Работя в ALSO

Ние имаме много отворена корпоративна култура. Важните елементи на тази култура ни отличават от другите работодатели.

Нашите принципи:

 • Ние предлагаме повече предимства за партньорите, отколкото нашите конкуренти
 • Ние обещаваме само това, което можем да изпълним
 • Ние се ангажираме лично с всеки наш партньор
 • Ние създаваме и развиваме дългосрочни партньорства
 • Ние измерваме нашата дейност спрямо принципа „без грешки“

Нашите указания към персонала:

Указанията към персонала изразяват това, което очакваме един от друг и как се свързваме един с друг.

 • Ние очакваме отдаденост, гъвкавост и чувство за лична отговорност.
 • Ние възнаграждаваме индивидуалното усилие и успеха на компанията.
 • Ние действаме смело и справедливо, и общуваме помежду си с уважение.
 • Ние развиваме отделните личности и екипи в полза на организацията.

Всички оферти за работа

Кодекс на поведение

Кодексът на поведение е в основата на нашата корпоративна етика. Той ръководи всички наши търговски дейности и ежедневни взаимодействия. Нашият Кодекс на поведение може да бъде обобщен със следните основни правила:

 • Ние уважаваме човешкото достойнство и правата на човека. Всеки служител в ALSO получава еднакви възможности без дискриминация.
 • Ние следваме законите на съответната юрисдикция, както и вътрешните разпоредби и ангажименти. По-специално, това се отнася до забраната за сключване на антиконкурентни споразумения и забраната за приемане или предлагане на неправомерни предимства.
 • Ние избягваме да влизаме в конфликт на интереси във вреда на ALSO, по-специално, не се разрешава участието в дейности, които са конкурентни по отношение на ALSO.
 • Ние пазим в тайна конфиденциалната информация като бизнес, финансови или технически данни на ALSO, както и други поверителни вътрешни документи и данни.
 • От нас се иска да съдействаме за прилагането на принципите на поведение на ALSO и да се грижим за репутацията на компанията.

ALSO Ви предлага вълнуващи възможности

Независимо дали все още учите в гимназията или университета, или вече сте опитен мениджър, ние Ви предлагаме възможностите, от които се нуждаете, за да бъдете успешни с нас. Принципите на ALSO формират програма максимум. Те ни ръководят в ежедневните взаимодействия с клиенти, бизнес партньори и помежду си. Хората извън компанията също изживяват уникалното обслужване, предлагано от ALSO чрез тези принципи. Събудихме ли Вашия интерес? Тогава кандидатствайте за една от наличните позиции при нас и станете част от нашия екип.

Всички оферти за работа