1. Обратно

Контакти:

Офис

София Еърпорт Център (Sofia Airport Center), Офис сграда А2, етаж I, офис 124,бул. „Христофор Колумб” N 64,

София 1592 (02) 9602 400

Търговски отдел

(02) 9602 300 office.bg@also.com

Понеделник - Петък

9:30 - 18:00 ч.

Склад

София 1528,

ул. Продан Таракчиев № 16

(сградата ОРБИТ) район "Аерогарa" (02) 9602 377

Сервиз

София 1528,

ул. Продан Таракчиев № 16

(сградата ОРБИТ) район "Аерогарa" (02) 9602 319