Uus HPE missioonikriitilise andmesäilituse platvorm

Loodud intellektiajastu jaoks

Hewlett Packard Enterprise (HPE) esitleb HPE Primerat - uut platvormi, mis muudab missioonikriitilist andmesäilitust pakkudes ülimat lihtsust, käideldavust ja jõudlust. HPE Primera kasutab operatsioonideks valdkonna kõige arenenumat AI-platvormi HPE InfoSight ning pakub märkimisväärseid läbimurdeid, sealhulgas 93% väiksemat ajakulu andmesäilituse haldusele, võimet probleeme ennustada ja vältida ning kiirendada rakendusjõudlust.

Ettevõtted tahavad turule tuua uusi missioonikriitilisi rakendusi ja toetada olemasolevaid, et suurendada ettevõtluse kiirust, agiilsust ja innovatsiooni. Ent IT-l on peaaegu võimatu nende kasvavate vajadustega sammu pidada, kuna ollakse seotud taristu halduse, häälestuse ja toega. Seetõttu peab IT ohverdama agiilsuse töökindlusele.

HPE Primera kaotab kompromisside tegemise vajaduse ja muudab ettekujutust sellest, mis on missioonikriitilise andmesäilituse juures võimalik kasutades selleks uuendusi kogu HPE andmesäilituse tootevalikust lihtsuse, käideldavuse ning jõudluse tagamiseks.


***

HPE Primera kasutab HPE InfoSight AI-d, et pakkuda missioonikriitilistele rakendustele võrreldamatut lihtsust, käideldavust ja jõudlust.

HPE Primera pakub lihtsat, tarbijakeskset kasutuskogemust missioonikriitilisele andmesäilitusele.

  • Lihtne paigaldus. Kliendid saavad HPE Primera paigaldamisega hakkama vähem kui 20 minutiga.
  • Lihtne paigaldus. Andmesäilituse saab HPE Primeras ette valmistada vaid sekunditega. Andmekahandus on sisse ehitatud ja alati sisse lülitatud (vajadusel on seda võimalik loomulikult välja lülitada).
  • Lihtne täiendamine. Loodud teenustekeskse OS-iga, mis lahutab andmeteenused, et neid saaks eraldi juurutada, täiendada ja taaskäivitada. Kasutajad saavad HPE Primera tarkvara täiendada 5 minutiga ja seda ilma igasuguste töökatkestusteta.
  • Lihtne omada. Kliendid saavad HPE Primerat HPE GreenLake'i kaudu juurutada teenusena, millega kaasneb täielik haldus ning maksta tuleb vaid selle eest, mida kasutatakse. CapEx-ostude korral on HPE Primera omandikogemus muutunud tänu Timeless Storage'ile, mis teeb lõpu suuremahulistele täiendamistele. Kliendid saavad katkestusteta kontrollerite värskenduse, kõikehõlmava tarkvara ja andmekahanduse ning pealekauba ka käideldavuse garantii andmesäilitusele.*

* HPE GreenLake teenus ei ole veel Eestis soetatav.

Missioonikriitilise andmesäilituse ootuste suurendamine 100% garanteeritud käideldavusega.

  • 100% käideldavuse garantii. HPE Primeraga kaasneb HPE Proactive Care teenus ja 100% andmete käideldavuse garantii ilma erilepingute ja koormavate tingimusteta.
  • Andmesäilituse seina taha nägemine. Enam kui 90% probleemidest tekib andmesäilituse kihist kõrgemal: võrgu-, serveri- ja virtualiseerimiskihis. HPE Primera näeb HPE InfoSighti kasutades enamat kui andmesäilitust suutes ennustada ja vältida katkestusi nii võrgu-, rakendus- kui serverikihis.
  • Sisseehitatud missioonikriitiline töökindlus. HPE Primera on loodud mitmesõlmpunktilise lahenduse, HPE Peer Persistence'iga saadud läbipaistva talitluspidevuse ja andmete tiranžeerimisega püsivalt käideldavaks. Kaasa tuleb rakendusteadlik andmekaitse HPE Recovery Manager Centrali kaudu, mis koos HPE StoreOnce'iga tagab 15 korda kiirema taaste ja laieneb avalikku pilve pakkudes seeläbi HPE Cloud Bank storage'i kaudu kulutõhusat ning pikaajalist säilitust.

Prognoositav jõudlus etttearvamatutele rakendustöökoormustele.

  • Suur jõudlus konsolideerimisnõudlikele rakendustele. HPE Primeral on täielikult aktiivne arhitektuur, mis pakub massiivset paralleelsust ja mitmesõlmpunktilist jõudlust, mis omakorda kiirendab rakendusi andes sealhulgas 122% kiirema Oracle'i jõudluse.
  • Nähtavus turvaliseks konsolideerimiseks. HPE InfoSighti kasutav HPE Primera tagab nähtavuse rakendustöökoormuste paigutuse optimeerimiseks võttes samal ajal arvesse rakenduste jõudluse karakteristikuid ja teiste jagatud rakendustega seotud interaktsioone HPE Primera süsteemis.
  • Reaalaja analüütika prognoositava jõudluse säilitamiseks. HPE InfoSight on nüüd HPE Primerasse sügavamalt integreeritud koos pilves treenitud AI-mudelitega. AI-mudelid on seadmes reaalaja analüüsi tegemiseks, et tagada rakenduste töökoormuse ühtlane jõudlus.

HPE Primera täiustab HPE Intelligent Data Platformi - toodete ja lahenduste valikut, mis on loodud kiirendama rakendusjõudlust, muutma andmehaldust, kasutama kõigi pilvede agiilsust ja võimendama ettevõtteid andes neile reaalajas ülevaateid andmetesse peidetust.

Intelligent Data Platform aitab klientidel edasi liikuda andmesäilituse pakkumisest ettevõtte väärtuse vabastamiseni intelligentsete andmetega.

HPE Intelligent Data Platform kasutab HPE InfoSighti, valdkonna kõige arenenumat AI- ja automaatõppeplatvormi, et pakkuda autonoomset isehaldusega andmesäilitust. HPE InfoSight on viimase kümnendi jooksul analüüsinud 1250 triljoni jagu andmepunkti rakendusmustreid, et ennustada ja vältida katkestusi andmesäilituses, serverites ja virtuaalarvutites. Tänu sellele on säästetud enam kui 1,5 miljoni tunni jagu aega ning tootlust varasema seisuajast tingitud tootluskaoga võrreldes. HPE InfoSight on intelligentne vundament, põhi kõigile HPE andmesäilitustoodetele - sealhulgas HPE Primerale - ning loob valdkonna ainsa tervikliku AI-konveieri isehaldusega andmesäilitusele.

Loe originaaluudist >>