites, nagu LinkedIn, Twitter, Facebook ja Instagram, ning kasutame neid, et luua fotokokkuvõte või video ürituse tipphetkedest. Kui te ei soovi nendel fotodel ja filmidel olla, palume teil sellest fotograafi teavitada või vältida kohti, mis on kaamerate vaateväljas.

Foto- ja filmisalvestiste andmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f. See hõlmab ürituse dokumenteerimist fotode ja filmisalvestistega turunduslikel eesmärkidel ning nende kasutamist teavitamise ja esindamise eesmärgil. Üksikisikutest foto- ja videosalvestiste tegemise õiguslik alus on teie nõusoleku saamine vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a, mille saate igal ajal tagasi võtta. Vajaduse korral võtke palun ühendust korraldajaga ALSO Eesti OÜ, kas posti teel ülaltoodud aadressil või e-posti teel seal esitatud andmekaitsespetsialisti aadressil.

V. Küpsised

See veebisait kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mille kaudu liigub teatud teave küpsise määranud isikule.

Neid kasutatakse selleks, et muuta veebisait kasutajasõbralikumaks ja tõhusamaks ja/või hõlbustada teie jaoks meie veebisaidil navigeerimist. Küpsiseid, mis ei ole tingimata vajalikud, kasutame ainult teie nõusolekul. Te võite selle nõusoleku edaspidiseks kasutamiseks igal ajal tagasi võtta.

Nõusolek on vabatahtlik ja te võite meie veebisaiti kasutada ka ilma küpsiseid aktsepteerimata. Te saate samuti oma brauserisätteid konfigureerida vastavalt oma eelistustele ja näiteks keelduda vastu võtmast kolmandate isikute küpsiseid või kõiki küpsiseid või kustutada küpsiseid, mis on juba salvestatud. Kui te küpsiseid ei aktsepteeri, siis pange tähele, et sellisel juhul ei pruugi meie poolt pakutav töötada veavabalt. Kui me ei anna muud teavet käesolevas privaatsusteavituses või küpsiste bänneris mainitud üksikute teemade kohta, on küpsiste kehtivusaeg 24 kuud. Allpool, üksikute funktsioonide all, saate teada, millised meie veebisaidi funktsioonid kasutavad küpsiseid.

Võite loobuda küpsiste kasutamisest igal ajal meie nõusoleku haldamise vahendiga (vt punkt XII Usercentrics). Seal on teil võimalus muuta tehtud otsuseid ning anda või tühistada oma nõusolek tagantjärele. Käsklusi anda on võimalik nupu kaudu nagu:

Küpsiste seaded

või meie veebisaidi lõpus lingi „Küpsiste riba“ kaudu, mis kajastab andmeteenuste loetelu küpsiste ja kolmandate osapoolte kohta.

VI. Reklaam

Meie veebilehel pakutakse meie registreeritud klientidele võimalust tellida uudiskirju erinevate teemade ja toodete kohta. Kui soovite sellist uudiskirja saada, vajame teilt kehtivat e-posti aadressi, mis võimaldab meil kontrollida, et te olete esitatud e-posti aadressi omanik või et selle omanik on nõus uudiskirja saamisega.

Osana meie poolt kasutatavast kahekordse nõusoleku saamise korrast saadame teile pärast e-posti aadressi esitamist selleks ettenähtud aadressile kinnitava e-kirja, milles palume teil kinnitada, et soovite uudiskirja saada. Kui te seda ei kinnita 24 tunni jooksul, kustutatakse teie uudiskirja saatmisega seotud andmed automaatselt. Kui kinnitate oma soovi saada uudiskirja, salvestame teie e-posti aadressi, kuni te loobute uudiskirja tellimisest. Me saadame uudiskirju ainult teie nõusolekul vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a või õigusliku loa alusel.

