Unified Operations

Рационализирайте финансите и операциите и оптимизирайте управлението на таланти и ритейл с Dynamics 365 Unified Operations.

Unified Operations е софтуер за управление на бизнес процеси, който дава възможност на организациите да мобилизират и интегрират своите финанси, верига на доставки, операции, отчитане, производство и човешки ресурси.

Финанси

Автоматизирайте и модернизирайте глобалните финансови операции с Dynamics 365 Finance. Наблюдавайте производителността в реално време, прогнозирайте бъдещи резултати и вземайте решения, основани на данните, за да стимулирате растежа на бизнеса.

 • Подпомагайте вземането на стратегически финансови решения с изкуствен интелект (AI)
 • Унифицирайте и автоматизирайте финансовите процеси
 • Намалете оперативните разходи
 • Намалете глобалната финансова сложност и риска

Управление на веригите на доставки

Трансформирайте производствените операции и операциите по веригата на доставки с Dynamics 365 Supply Chain Management. Използвайте прогнозни анализи от системите за изкуствен интелект (AI) и Интернет на нещата (IoT) в управлението на планирането, производството, стоките, склада и транспорта, за да увеличите максимално оперативната ефективност, качеството на продуктите и рентабилността

 • Иновирайте с интелигентни производствени операции
 • Модернизирайте управлението на склада
 • Оптимизирайте производителността на производството
 • Максимизирайте живота на активите
 • Автоматизирайте и рационализирайте веригите на доставки

Ритейл

Вдигнете нивото на оценка на предпочитанията на клиентите и разширете обхвата на брандовете, като осигурите персонализиран, безпроблемен начин на пазаруване във физически и дигитални канали за продажби с Dynamics 365 Retail.

 • Изграждайте лоялност към бранда с работа във всички канали
 • Опростете ритейл операциите
 • Оптимизирайте веригите на доставки
 • Планирайте и управлявайе стоките стратегически

Човешки ресурси

Наемайте, привличайте в екипа и задържайте хора, които могат да постигнат въздействащи резултати. Dynamics 365 Talent дава на екипите за човешки ресурси и ръководителите на хора инструментите, от които се нуждаят, за да привлекат най-добрите кандидати и да ускорят техния успех.

 • Централизирайте данните за служителите
 • Достъп по всяко време и отвсякъде
 • Активирайте самообслужването
 • Гъвкава и разширяема платформа
 • Табла за отчети и анализи

Проекти и процеси

Получете видимостта, съдействието и гъвкавостта, необходими за постигане на успех във Вашия проектно-ориентиран бизнес - от възможността до плащането и печалбата.

 • Осигурете си изключително преживяване в управлението на сделки
 • Опростете проследяването на времето и управлението на разходите
 • Успех чрез подобрено управление на проекти
 • Увеличете максимално доходността с рационализирани финансови отчети на проекта
 • Оптимизиране на използването на ресурсите
 • Подобрете бизнес проницателността, за да постигнете успех

Търсите ИТ партньор, който да вдигне нивото на Вашите бизнес процеси?

Независимо дали тепърва започвате или искате да подобрите съществуващи решения, АЛСО може да ви даде достъп до експертни насоки и поддръжка за закупуване, внедряване и оптимизиране на вашето решение с Microsoft Business Applications.

Искате да направите Unified Operations част от Вашето предложение за услуги?

Ускорете успеха на Вашата ИТ практика като изградите възможности с Unified Operations в Dynamics 365. Обадете се на АЛСО сега, за да получите достъп до поддръжката, ресурсите и обучението, които са Ви необходими, за да осигурите ръст на Вашия бизнес.

Популярни инструменти и ресурси за Microsoft Dynamics 365

Център за изтегляне

Осъществете достъп до полезни ресурси и инструменти на Microsoft Business Applications.

Научете още

Курсове по eОбучение

Посетете АЛСО Академията за безплатно обучение по Dynamics 365, провеждано от експерти.

Научете още

Примери на успешни проекти на клиенти

Вижте как други бизнеси са приели да работят с Microsoft Business Applications

Научете още