Съвременното работно място като услуга

Съвременното работно място като услуга (WaaS) предлага цялостен, гъвкав и лесно мащабируем модел за управление на ИТ решенията за работното място.

Представяме WaaS за съвременните работни места

Съвременното работно място като услуга (Workplace as a Service, WaaS) предлага нова парадигма за изграждане, внедряване и обслужване на решенията Microsoft за съвременното работно място.

То осигурява по-добра и по-последователна работа на потребителя, опростява ИТ поддръжката, включително сигурността на различните устройства, и намалява разходите, свързани със софтуерните актуализации и поддръжка.

Спечелете повече свобода, за да се фокусирате върху бизнеса

В хода на дигитална трансформация, променяща начина, по който хората работят и си сътрудничат, организациите от всички видове осъзнават ползите от цялостните решения за работно място при поискване.

Намалени разходи за придобиване

Базирани на гъвкави модели за наемане

По-малко време на престой

Чрез модел на непрекъсната актуализация

Персонализирани решения

За нуждите и моделите на конкретния бизнес

Мащабируемост

За да отговаря на нуждите на растящия бизнес

Опростено управление на устройствата

Работа с всички устройства, включително когато членовете на екипите използват свои собствени

Надеждна сигурност

За споделяне, достъп и използване на данни за самоличност между различните устройства и локации

В помощ на малките и средните предприятия да се вдигнат от земята

Работното място като услуга (WaaS) предлага множество ползи за малките и средните предприятия. Тази услуга може да предостави персонализиран пакет от съответните приложения, заедно с лицензи и поддръжка, в едно единствено решение, което може да еволюира и расте заедно с бизнеса.

Вертикали

Със съвременните, гъвкави технологични решения и подходящата поддръжка организациите могат да подсилят своята мисия и да предоставят услуги, които ускоряват продуктивността на служителите, но често им липсва опит и капацитет за внедряване на такива сложни ИТ инфраструктури. Заедно с Microsoft, АЛСО предоставя знанията и техническите ресурси, от които партньорите се нуждаят, за да започнат да поддържат различни пазарни вертикали, като им предоставят правилните инструменти и услуги за постигане на техните цели чрез WaaS.

Търговски и държавни организации

АЛСО осигурява пълно управление на жизнения цикъл на WaaS, за да предостави на партньорите си възможности за интуитивни и ефективни технологични предложения към клиентите - търговски и държавни организации.

Education

With comprehensive hardware and finance services and seamless logistic and IT management provisions, ALSO remove the inherent complexity associated with implementing a WaaS solution and offer partners a simple delivery method to service their Education customers.

Открийте WaaS партньор

Като един от най-големите доставчици в Европа на ИТ услуги от-край-до-край, АЛСО разполага с мрежа от хиляди Microsoft 365 риселъри и консултанти в 18 европейски страни. Потърсете в нашата партньорска мрежа, за да откриете този партньор, който отговаря на Вашите нужди.

WaaS партньор ли сте?

Посетете нашата страница Инструменти за маркетинг и продажби, ако са Ви необходими ресурси, маркетинг материали или инструменти за продажби, за да Ви помогнат за стартирате WaaS с Вашите клиенти.