Предлагане на решения

Персонализирано портфолио, Кратък период на планиране на проекта, Сигурно проектно финансиране.

ALSO поддържа ежедневни контакти със своите купувачи и затова познава техните изисквания по отношение на софтуер, сървъри, съхранение на данни, мрежи, сигурност и други аспекти. ALSO предлага портфолио от решения, което е точно съобразено с изискванията на клиентите. В проектите ALSO предоставя подкрепа по въпросите на архитектурата и дизайна, бързо превръщат изискванията в конкретни конфигурации, и следи развитието на проектите. ALSO обръща внимание на промените в цените и продуктите, и предлага поддръжка с доказателство за избраната концепция.