Финансови услуги

Портфолио съобразено с нуждите, Eфективна обработка на плащанията, Oпростено изпълнение онлайн.

Ключова функция на нашата финансова платформа е да подпомага финансирането на оборотни средства. Ние предлагаме кредитни линии и таргети за плащане, за да отговорим на конкретни нужди. В допълнение, за SMB риселърите ние разработваме индивидуални решения за финансиране на по-големи проекти. Онлайн магазинът на ALSO създава лизингови предложения, застраховки на търговски кредит и осигурява информация за кредитоспособността - функции, които могат да се използват просто и дигитално. Всички платежни транзакции с купувачи и доставчици на продукти и услуги се изпълняват ефективно. През 2018 г. имахме общо около 51 000 активни клиенти с кредитни линии, а обемът на предоставените кредитни линии достигна 3,9 милиарда евро.