1. Обратно

Политика за поверителност

Кой е администраторът?

Този уебсайт за проучване се управлява от ALSO Group като обработващ от името на АЛСО Интернешънъл (ALSO Bulgaria B.V. (ALSO Bulgaria) като Администратор. Седалището на ALSO Bulgaria B.V се намира в Холандия, Christopher Columbus Blvd. 1592 Sofia, BG.

Моля внимателно прочетете политиката преди да използвате уебсайта, защото обяснява как ще обработваме личните данни и как изполваме бисквитките.

Видове данни, които ще се обработват

ALSO Group се грижи за вашата поверителност. Ние събираме и обработваме различни видове лични данни чрез Customer Voice, инструмент на Microsoft. Това по-специално включва информацията, която сте предоставили или предоставяте в обхвата на това проучване, като име, адрес за доставка, електронен адрес, телефонен номер, други лични данни и коментари.

По време на проучването ще бъдете помолени да предоставите коментари в полетата за свободен текст. Силно Ви препоръчваме да не въвеждате никаква лична информация нито за вас, нито на друго физическо лице. Ако обаче въведете каквато и да е лична информация в полето за свободен текст, тази информация би могла да бъде предадена на категориите получатели, споменати по-долу.

Информация за обработването на личните данни

 1. Правно основание: Обработването на данни се основава на законен интерес (чл. 6 ал. 1 буква е ЕС-ОРЗД във връзка със съображение 47) директния маркетинг.
 2. Цел(и) на обработването: ALSO Group иска да увеличи удовлетвореността на клиентите си.
 3. Период, за който вашите лични данни ще бъдат съхранявани: Съхраняваме лични данни за срока на съответния законен период на съхранение или докато целта, за която са събрани съществува.
 4. Получатели/категории получатели на вашите данни: ALSO Group

Предоставяне на Вашите лични данни

Предоставянето на Вашите лични данни не е законоустановено или договорно изискване и не сте длъжни да предоставяте личните си данни.

Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране

Ние не използваме автоматизирано вземане на решения в съответствие с член 22 от ОРЗД, като Вашите данни не се обработват с цел автоматично оценяване на определени лични аспекти.

Вашите права

Съгласно Общия регламент на ЕС за защита на данните ("ОРЗД"), Вие като субект на данни имате следните права:

 • Право на информиране (Article 13 GDPR)
 • Право на достъп (Article 15 GDPR)
 • Право на коригиране (Article 16 GDPR)
 • Право на изтриване - "право да бъдеш забравен" (Article 17 GDPR)
 • Право на ограничаване на обработването (Article 18 GDPR)
 • Право на преносимост на данните (Article 20 GDPR)
 • Право на възражение срещу обработване (Article 21 GDPR)
 • Право на жалба до надзорен орган (Article 77 GDPR)

Моля, имайте предвид, че горепосочените Ви права са ограничени от закона и трябва да бъдат изпълнени от нас евентуално само при определени условия.

Ако искате да се възползвате от горепосочените си права моля, напишете имейл до privacy@also.com или писмо до посочения по-долу пощенски адрес.

За да упражните правото си да подадете жалба до надзорен орган, моля, свържете се с местния отговорен орган за защита на данните – КЗЛД, на адрес: София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров, №2, kzld@cpdp.bg .

Бисквитки

Този уебсайт на проучването използва така наречените "бисквитки". Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър или браузър за мобилен телефон от уеб сайтове, които посещавате. Бисквитките често се използват, за да накарат уеб страниците да работят или подобряват практическата работа на потребителите, както и за да предоставят определена информация на собствениците на уебсайтове. Бисквитките могат да съдържат информация за онлайн предпочитанията и да направят възможно пригодяването на уеб страниците към интересите на потребителите и често да вмъкват анонимен, уникален идентификатор.

Бисквитките, които могат да се използват във връзка с този инструмент за проучване, са следните:

Име на "бисквитката"ЦелСрок
ALSO Webshop Survey Тази "бисквитка" се използва за записване на отговорите на даден респондент, ако прозорецът на проучването е затворен или записът на проучването е прекъснат. Изтича в същия ден, в който изтича връзката на проучването (14 дни след изпращане на поканата)

Можете да деактивирате използването на бисквитки по всяко време чрез настройките на браузъра си. Моля, използвайте помощните функции на вашия интернет браузър, за да разберете как да промените тези настройки. Моля, имайте предвид, че ако деактивирате бисквитките, вероятно няма да можете да използвате инструмента за проучване.

За повече информация относно бисквитките, моля, посетете http://www.allaboutcookies.org, където ще намерите изчерпателна информация за тях и подобни технологии.

Промени в Декларацията за поверителност

Всички бъдещи промени в тази Декларация за поверителност ще бъдат публикувани на този уебсайт. Затова периодично трябва да преглеждате за промени в настоящата Декларация за поверителност.

Как можете да се свържете с нас

Ако имате въпроси, коментари и заявки по отношение на тази политика за поверителност, можете да се свържете с нас чрез:

ALSO Bulgaria
Christopher Columbus Blvd. 1592
Sofia, BG

email: privacy@also.com

За всяка заявка, свързана с поверителността, моля свържете се с: privacy@also.com

Данни за контакт на длъжностното лице по защита на данните:

ALSO Bulgaria
Christopher Columbus Blvd. 1592
Sofia, BG

email: privacy@also.com

За повече подробности за фирмата тук:

https://www.also.com/ec/cms5/bg_5870/5870/