See tähendab, et me kasutame teie kontaktandmeid ka reklaami eesmärgil, tingimusel, et me ei vaja selleks teie nõusolekut (nt otseturustuseks, kaupade ja teenuste otsereklaamiks olemasoleva kliendisuhte raames). Sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1). Meie õigustatud huvi seisneb klienditoe pakkumises ning teabe andmises meie toodete ja teenuste kohta.

Teeme koostööd kohaletoimetamisteenuse osutajaga. Teenuse osutaja võib tema poolt esitatud teabe kohaselt kasutada neid andmeid pseudonüümitud kujul, st ilma neid konkreetsele kasutajale omistamata, et optimeerida või parandada oma teenuseid, näiteks uudiskirja saatmise ja esitluse tehniliseks optimeerimiseks või statistilistel eesmärkidel, et teha kindlaks, millistest riikidest on adressaadid pärit. Teenuse osutaja ei kasuta meie uudiskirja saajate andmeid siiski selleks, et neile ise kirjutada või edastada neid kolmandatele isikutele.

Uudiskirja saadetakse järgmise aadressi kaudu: „Adobe Marketo Engage“, Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Iirimaa. Kohaletoimetamisteenuse pakkuja privaatsuspoliitikaga saate tutvuda siin: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

Võite igal ajal tühistada oma nõusoleku oma andmete ja e-posti aadressi säilitamiseks ning nende kasutamiseks uudiskirja saatmisel. Uudiskirja tellimusest loobumise link on iga uudiskirja lõpus. Kui kasutajad on tellinud ainult uudiskirja ja on selle tellimuse tühistanud, kustutatakse nende isikuandmed.

VII. Registreerimine

Meie veebisait pakub registreerimisvõimalust. Registreerimise käigus sisestatud isikuandmed edastatakse Vastutavale Töötlejale. Andmeid säilitatakse ainult meie sisekasutuseks.

Registreerimise ajal salvestatakse kasutaja IP-aadress ning registreerimise kuupäev ja kellaaeg. Selle eesmärk on vältida teenuste väärkasutamist. Andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Erandiga on tegemist juhul, kui on olemas juriidiline kohustus see edastada.

Andmete registreerimine on vajalik sisu või teenuste osutamiseks. Registreeritud isikutel on võimalus salvestatud andmeid igal ajal kustutada või muuta. Andmesubjekt saab igal ajal teavet tema kohta salvestatud isikuandmete kohta.

VIII. Krediidikontroll

Uute klientide puhul ja juhul, kui klient soovib saada krediiti, teostame enne kliendikonto loomist ja lepingu sõlmimist krediidikontrolli. Selle kontrolli raames edastame info teenusepakkujatele Creditreform või Creditinfo ja töödeldakse nende poolt teatud isikuandmeid, mida vastutav töötleja taotleb. Sõltuvalt ettevõtte tüübist võivad need andmed sisaldada isiklikku viidet.

Töödeldavad isikuandmed:
Reg.number/ FIE kood
Ettevõtte nimi/ FIE nimi
Aadress (tänav, majanumber, postiindeks, linn ja riik)
Juhatuse liikmete ja omanike andmed

Nende andmete töötlemine on vajalik selleks, et hinnata kliendi finantsriski, äririski ja tagada, et olemasolev maksevõimekus on kohane. Sel eesmärgil on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f. Kui te ei soovi meile neid andmeid edastada, ei saa te meie teenuseid kasutada.

Krediidikontrolli tulemusi käsitletakse konfidentsiaalselt ja neid ei avaldata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui kohaldatavad andmekaitsealased õigusaktid õigustavad andmete edastamist või kui me oleme selleks seaduslikult kohustatud.

Vastutasuks teabe eest saab ALSO Creditreformilt jooksvate muudatuste korral 12 kuu jooksul raporti täiendusi. Pärast seda toimub kontroll, st täiendav periood, mis piirdub kliendisuhte kestusega. Creditreformi puhul on seda võimalik lõpetada 12 kuu möödumisel pärast teabe raporti ostu sooritamist. See tähendab, et mõlemal juhul säilitab ALSO teie andmeid vähemalt ühe aasta jooksul. Seejärel võib ALSO eespool kirjeldatud riskihinnangu alusel omal äranägemisel ajakohastamise lõpetada.

