Eesmärgid ja strateegia

Võimaldame oma klientidel, riistvara, tarkvara ja teenuste pakkujatel ja ostjatel täielikult saavutada nende olemasolev potentsiaal ja muuta nende uued äriideed reaalsuseks.

Meie kui pühendunud äripartneri esmaseks prioriteediks on tuua kasu meie klientidele – meie müüjatele, spetsialiseerunud turustajatele, edasimüüjatele, jaemüüjatele ja e-müüjatele. See hõlmab loomulikult suurepärast ja isiklikku teenust, pädevust ja konkurentsivõimet. Meie eesmärgiks on rajada pikaajalisi ärialaseid partnerlusi, millele meie kliendid võivad loota. Selle eesmärgi saavutamiseks elame ja töötame meie ärifilosoofia kohaselt:

 • Pakume klientidele konkurentidest rohkem eeliseid
 • Anname ainult lubadusi, mida suudame täita
 • Pühendume isiklikult igale meie kliendile
 • Loome ja hoiame pikaajalisi partnerlussuhteid
 • Hindame end “null eksitust”-printsiibi alusel

Meie strateegilised eesmärgid

 • Olla kõigis riikides, kus tegutseme, IKT turustajate hulgas esi- või teisel kohal.
 • Tõsta pideva kasvu läbi meie müügitulu ja kasumlikkust.
 • Kindlustada pideva protsesside optimeerimise kaudu hinnaliidri positsioon.
 • Jõuda võimalikult paljude klientideni ja tagada nende maksimaalne võimalik rahulolu.
 • Tagada meie äripartneritele uuenduslike teenuste läbi suuremaid eeliseid, kui pakuvad meie võrreldavad konkurendid.
 • Olla kõigi müüjate jaoks, kellega töötame, juhtiv turustuspartner.
 • Olla atraktiivseim tööandja, kuna meie töötajad on meie edu võtmeks.
 • Olla alati, kõiges, mida teeme, usaldusväärne, ühiskonnakeskne ja ökoloogiliselt vastutustundlik ettevõte.

Meie strateegia

Ettevõtte esmaseks eesmärgiks on saavutada jätkusuutlik kasumlik kasv. ALSO saavutab kasvu, mis võtab arvesse ettevõtte kapitalistruktuure ja kasumlikkust. Need nurgakivid piiritlevad meie tegevuses pingelise ala ja iga otsus on joondatud nendele vastavalt.

Nimetatud pingepiirkonnas oleme piiritlenud ja prioriteediks seadnud neli tegevust:

M nagu MAINTAIN ehk ALALHOIDMINE tähistab tehingulise ärimudeli tagamist, mille baasil laiendatakse edasi teenuse ja lahenduste äri, et saavutada eesmärgiks seatud kasv ja sissetulekueesmärgid.

O nagu OPTIMIZE ehk OPTIMEERIMINE tähistab pidevat protsesside optimeerimist regioonides. Oluline võimendav mõju on kasumisuurendamisprogrammil (PIP) ja protsessi optimeerimise programmil (POP).

R nagu REINVENT ehk TAASLEIUTAMINE. ALSO jätkab kasvu suunas liikumist tehingute ärimudeli abil, tootes samal ajal lahenduste ja teenuste ärimudelite kaudu lisakasvu.

E nagu ENHANCE ehk LAIENDAMINE. See tähendab meie turupositsiooni laiendamist vastavalt taasleiutamise eesmärgile.