1. Terug

HP Financial Services

Ontdek de voordelen van HP Financial Services

 • Lage maandelijkse tarieven
 • Klantgerichte oplossing op basis van uw behoeften
 • Beschikbaar op bestellingen vanaf € 500,- voor zakelijke klanten

Operational Lease (Gebruik)

 1. Financiering van hardware, software en/of services
 2. Looptijd van 12/24/36/48/60 maanden
 3. Vervanging van de apparatuur aan het einde van het contract
 4. Maak gebruik van de laatste technologieën en blijf up-to-date
 5. OPEX gerelateerd, ofwel gericht op de terugkerende kosten van een product en/of systeem

Financial Lease (Aanschaf)

 1. Financiering van hardware, software en/of services
 2. Looptijd van 12/24/36/48/60 maanden
 3. Overname van de apparatuur aan het einde van het contract
 4. Zeer scherpe en concurrerende financieringstarieven
 5. CAPEX gerelateerd, ofwel de kosten voor ontwikkeling of levering van niet-verbruikbare onderdelen van een product of systeem (ofwel investering)

Voor uw eindklant

• Toegang tot de beste en laatste technologieën en ondersteuning vanuit HP en u als reseller
• Vermijd het onderhoud en de oplopende kosten als gevolg van het gebruik van verouderde technologieën en apparatuur
• Vereenvoudigt de planning, aanschaf en vervanging van apparatuur
• Lage maandelijkse tarieven zorgen voor optimalisering van de cashflow
• Grotere IT investering mogelijk door afdekken van kredietrisico door HP FS

Voor u als reseller

• Verandert het verkoopgesprek met uw eindklant, waarbij de prijs minder belangrijk wordt
• Verhoogt uw up- en cross-sell mogelijkheden door toevoegen van eigen services en software
• Snel en eenvoudig proces om financiering te bewerkstelligen
• Volledige omzet erkenning ten tijde van de verkoop
• HP FS verzorgt het facturatieproces richting de eindklant
• Pro-actief stimuleren van contractverlengingen
• HP FS maakt geen gebruik van kredietfaciliteiten van ALSO, ofwel FS kan additioneel worden ingezet
• Creëert de mogelijkheid om grotere deals te doen zonder restrictie van uw eigen kredietfaciliteiten
• Uitbetaling FS geschiedt sneller dan door eindklant, kortom een verkorting van de termijn van uw uitstaande kredieten
• Sluit uw concurrenten buiten en verstevig de relatie met uw eindklant voor een lange termijn
• Creëert meer toegevoegde waarde richting de eindklant

1. Inventariseer samen met uw eindklant wat de wensen en behoeften zijn qua financiering van hardware, software en/of services.

2. Neem contact op met het ALSO HP Financial Services verkoopteam via telefoonnummer +31 24 2222 349 of per mail via fs.nl@also.com om uw financieringsaanvraag in te dienen.

3. Om de financieringsaanvraag in behandeling te kunnen nemen dient u het verkoopteam te voorzien van de volgende basisinformatie:
I. Gegevens van u als reseller
II. Reseller verkoopwaarde (ofwel uw verkoopprijzen) van de financieringsaanvraag per productgroep:
• Hardware
• Printers
• Software services en overige
III. Type financiering
• Operational lease
• Financial lease
• Subscription (voor meer informatie over HP Subscription bij ALSO klik hier)
IV. Contractperiode:
• Voor operational en financial lease is een looptijd van 12/24/36/48/60 maanden mogelijk
• Voor HP Subscription is de looptijd 24 of 36 maanden mogelijk
V. Betalingsfrequentie eindklant: per maand of per kwartaal

4. ALSO voert de aanvraag in de vorm van een snelle prijsopgave door in de HP FS portal en u ontvangt binnen 1 uur een prijsindicatie per maand van de aanvraag, welke u kunt aanbieden aan de eindklant.

5. Indien de eindklant akkoord gaat met het voorstel, dient er een definitieve gedetailleerde prijsaanvraag via de portal gedaan te worden, wat betekent dat er additionele productinformatie benodigd is:
I. Productspecificatie
II. Reseller verkoopprijs
III. Aantal stuks

6. En vervolgens dient een kredietaanvraag met toetsing van de eindklant via de HP FS portal plaats te vinden waar de volgende gegevens van de eindklant voor van belang zijn:
I. Bedrijfsnaam en KvK-nummer
II. Adresgegevens (adres / postcode / plaats)
III. Aantal medewerkers

7. Binnen enkele uren ontvangt u uitsluitsel of de financieringsaanvraag vanuit HP FS doorgang kan vinden middels een goedkeuring van het kredietverzoek. In het geval van een afkeuring van het kredietverzoek kan het voorkomen dat er additionele financiële informatie van de eindklant wordt opgevraagd door HP FS om tot een herbeoordeling te komen.

8. Bij goedkeuring van de financieringsaanvraag ontvangt u of de eindklant een bestand met de volgende documenten ten behoeve van de financiering bestaande uit:
I. Algemene Voorwaarden Zakelijke Lease-overeenkomst
II. Zakelijke Lease-overeenkomst
III. Acceptatie Certificaat, wat ondertekend dient te worden nadat de levering van de apparatuur heeft plaatsgevonden
IV. Voorkomen van witwassen
V. Machtiging voor automatische incasso

9. De getekende documenten dienen te worden ondertekend door een tekenbevoegd persoon en vervolgens retour gestuurd te worden naar ALSO die een kopie zal uploaden in de HP FS portal.

10. Na ontvangst van de getekende documenten zal HP FS ALSO adviseren tot levering van de betreffende apparatuur aan u of de eindklant.

11. Indien de apparatuur volgens afspraak is ontvangen dient het Acceptatie Certificaat ondertekend te worden en naar ALSO gestuurd te worden die het vervolgens weer upload in de HP FS portal.

12. Na ontvangst van alle documenten door HP FS zal men benodigde handelingen verder uitvoeren.