IX. Veebipood

1. Lisa

Meie veebipoe kasutamiseks on vaja luua konto. Selleks võime töödelda järgmisi isikuandmeid:

Ettevõtte nimi
Aadress (tänav, majanumber, postiindeks, linn ja riik)
Üldtelefoni nr
Üldmeiliaadress
Registrikood äriregistris
Käibemaksukohustuslase reg. nr
Makseviis (SEPA)
Soovitud maksetingimused (krediidilimiit ja maksetähtaeg või ettemaks)
Panga nimi
IBAN
BIC
Kliendigrupp
Veebisait ja veebipood
Ettevõtte äritegevuse kategooria
Kellele te peamiselt müüte (äriklientidele, eraklientidele, mõlemale)
Tarneaadress
Kontaktisiku andmed (nimi, mobiilinumber, e-post)
Raamatupidamise kontaktisiku meiliaadress

2. Kasutus

Eespool nimetatud isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: tellimuste täitmine ja toodete tarnimine, maksete töötlemine, klientidega suhtlemine seoses tellimuste ja päringutega, arvete ja meeldetuletuste saatmine.

Andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b (lepingu täitmine) ja c (juriidilise kohustuse täitmine).

Kui te ei soovi meile eespool kirjeldatud isikuandmeid edastada, ei saa te meie teenuseid kasutada.

3. Säilitamisperiood

ALSO säilitab teie isikuandmeid lepingulise suhte kestuse jooksul ja pärast seda seadusest tulenevate säilitamiskohustuste raames kindlaksmääratud ajavahemike jooksul.

X. Meie kohalolek sotsiaalmeedias

Te leiate meie veebipõhised postitused, reklaami ja muu sarnase sotsiaalvõrgustike ja - platvormide alt. Soovime kasutada neid kanaleid selleks, et suhelda seal aktiivselt tegutsevate klientide, huvitatud isikute ja seal aktiivsete kasutajatega ning, et teavitada neid isikuid meie teenustest ja ettevõttest.

Seal aktiivsete kasutajate isikuandmete töötlemine toimub meie õigustatud huvi alusel, et suhelda kasutajatega ja anda neile teavet. Kui kasutajad on andnud nõusoleku andmete töötlemiseks vastava suhtlusplatvormi raames, toimub töötlemine selle nõusoleku alusel.

Kui te külastate mõnda meie sotsiaalmeediakanalit, vastutame me koos sotsiaalplatvormi operaatoriga selle külastuse käigus algatatud andmetöötlustoimingute eest. Põhimõtteliselt saate oma õigusi (teavitamine, parandamine, kustutamine, töötlemise piiramine, andmete ülekantavus ja kaebus, vt järgmine punkt „Andmesubjekti õigused“) rakendada nii meie kui ka vastava suhtlusplatvormi operaatori vastu.

Juhime tähelepanu, et vaatamata ühisele vastutusele ei ole meil täielikku mõju sotsiaalplatvormi andmetöötlustoimingutele ja vajadusel edastame õiguste taotluse vastavale operaatorile, et andmesubjekti õigusi paremini töödelda. Meie valikud põhinevad üldiselt vastava teenusepakkuja ettevõtte poliitikal.

Meie andmete säilitamise põhimõtete üksikasjad leiate allpool. Me ei oma mingit mõju teie andmete säilitamisperioodile, mida sotsiaalplatvormi operaator säilitab oma eesmärkidel. Üksikasjalikuma teabe saamiseks pöörduge otse sotsiaalvõrgustike operaatorite poole (nt nende privaatsuspoliitikas, vt allpool).

Sõltuvalt järgmisest sotsiaalplatvormist võib kasutajate andmete töötlemine toimuda ka väljaspool Euroopa Liitu.

