Kliendiks registreerumine

ALSO Eesti klientideks on oodatud kõik ettevõtted, kes tegutsevad infotehnoloogia, koduelektroonika ja teiste tehnoloogiatoodete valdkonnas ning ärikliendid, kel pidev vajadus nimetatud valdkondade toodete ja/või tarkvara soetamiseks. Oma klientide ja partnerite mugavaks teenindamiseks pakume ka erinevaid lao- ja logistikateenuseid. Soovitav on omada kindlat tarneaadressi, kuhu tööpäevadel on võimalik igal ajal tarneid teostada. Tarnime kaupa lisaks Eesti laole ka ALSO Soomest ja ALSO Leedust. Meie tarneskeemid võimaldavad suurepärast võimalust kiireteks otsetarneteks teie poolt soovitud aadressidele vastava maa laost. Meie kaasaegne ja mugav internetipõhine tellimiskeskkond eLink on mõeldud teile igapäevaseks töövahendiks saamaks ülevaadet toodetest, laoseisudest ja hindadest ning tellimuste tegemiseks teie poolt soovitud sihtkohta.
Käesolevaga annan oma nõusoleku minu isikuandmete töötlemiseks ALSO Eesti OÜ poolt ning edastamaks minu isikuandmeid teistele ALSO gruppi kuuluvatele ettevõtetele järgnevatel eesmärkidel: tellimuste töötlemine, minu kui kliendi teenindamine ja tugiteenuste pakkumine. Mind on teavitatud, et isikuandmed, mis on kogutud eelnevalt mainitud eesmärkidel, töödeldakse, kasutatakse, edastatakse ja kustutatakse kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega ning teiste andmekaitsealaste õigusaktidega, mis kohalduvad vastavates Euroopa Liidu liikmesriikides ning Šveitsis. Mind on teavitatud, et minu isikuandmete kogumine, töötlemine ning kasutamine on vabatahtlik ning mul on õigus keelduda oma nõusoleku andmisest praegu või tulevikus oma nõusolek igal ajahetkel tagasi võtta. Eelneva tulemusel võivad mõned teenused, mida ALSO gruppi kuuluvad ettevõtted pakuvad, olla mitte kättesaadavad.