RMA

Retourneren van defecte product(en) binnen de garantietermijn (RMA)
Wanneer u te maken krijgt met een defect product, welke binnen de garantie termijn valt, kunt u online een RMA aanvragen.

Uitzonderingen zijn:
1. DOA aanvragen;
2. Artikelen waarvan de fabrikant zelf de garantie afhandeld (rechtstreekse service);
3. CRMA aanvragen (foutleveringen en transportschade).
Voor deze 3 punten kunt u online geen RMA aanvragen.

Klik hier voor een online RMA-aanvraag

Indien goederen naar ALSO Nederland B.V. teruggestuurd worden zonder een voorafgaand akkoord, of niet comform de condities die door ALSO Nederland B.V. werden opgegeven, behoudt ALSO Nederland B.V. zich het recht voor om deze goederen, zonder vooraf bericht, te retourneren aan de afzender. ALSO Nederland B.V. zal hiervoor een standaard vergoeding doorbelasten.

Afdeling Customer Service
Inundatiedok 18
3439 JJ Nieuwegein
024 - 333 32 30
0348 - 46 78 23

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 uur tot 17.30 uur

rma.nl@also.com

Indien u te maken heeft met een DOA (alleen voor artikelen uit onderstaande tabel) moet u het DOA Formulier volledig in vullen en mailen naar rma.nl@also.com.
Klik op hier om het DOA formulier te downloaden.

Let op!
Het is (nog) niet mogelijk om voor DOA artikelen online een RMA nummer aan te vragen. Meldt u een DOA toch online aan, dan wordt de aanvraag afgehandeld als een normale aanvraag met de daarvoor geldende garantie afhandeling.

DOA vereiste(n):

ASUS notebooks
Defect binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum eindgebruiker.
LET OP! U dient de eindgebruikersfactuur als bijlage toe te voegen bij uw aanvraag.

HP
Defect binnen 30 kalenderdagendagen na factuurdatum eindgebruiker.
LET OP! U dient voor sommige modellen eerst een CALL ID nr. aan te vragen bij HP via telnr. 020-7219041. HP kan aangeven welke modellen. Daarna een RMA aanvragen bij ALSO met het CALL ID nr. ,eindgebruikersfactuur en dit formulier.
LET OP! Bij DOA van HP Notebook/PC en Tablets moet u rechtstreeks contact opnemen met Service Planet via email hpdoa@serviceplanet.nl

Intel
Defect binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum ALSO Nederland B.V.
LET OP! U dient eerst contact op te nemen met Intel via telnr. 020 487 4562. Als Intel het probleem niet kan verhelpen , dan dient u ons het Casenr. door te geven

Lexmark
Defect binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum eindgebruiker.
LET OP! U dient eerst een Defective Certificate aan te vragen bij Lexmark via telnr. 020-2036739.Daarna een RMA aanvragen bij ALSO met het Defective Certificate, eindgebruikersfactuur en dit formulier.

MSI (alleen componenten)
Defect binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum ALSO Nederland B.V.
LET OP! MSI notebook DOA's dient u rechtstreeks aan te vragen bij MSI via tel, 085-4011315.

Sommige fabrikanten verlenen directe service. U kunt de garantie aanvraag direct met de fabrikant afhandelen. Voor artikelen van genoemde fabrikanten kunt u geen RMA nummer bij ALSO aanvragen. Raadpleeg de onderstaande link om na te gaan voor welke producten een rechtstreekse service van toepassing is en hoe u contact kunt opnemen met de fabrikant.

Overzicht rechtstreekse RMA aanvraag

Indien u te maken krijgt met door ALSO verkeerd geleverde en/of door u verkeerd bestelde goederen dient u dit binnen 5 dagen na levering (middels een volledig ingevuld CRMA formulier) te melden aan onze Customer Service (rma.nl@also.com).

Voor CRMA’s (zelf verkeerd besteld) kan ALSO Nederland B.V. 15% restockings fee in rekening brengen (met een minimum van € 25.-)

In geval van schade bij levering, veroorzaakt door transport, dient u dit aan te tekenen bij de transporteur en dit binnen 24 uur na levering (middels een volledig ingevuld CRMA formulier) te melden aan onze Customer Service (rma.nl@also.com). Onze Customer Service zal e.e.a. in onderzoek nemen en u binnen één werkdag na ontvangst van de melding, een reactie geven in de zin van een retournummer (CRMA) of een afwijzing. Onze Customer Service afdeling kan een onderzoek alleen opstarten indien u alle gegevens volledig heeft aangeleverd en u, in geval van transportschade, de schade schriftelijk heeft aangetekend bij de transporteur. Indien u de schade niet heeft aangetekend kan ALSO geen retournummer afgeven. Klik op onderstaande link om de CRMA formulier te downloaden.
CRMA formulier downloaden