Andmete edastamine Google'ile ja Metale toimub ELi ja USA vahelise andmekaitselepingu „Data Privacy Framework (andmekaitseraamistik)“ kaitse piisavuse otsuse alusel (mis tagab andmekaitse taseme USAs asuvate andmeimportijate poolt teostatava andmetöötluse puhul). Lisateavet andmekaitseraamistiku kohta leiate siit: https://www.dataprivacyframework.gov/.

Reeglina töötlevad platvormid kasutajaandmeid turu-uuringute ja reklaami eesmärgil. Näiteks saab kasutaja profiilid luua kasutaja kasutuskäitumise ja sellest tulenevate huvide põhjal. Kasutajaprofiile saab omakorda kasutada näiteks selleks, et paigutada platvormide sees ja väljaspool platvormi reklaami, mis eeldatavasti vastab kasutajate huvidele. Selleks salvestatakse küpsised tavaliselt kasutaja arvutisse, kuhu salvestatakse kasutaja kasutuskäitumine ja huvid. Andmeid saab salvestada ka kasutusprofiilidesse, sõltumata kasutajate kasutatavatest seadmetest. Seda tehakse eelkõige juhul, kui kasutajad on vastavate platvormide liikmed ja nendesse sisse logitud.

Vastava töötlemise ja vastuväidete esitamise võimaluste üksikasjalikuks kirjeldamiseks viitame allpool lingitud teenusepakkujate teabele.

XI. Andmete avaldamine kolmandatele isikutele

a. Üldine ja lepinguline eesmärk

Edastame andmeid kolmandatele isikutele, kui see on vajalik lepingu täitmiseks ja/või kui meil on seadusest tulenev kohustus ja/või õigus seda üksikjuhtudel teha.

b. Tööriistad veebisaidi ökonoomseks toimimiseks

Mõnel juhul kasutame teie nõusoleku või meie õigustatud huvide ulatuses väliseid teenusepakkujaid seoses veebipakkumise analüüsi, optimeerimise ja majandusliku toimimisega. Kui olete andnud nõusoleku vahendite kasutamiseks, mis ei ole veebilehe toimimiseks vajalikud, võite neid seadeid igal ajal muuta. Allpool on loetletud meie teenusepakkujad.

Kui teie andmeid kavatsetakse kasutada muudel eesmärkidel, teavitame teid sellest eelnevalt ja kasutame andmeid ainult siis, kui olete eelnevalt selgesõnaliselt andnud oma täiendava nõusoleku.

1. Google

Teie nõusoleku ulatuses kasutame oma veebipakkumise optimeerimiseks ja majanduslikuks toimimiseks teenuseid, mille eest vastutab Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi „Google“). Google on ELi ja USA vahelise andmekaitselepingu „Data Privacy Framework (andmetekaitseraamistik)“ kaitse piisavuse otsuse alusel (mis tagab andmekaitse taseme USAs asuvate andmeimportijate poolt teostatava andmetöötluse puhul) osaline. Lisateavet andmekaitseraamistiku kohta leiate siit: https://www.dataprivacyframework.gov/

a. Youtube

Me kasutame videote integreerimiseks Google'i pakutavat teenust YouTube.

Need videod on salvestatud veebilehel www.youtube.com ja neid saab mängida otse meie veebisaidilt. YouTube kasutab andmete kogumiseks ja andmete statistiliseks hindamiseks küpsiseid. YouTube kasutab küpsiseid muuhulgas selleks, et koguda usaldusväärset videostatistikat, vältida pettuseid ja parendada kasutajakogemust. Küpsistega teie poolt veebilehe kasutamise kohta genereeritav teave (kaasa arvatud teie IP-aadress) edastatakse ja salvestatakse YouTube’i serverites, sealhulgas Ameerika Ühendriikides. Teie IP-aadressi ei saa kindlaks teha, välja arvatud juhul, kui olete enne lehele sisenemist YouTube'i või mõnda teise Google'i teenusesse sisse loginud või kui olete püsivalt sisse logitud. Kui te seda ei soovi, peate oma Youtube'i kontolt ja oma teistest Google'i kontodest välja logima.

