Оторизирани сервизни центрове

ALSO предлага продуктите и услугите на над 550 доставчици.

Структурите и процесите се адаптират индивидуално към съответния бизнес модел на доставчика. ALSO предлага високо диференцирани стойностни оферти, пригодени към клиентския канал на съответния доставчик. Услугите винаги се предоставят по бърз и надежден начин.

ВЕНДОРИ

Доставчици на хардуер, софтуер, консумативи и услуги.