Common Azure scenarios

Microsoft Azure delivers services and related products in 26 categories – from AI, to blockchain, to confidential computing, and beyond. The following scenarios reflect just a few of the areas where Azure can deliver significant value.

Дайте на своите служители най-добрите възможности за работа с виртуални десктопи с помощта на Azure

Azure дава възможност на организациите да оборудват своите служители с виртуални десктопи работещи под Windows 10 и винаги с актуалните версии на познатите Office приложения. Това гъвкаво и мащабируемо инфраструктурно решение осигурява опростено управление, поддържа Отдалечени десктоп услуги и може да бъде инсталирано и разгърнато на Azure за броени минути.

Azure осигурява:

Превъзходна работа с виртуален десктоп

Повишете продуктивността на потребителите с многосесиен Windows 10 десктоп, който винаги е актуален и достъпен от всяко устройство.

Опростена миграция за Отдалечени десктоп услуги

Мигрирайте с лекота съществуващите отдалечени десктопи и приложения към Azure.

Повишена сигурност и съгласуваност

Инсталирайте Windows 10 десктопи и приложения върху Azure и се възползвайте от вградените функции за сигурност и съответствие.

Бърза инсталация

Виртуализирайте и инсталирайте бързо съвременни и добре изпитани настолни приложения, с унифицирано управление чрез портала на Azure.

Спечелете спокойствие с едно съвместимо и ценово-ефективно облачно решение за съхранение на данни

Azure предлага силно мащабируеми облачни сторидж решения, за да помогне на оранизациите да бъдат в крак с експоненциалното нарастване на техните корпоративни данни.

Преместването на архива от данни в облака драматично намалява разходите за инфраструктура и управление, като гарантира корпоративен клас защита на данните, независимо дали те са в транзит или не се „движат“ в даден момент. Бекъп данните се архивират в Azure информационен център в предпочитан регион, за незабавен достъп ако данните или приложенията трябва да бъдат възстановени.

Azure осигурява:

Опростен бекъп и архивиране

Намалете нарушаването на вашите бизнес процеси и разходите за решенията за бекъп-като-услуга и хибриден сторидж, които позволяват данните и приложенията лесно да се възстановят от облака.

Ненадминато съответствие

Разчитайте на най-цялостното достъпно портфолио за съответствие, с политики, които са насочени към посрещане както на нуждите на бизнеса, така и на законовите изисквания.

Неограничена мащабируемост

Гарантирайте си, че решенията за съхранение на данни и сигурност растат в крак с изискванията на бизнеса и на информацията.

Защитен достъп отвсякъде

Изберете, в който желаете регион от земното кълбо с Azure информационни центрове, като ваша локация за бекъп и архивиране.

Осигурете по-бърз и по-кратък път за вашите приложения до пазара

Azure позволява с лекота да създавате, да тествате, да инсталирате и да мащабирате приложения в облака. Azure поддържа широко разнообразие от езици за програмиране, включващо .NET, .NET Core, Node.js, Java, PHP, Ruby или Python, за инсталиране в контейнери или върху всяка операционна система. Разработчиците могат също да осъществяват достъп до разнообразие от предварително изградени приложни интерфейси (API) за опростена интеграция с облачните услуги като Office 365.

Услугата за приложения на Azure (Azure App Service) поддържа това предложение като осигурява напълно управлявана платформа за пускане и мащабиране на приложения. Платформата предлага единствена точка на запитване, чрез която да се следи производителността и да се събира информация за работата на дадено приложение, в съответствие със строгите изисквания за съответствие.

Azure осигурява:

  • Най-добри в класа инструменти и интегрирани развойни средства (DevOps): Отделяйте по-малко време за извършване на повтарящите се задачи и повече време за създаване на приложенията, които потребителите обичат и на които вярват.

  • Пълна интеграция с всички услуги на Azure: Вграждайте популярните услуги на Azure като търсене или Azure карти за подобряване на работата на потребителите.

  • Разширена сигурност и съответствие: Хоствайте приложения в една силно защитена облачна платформа, която е в съответствие с всички регулаторни стандарти.

  • Полезни възможности за вникване и анализ: Преглеждайте от край до край производителността и отказоустойчивостта на приложенията, за да информирате за по-добри решения за разработка.

Ускорете производството на умните неща с Azure IoT

Интернет на нещата (Internet of Things, IoT) вече съзря в една жизнеспособна и достъпна технология за производители от всякакъв вид и размер. Независимо какво излиза от производствената линия, Azure предлага устройствата, инструментите, анализа на данни и средствата за сигурност, за да помогне на предприятията в техния успех с IoT, от осигуряването на по-висока оперативна ефективност до генерирането на нови потоци от приходи.

За производителите на дискретни продукти Azure IoT решенията поддържат непрекъснатата връзка на сензори, машини, автоматизационни процеси и софтуер във всички операции, независимо къде се намират. Тези възможности дават възможност за по-добра видимост на процесите в реално време, за повишено използване на материалните активи и работоспособност, и за по-бързо идентифициране и коригиране на проблемите с качеството.

Azure осигурява:

Прогнозна поддръжка

Намалете времето на отказите и загубата на приходи, като откривате навреме анормалните прояви на системите, преди да са се превърнали в критични проблеми.

Ефективно използване на оборудването

Получете критично важна видимост върху производителността на предприятието свързана с неговия капацитет, като използвате сензори за събиране на данни по производствената линия.

Интелигентно управление на съоръженията

Оптимизирайте пространството, потреблението на енергия и производителността на работната сила за по-безопасна и по-ефективна производствена среда.

Интелигентни вериги на доставка

Изградете по-интелигентна верига на доставките с поглед в реално време, който интегрира планирането на бизнеса, прогнозирането на търсенето и проследяването на процесите.

Искате да станете партньор на Azure?

АЛСО предлага средства, обучения, поддръжка и ресурси, за да Ви помогне да изградите печеливши практики с Azure. Свържете се с АЛСО и вдигнете нивото на вашия бизнес в облака.

Търсите ИТ партньор за Вашия Azure проект?

Партньорската мрежа на АЛСО включва хиляди Azure специалисти в 18 европейски страни. Открийте услугата, която съответства на Вашите нужди.

Популярни средства и ресурси за Microsoft Azure

Център за изтегляне

Осъществете достъп до полезни ресурси и инструменти за Microsoft Azure.

Вижте още

Курсове по eОбучение

Посетете АЛСО Академията за безплатно обучение за Azure, провеждано от експерти.

Вижте още

Azure калкулатор

Направете оценка на стойността на Вашето пътешествие в Облака с ценовия калкулатор на Microsoft Azure.

Щракването върху този линк ще Ви отведе към външен сайт на Microsoft, където от Вас може да бъде поискана допълнителна информация.

Вижте още

Примери на успешни проекти на клиенти

Вижте как други бизнеси са приели да работят с Microsoft Azure.

Вижте още