YouTube ’i küpsised annavad meile statistilisi andmeid veebilehele manustatud individuaalsete videote vaatamise kohta ilma viideteta konkreetsele kasutajale. YouTube’i manustatud videoid kasutatakse YouTube’i poolt lubatud ulatuses, millega kõik kasutajad peavad nõustama. Kui näete autoriõiguste rikkumist, teatage sellest otse YouTube'ile. Me kasutame manustatud YouTube’i videoid tõhustatud privaatsusrežiimis. See tähendab, et YouTube ei salvesta küpsiseid kasutaja seadmesse, kas vaatab veebilehte manustatud YouTube’i videoprogrammiga, kuid ei klõpsa videol, et see mängima panna. YouTube’i videoprogrammil klõpsates võib YouTube kasutaja arvutisse küpsiseid salvestada. Soovime rõhutada, et lehekülgede pakkujana puuduvad meil teadmised edastatud andmete sisu kohta või nende andmete kasutamise kohta YouTube’i poolt. Lisateavet YouTube'I ametliku privaatsuspoliitika osas leiate veebilehelt https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ja https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de.

2. Meta

Teie nõusoleku ulatuses kasutame meie veebipakkumise analüüsimiseks, optimeerimiseks ja majanduslikuks toimimiseks sotsiaalvõrgustiku facebook.com teenuseid, mida haldab Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa (edaspidi „Facebook“). Meta on ELi ja USA vahelise andmekaitselepingu „Data Privacy Framework (andmekaitseraamistik)“ kaitse piisavuse otsuse alusel (mis tagab andmekaitse taseme USAs asuvate andmeimportijate poolt teostatava andmetöötluse puhul) osaline. Lisateavet andmekaitseraamistiku kohta leiate siit: https://www.dataprivacyframework.gov/

b. Facebooki kohandatud sihtrühmad ja veebisaidi kohandatud sihtrühmad

Meie veebisait kasutab Facebooki reklaamitööriistu Custom Audiences ja Website Custom Audiences. Sellisel juhul genereeritakse teie kasutusandmetest mittepööratav ja isikustamata kontrollkood (räsiväärtus), mis edastatakse Facebookile analüüsi- ja turunduslikel eesmärkidel selle sotsiaalplatvormil ja mida säilitatakse USAs.

Meta piksli integreerib Facebook otse, kui külastate meie veebisaiti, ja see võib salvestada teie seadmesse nn küpsise, st väikese faili. Kui logite seejärel Facebooki sisse või külastate Facebooki, kui olete sisse logitud, märgitakse teie külastus meie veebisaidil teie profiili. Teie kohta kogutud andmed on meie jaoks anonüümsed, nii et need ei võimalda meil teha mingeid järeldusi kasutajate identiteedi kohta. Andmeid säilitab ja töötleb siiski Facebook, nii et ühendus vastava kasutaja profiiliga on võimalik ning Facebook saab neid kasutada nii oma turu-uuringute kui ka reklaami eesmärgil. Kui me edastame andmeid Facebookile võrdlemise eesmärgil, krüpteeritakse need brauseris kohapeal ja saadetakse Facebookile ainult turvalise https-ühenduse kaudu. Seda tehakse üksnes selleks, et teha võrdlus andmete kohta, mis on samuti Facebooki poolt krüpteeritud.

Lisaks kasutame Meta piksli kasutamisel lisafunktsiooni „laiendatud sobitamine“ (andmed nagu telefoninumbrid, e-posti aadressid või kasutajate Facebooki ID-d), et moodustada sihtrühmi („kohandatud sihtrühmad“ või „sarnased sihtrühmad“), mis edastatakse Facebookile (krüpteeritult). Täiendav teave „laiendatud sobitamise“ kohta: https://www.facebook.com/business/help/611774685654668).

