HPE OSADE TOOTEKOODIDEGA SEOTUD MUUDATUSTEKS VALMISTUMINE

Väga oluline kuupäev edasimüüjate jaoks

Palume teil tähistada 2019. aasta 2. detsember oma kalendris punasega.

HPE edasimüüjana peate värskendama tootekoodide loendeid, mida praegu HPE hübriid-IT-toodete ja -teenuste tellimisel kasutate. Alates 2. detsembrist tuleb teil nende toodete tellimisel ja konfigureerimisel kasutada uusi tootekoode.

Lugege edasi ja te saate teada, mida teha selleks, et teie ettevõtte tegevus 2. detsembril tavalisel viisil jätkuks.

Miks on mul vaja osade toodete koode uuendada?

Alates 2019. aasta 2. detsembrist liigitab HPE oma hübriid-IT-toodete ja -teenuste portfelli neljaks eraldi segmendiks: Compute, Specialized Compute, Storage ning Advisory & Professional Services (A&PS).

Sellega seoses tuleb hakata riistvara tellimisel kasutama uusi segmendipõhiseid tootekoode. Muudatus puudutab ainult kindlaid SSD, HDD, mälu, GPU ja Fabricuga seotud tooteid.

Lühidalt öeldes võib uue liigituse tõttu olla ühel tootel kuni neli erinevat tootekoodi.

Näiteks saab praegusel GPU moodulil, mis kuulub segmenti Specialized Compute ja mille tootekood on R3K70A, edaspidi olema võrdväärne tootekood ka segmendis Compute:

Praegune tootekood (jagatud): R3K70A
Tulevane tootekood Compute: R3K70C
Tulevane tootekood Specialized Compute: R3K70A

Neile liituvad veel riistvaraga seotud tehaseinstalli (#0D1) koodid (kui need on kohaldatavad).

Mis tooted ühe või teise liigituse alla kuuluvad?

Allpool on antud ülevaade sellest, millised HPE hübriid-IT-tooted ühte või teise kategooriasse kuuluvad.

Compute

ProLiant (DL, ML, Microserver), Synergy, C-Class, Cloudline ja seotud teenused, näiteks Life Cycle Event, Foundation Care, Proactive Care ja Datacenter Care’iga seotud teenused.

Specialized Compute

Mission-Critical, kõik Apollo andmetöötlusplatvormid (sh Apollo 2000, Apollo 6500, SGI 8600 jt), Edge Compute (Moonshot, Edgeline) ja seotud teenused (nagu ülal kirjeldatud)

Storage

Apollo 4xxx sarjad, Nimble, 3PAR, Primera, SimpliVity, XP, MSA, StoreEasy, StoreOnce, StoreEver, Disk Enclosures, Storage Networking ja seotud teenused (nagu ülal kirjeldatud)

A&PS

Kõik Advisory and Professional teenused (konsultatsioonid, koolitus jmt, mis pole otseselt seotud riistvaraga)

Mida peaks veel teadma?

Tooted ja hinnad ei muutu. Konfiguraatorite ja selliste tööriistade nagu näiteks iQuote uuendused toimuvad automaatselt.

Mõistagi tagab ALSO/HPE ka pärast muudatusi suurepärase teenusetoe. Ja teie FY20 partneritegevused struktureeritakse nii, et segmendipõhistel tootekoodidel oleks kõigi segmentide korral sama tariifimäär.

Olemasolevaid avatud tellimusi, mis on tehtud enne 2. detsembrit, ning nendega seotud dokumente ja arveid muudatused ei mõjuta.

Milliseid ressursse saan kasutada selleks, et tagada äritegevuse sujuv jätkumine ka 2. detsembril?

HPE pakub mitmesuguseid kasulikke materjale, mis aitavad teil valmistuda HPE tehtavateks 2. detsembri muudatusteks.

SKU Mapping Tool:Otsigutööriist FY20 segmendikohaste tootekoodide loendiga; hõlmab ka FY19 ja FY20 vastendamist

FAQs: Vastused küsimustele, mille ALSO/HPE partnerid on esitanud üleminekuprotsessi kohta

SKU Mapping Tool FAQs

Mida pean tegema nüüd, kui mul on olemas kogu vajalik teave ja kõik olulised materjalid?

ASUGE KOHE TEGUTSEMA.

Üleminekuprotsess nõuab lihtsat IT plaanimist ja täideviimist. Alustuseks võiksite kõiki HPE hübriid-IT-toodete ja -teenustega tegelevaid töötajaid teavitada tulevastest muudatustest, et nad saaksid nendeks valmistuda.

Seejärel soovitame tööriista SKU Mapping Tool abil kontrollida, milliseid olemasolevaid tootekoode on vaja värskendada. Selle leiate siit: HPE Financial Segmentation Partner Briefcase .

Link võimaldab vaadata ka kõiki muid paragraafis 5 toodud materjale. Nendest leiate selgitused kogu üleminekuprotsessi mõistmiseks ja vastused kõigile olulistele küsimustele.

VÕI

Kui miski jääb teile siiski arusaamatuks, pöörduge abi saamiseks oma ALSO tugimeeskonna poole.

Täname!