ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ

Ние даваме възможност на нашите клиенти, на доставчиците и купувачите на хардуер, софтуер и услуги да развият напълно своя съществуващ потенциал и да направят реалност своите нови бизнес идеи.

Като ангажиран бизнес партньор, нашият основен приоритет е да предоставим полза за нашите клиенти - нашите доставчици, специализирани дистрибутори, риселъри, търговски вериги и онлайн търговци. Това естествено включва възможно най-доброто и индивидуално обслужване, както и компетентност и конкурентоспособност.

Нашата цел е да изграждаме дългосрочни бизнес партньорства, на които нашите клиенти могат да разчитат. За да постигнем тази цел, ние живеем и работим в съответствие с нашата бизнес философия:

 • Ние предлагаме повече предимства за партньорите, отколкото нашите конкуренти
 • Ние обещаваме само това, което можем да изпълним
 • Ние се ангажираме лично с всеки наш партньор
 • Ние създаваме и развиваме дългосрочни партньорства
 • Ние измерваме нашата дейност спрямо принципа „без грешка“

Нашите стратегически цели:

Да бъдем Номер едно или Номер две в ИКТ дистрибуцията във всички страни, където сме активни.

 • Да увеличаваме нашите приходи от продажби и нашата рентабилност чрез непрекъснат растеж.
 • Да подсигурим нашите водещи позиции по отношение на разходите за оперативна дейност, чрез непрекъсната оптимизация на процесите.
 • Да осъществим достъп до най-голям брой клиенти и да постигнем тяхното възможно най-голямо удовлетворение.
 • Да предложим на нашите бизнес партньори по-големи предимства спрямо сравнимите конкуренти, чрез иновативни услуги.
 • Да бъдем водещият партньор-дистрибутор за всички вендори, с които работим.
 • Да бъдем най-атрактивният работодател, тъй като нашите служители са ключът към нашия успех.
 • Винаги да бъдем надеждна, социално-ориентирана и екологично-отговорна компания във всичко, което правим.

Нашата стратегия

ALSO постига растеж, като взема предвид капиталовата структура и рентабилността на Компанията. Тези стълбове определят областта, в която има противоречиви приоритети между нашите дейности и всяко отделно решение е приведено в съответствие с тях. В тази област сме дефинирали и приоритизирали четири дейности

М за MAINTAIN (ПОДДЪРЖАНЕ) означава гарантиране на традициония търговски бизнес модел.

O за ОПТИМИЗИЦИЯ означава непрекъсната оптимизация на процесите, особено за повишаване на рентабилността на традициония търговски бизнес модел.

R е за REINVENT (ПРЕОТКРИВАНЕ) ALSO се стреми към поддържане на растежа с традициония търговски бизнес модел, като същевременно генерира допълнителен ръст с бизнес моделите, свързани с решения и услуги, и получените в резултат оферти.

E накрая е за ENHANCE (РАЗШИРЕНИЕ). Главната цел е да се консолидира Компанията на пазари, където ALSO няма доминираща пазарна позиция и да разшири пазарния си дял чрез придобивания, съгласно целите на Преоткриване на пазарите, където ALSO има доминираща пазарна позиция.

ALSO Bulgaria