Et vältida teie andmete kogumist meie veebisaidi Meta piksli abil, järgige palun järgmist linki: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Kui klõpsate lingile, salvestatakse teie seadmesse „loobumise“ küpsis. Kui te kustutate küpsised selles brauseris, peate klõpsama lingile uuesti. Lisaks kehtib loobumine ainult teie kasutatavas brauseris ja ainult meie veebidomeenis, millel linki klõpsati.

Meie õigustatud huvi alusel kasutame ka sotsiaalvõrgustiku Facebook, Inc. korda „Custom Audiences from File (kohandatud sihtrühmad failist)“. Sellisel juhul laaditakse uudiskirja saajate e-posti aadressid Facebooki. Üleslaadimisprotsess on krüpteeritud. Üleslaadimise ainus eesmärk on määrata meie Facebooki reklaamide saajad. Me tahame tagada, et reklaame näidatakse ainult neile kasutajatele, kes on huvitatud meie teabest ja teenustest.

Kui soovite esitada vastuväiteid Facebooki veebisaidi kohandatud sihtrühmade kasutamisele, saate seda teha ka aadressil https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Selleks peate logima sisse oma Facebooki kontole.

Täiendavat teavet andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning andmete edasise töötlemise ja kasutamise kohta Facebooki poolt, samuti teie õiguste kohta selles osas ja teie privaatsuse kaitsmise võimaluste kohta leiate Facebooki privaatsuspoliitikast aadressil http://www.facebook.com/about/privacy/ ning konkreetselt Facebooki kohandatud sihtrühmade kohta aadressil https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

3. Mapp

Meie veebisait kasutab turundus- ja jälgimistööriista Mapp ettevõttelt Mapp Digital Germany GmbH, Sandstr. 3, 80335 München https://mapp.com/de/. Mappi piksel on integreeritud meie veebisaidile ja võib teie nõusolekul salvestada teie seadmesse nn küpsise, st väikese faili. Küpsis jälgib teie veebikäitumist ja võimaldab meil kohandada oma pakkumist otse teie soovidele. Lisateavet Mapp Digital Germany GmbH andmekaitse kohta leiate aadressil: https://mapp.com/privacy/.

4. Whatfix

Selleks, et pakkuda teile automatiseeritud vastuseid esialgsetele ja korduma kippuvatele küsimustele toodete ja teenuste kohta, kasutame veebisaidi assistenti ettevõttelt Whatfix Private Limited, nr 1289/1090E, 18th Cross Road, Sector 3, HSR Layout, Bangalore, Karnataka - 560102 India. Teie mitte ainult isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a. Teie nõusolek antakse allpool kirjeldatud küpsiste nõusoleku tööriista kaudu ja selle võib igal ajal tagasi võtta. Ettevõtte Whatfix Private Limited privaatsuspoliitikaga saab tutvuda aadressil: https://whatfix.com/privacy-policy/.

Whatfixiga on sõlmitud ELi standardsed lepingutingimused, nii et on võetud võimalikud meetmed Euroopa andmekaitseõiguse tagamiseks.

XIII. Andmete säilitamine väljaspool ELi/EMPd

Nagu on märgitud üksikute tööriistade kirjeldustes, kasutame väljaspool ELi/EMP-d kolmandate isikute tööriistu. Kui see on vajalik teatatud eesmärkidel, võib juhtuda, et teie IPaadressi töödeldakse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, kus Euroopa standardile vastav andmekaitse tase ei ole järjepidevalt tagatud ja kinnitatud (nt asjakohase garantiiga isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 tähenduses või Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsusega isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 45 kohaselt). Seetõttu ei saa eelkõige välistada, et kolmanda riigi julgeolekuasutused saavad juurdepääsu teie IP-aadressile, ilma et teil oleks võimalik selle vastu õiguslikult tõhusaid meetmeid kasutusele võtta.

