Common Azure scenarios

Microsoft Azure delivers services and related products in 26 categories – from AI, to blockchain, to confidential computing, and beyond. The following scenarios reflect just a few of the areas where Azure can deliver significant value.

Дайте на своите служители най-добрите възможности за работа с виртуални десктопи с помощта на Azure

Azure дава възможност на организациите да оборудват своите служители с виртуални десктопи работещи под Windows 10 и винаги с актуалните версии на познатите Office приложения. Това гъвкаво и мащабируемо инфраструктурно решение осигурява опростено управление, поддържа Отдалечени десктоп услуги и може да бъде инсталирано и разгърнато на Azure за броени минути.

Azure осигурява:

Превъзходна работа с виртуален десктоп

Повишете продуктивността на потребителите с многосесиен Windows 10 десктоп, който винаги е актуален и достъпен от всяко устройство.

Опростена миграция за Отдалечени десктоп услуги

Мигрирайте с лекота съществуващите отдалечени десктопи и приложения към Azure.

Повишена сигурност и съгласуваност

Инсталирайте Windows 10 десктопи и приложения върху Azure и се възползвайте от вградените функции за сигурност и съответствие.

Бърза инсталация

Виртуализирайте и инсталирайте бързо съвременни и добре изпитани настолни приложения, с унифицирано управление чрез портала на Azure.

Спечелете спокойствие с едно съвместимо и ценово-ефективно облачно решение за съхранение на данни

Azure предлага силно мащабируеми облачни сторидж решения, за да помогне на оранизациите да бъдат в крак с експоненциалното нарастване на техните корпоративни данни.

Преместването на архива от данни в облака драматично намалява разходите за инфраструктура и управление, като гарантира корпоративен клас защита на данните, независимо дали те са в транзит или не се „движат“ в даден момент. Бекъп данните се архивират в Azure информационен център в предпочитан регион, за незабавен достъп ако данните или приложенията трябва да бъдат възстановени.

Azure осигурява:

Опростен бекъп и архивиране

Намалете нарушаването на вашите бизнес процеси и разходите за решенията за бекъп-като-услуга и хибриден сторидж, които позволяват данните и приложенията лесно да се възстановят от облака.

Ненадминато съответствие

Разчитайте на най-цялостното достъпно портфолио за съответствие, с политики, които са насочени към посрещане както на нуждите на бизнеса, така и на законовите изисквания.

Неограничена мащабируемост

Гарантирайте си, че решенията за съхранение на данни и сигурност растат в крак с изискванията на бизнеса и на информацията.

Защитен достъп отвсякъде

Изберете, в който желаете регион от земното кълбо с Azure информационни центрове, като ваша локация за бекъп и архивиране.

Осигурете по-бърз и по-кратък път за вашите приложения до пазара

Azure позволява с лекота да създавате, да тествате, да инсталирате и да мащабирате приложения в облака. Azure поддържа широко разнообразие от езици за програмиране, включващо .NET, .NET Core, Node.js, Java, PHP, Ruby или Python, за инсталиране в контейнери или върху всяка операционна система. Разработчиците могат също да осъществяват достъп до разнообразие от предварително изградени приложни интерфейси (API) за опростена интеграция с облачните услуги като Office 365.

Услугата за приложения на Azure (Azure App Service) поддържа това предложение като осигурява напълно управлявана платформа за пускане и мащабиране на приложения. Платформата предлага единствена точка на запитване, чрез която да се следи производителността и да се събира информация за работата на дадено приложение, в съответствие със строгите изисквания за съответствие.

Azure осигурява:

  • Най-добри в класа инструменти и интегрирани развойни средства (DevOps): Отделяйте по-малко време за извършване на повтарящите се задачи и повече време за създаване на приложенията, които потребителите обичат и на които вярват.

  • Пълна интеграция с всички услуги на Azure: Вграждайте популярните услуги на Azure като търсене или Azure карти за подобряване на работата на потребителите.

  • Разширена сигурност и съответствие: Хоствайте приложения в една силно защитена облачна платформа, която е в съответствие с всички регулаторни стандарти.

  • Полезни възможности за вникване и анализ: Преглеждайте от край до край производителността и отказоустойчивостта на приложенията, за да информирате за по-добри решения за разработка.

Ускорете производството на умните неща с Azure IoT

Интернет на нещата (Internet of Things, IoT) вече съзря в една жизнеспособна и достъпна технология за производители от всякакъв вид и размер. Независимо какво излиза от производствената линия, Azure предлага устройствата, инструментите, анализа на данни и средствата за сигурност, за да помогне на предприятията в техния успех с IoT, от осигуряването на по-висока оперативна ефективност до генерирането на нови потоци от приходи.

За производителите на дискретни продукти Azure IoT решенията поддържат непрекъснатата връзка на сензори, машини, автоматизационни процеси и софтуер във всички операции, независимо къде се намират. Тези възможности дават възможност за по-добра видимост на процесите в реално време, за повишено използване на материалните активи и работоспособност, и за по-бързо идентифициране и коригиране на проблемите с качеството.

Azure осигурява:

Прогнозна поддръжка

Намалете времето на отказите и загубата на приходи, като откривате навреме анормалните прояви на системите, преди да са се превърнали в критични проблеми.

Ефективно използване на оборудването

Получете критично важна видимост върху производителността на предприятието свързана с неговия капацитет, като използвате сензори за събиране на данни по производствената линия.

Интелигентно управление на съоръженията

Оптимизирайте пространството, потреблението на енергия и производителността на работната сила за по-безопасна и по-ефективна производствена среда.

Интелигентни вериги на доставка

Изградете по-интелигентна верига на доставките с поглед в реално време, който интегрира планирането на бизнеса, прогнозирането на търсенето и проследяването на процесите.

Искате да станете партньор на Azure?

АЛСО предлага средства, обучения, поддръжка и ресурси, за да Ви помогне да изградите печеливши практики с Azure. Свържете се с АЛСО и вдигнете нивото на вашия бизнес в облака.

Търсите ИТ партньор за Вашия Azure проект?

Партньорската мрежа на АЛСО включва хиляди Azure специалисти в 18 европейски страни. Открийте услугата, която съответства на Вашите нужди.

Популярни средства и ресурси за Microsoft Azure

Център за изтегляне

Осъществете достъп до полезни ресурси и инструменти за Microsoft Azure.

Вижте още

Курсове по E-Обучение

Посетете АЛСО Академията за безплатно обучение по Azure, провеждано от експерти.

Вижте още

Azure калкулатор

Направете оценка на стойността на Вашето пътешествие в Облака с ценовия калкулатор на Microsoft Azure.

Щракването върху този линк ще Ви отведе към външен сайт на Microsoft, където от Вас може да бъде поискана допълнителна информация.

Вижте още

ALSO Value-Add Services

Вижте още