IP-aadressi edastamine nendele kolmandatest isikutest teenusepakkujatele toimub kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 lõike 1 punktiga a nõusoleku alusel, mis on selgesõnaliselt antud nõusoleku bänneris. See nõusolek on vabatahtlik. Te võite selle igal ajal tagasi võtta, mis kehtib tulevikus. Selle tulemusel ei teki teile mingeid ebasoodsaid tagajärgi.

Mõne USA kolmandast isikust teenusepakkuja arvates on Euroopa standardile vastav kaitsetase juba tagatud nii nn standardsete lepingutingimuste kui ka Schrems II kohtupraktika tähenduses võetud lisameetmete alusel. Kuna aga selliste meetmete sobivus piisava andmekaitse taseme tagamiseks on vaieldav, oleme otsustanud edastada teie IP-aadressi ainult teie nõusolekul. Meie enda juhtudel lähtume andmete edastamisel USA kolmandatest osapooltest pakkujatele EL-USA andmekaitseraamistikust.

XIV. Automatiseeritud otsuste tegemine

Me kasutame automatiseeritud otsuseid siis, kui võrdleme saadetisi ja isikuandmeid Euroopa Liidus ja teistes riikides, kuhu eksport võib toimuda, kehtestatud ekspordikontrolli ja sanktsioonide nimekirjadega. Olenevalt selle kontrolli tulemustest võib olla vaja Euroopa Liidu ja teiste riikide, kuhu eksport võib toimuda, poolt kehtestatud ekspordikontrolli määruste kohaselt võtta tarvitusele nõuetekohased meetmed. Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c. Võrdlus tagab vastavuse kohalduvatele ekspordiseadustele.

XV. Andmesubjekti õigused

Teil on õigus saada teavet teie kohta käivate isikuandmete kohta. Vastavalt õigusnormidele on teil õigus nõuda ka ebaõigete andmete parandamisele, blokeerimisele, andmete ülekantavusele ja isikuandmete kustutamisele. Kui olete andnud oma nõusoleku, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. See ei mõjuta nõusoleku alusel enne selle tagasi võtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Võite igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete edaspidisele töötlemisele vastavalt õiguslikele nõuetele. Eelkõige võib vastuväiteid esitada otseturunduse eesmärgil toimuva töötlemise osas. Selleks võtke palun ühendust vastutava kontoriga eespool nimetatud ALSO aadressil posti teel või e-posti teel seal esitatud andmekaitsespetsialisti aadressil. Teil on ka õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele, kui arvate, et teie isikuandmete töötlemine rikub õigusnorme.

XVI. Isikuandmete säilitamise kestus

Kui me pole konkreetsete punktide kohta säilitamise osas teavet esitanud, kehtib järgmine: me säilitame isikuandmeid vastava seadusjärgse säilitamisperioodi jooksul või nii kaua, kui on olemas andmete kogumise eesmärk. Pärast säilitamisperioodi lõppemist tavapäraselt andmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks või lepingu täitmiseks. Kui kasutaja andmeid ei kustutata, sest neid on vaja muudel seadusega lubatud eesmärkidel, piiratakse nende töötlemist nii palju kui võimalik. Sellest tulenevalt blokeeritakse andmed nii palju kui võimalik ja neid ei töödelda muudel eesmärkidel. See kehtib näiteks kasutajate andmete kohta, mida tuleb säilitada ärilistel või maksualastel põhjustel.

XVII. Turvalisus

Me teeme kõik endast oleneva, et töödelda teie isikuandmeid kõigi tehniliste ja korralduslike vahendite abil nii, et järgitakse andmekaitsealaste õigusaktide sätteid ja seeläbi kaitstakse neid andmeid. Meie veebisait või meie veebisaidi kaudu toimuv suhtlus meiega on krüpteeritud HTTPS-i kaudu.