Планирате преместване в Azure? Започнете с АЛСО

Като глобален ИТ лидер и номер 1 партньор на Microsoft в Европа, АЛСО разполага с нужните експерти и ресурси готови да гарантират успех в сложната среда на Azure.

Защо АЛСО?

АЛСО е водещият ИТ дистрибутор в Европа с над 3500 служители в най 27 страни. Ние водим нашите професионални партньори и техните клиенти към най-модерните облачни и софтуерни решения на пазара и ги подкрепяме в тяхното пътешествие с Azure по всяка стъпка на пътя.

Направете следващата стъпка към успеха с Azure

Партнирайте си с АЛСО за превъзходна работа с Azure

Партнирайте си с АЛСО, за да получите всички предимства на Microsoft Azure плюс специална поддръужка и изключителни инструменти за всеки облачен сценарий.

АЛСО Cloud Marketplace предоставя незабавен достъп до над 100 Microsoft Azure приложения и над 700 облачни услуги, включително много предложения различни от тези на Microsoft, които могат да бъдат комбинирани за създаването на цялостни облачни решения за конкретния проект.

Получете незабавен достъп до мощни функции

 • Поддръжка за миграцията: Осъществете достъп до цялостни услуги за оценка, планиране и реализация на всички видове миграция, включително от стара инфраструктура към облака.

 • Пълна прозрачност: Получавайте своевременни отчети, оценки и обобщения за цялостен преглед в реално време на потреблението и разходите.

 • Опростено таксуване и абонаменти: Получавайте сметки само за използваните услугите на Azure и се възползвайте от услугите предоставени в АЛСО Cloud Marketplace, за да управлявате абонаментите с минимални усилия.

Започнете по правилния начин с подръжка на цялостна оценка

АЛСО ще направи преглед на изчислителната среда на клиента и ще даде препоръки за инструментите, с които да се направи цялостна оценка. Автоматизираните инструменти за мигриране в облака могат да представят информация за съществуващата инфраструктура, за работните задачи и взаимните връзки на приложенията, за да се осигури основа за изграждане на план за мигриране в облака.

След като оценката бъде направена, тя може да бъде споделена с инженерите на АЛСО за по-нататъшен анализ. Инженерите на АЛСО ще могат да преценят как най-добре да се премести в облака всяко локално приложение и да помогнат в проектирането на архитектурата на решението. АЛСО ще помогне да се идентифицират и приоритизират приложенията, които са готови за облака, за да се пристъпи бързо към процеса на миграция.

АЛСО осигурява:

 • Свой локален специалист по Microsoft Azure
 • Поддръжка и преглед на оценката
 • Инструменти за оценката
 • Препоръки по стратегията на миграция
 • Насоки по проектирането на решението с Azure

Мигрирайте към Azure с бързина и увереност

АЛСО и ИТ партньора на клиента работят в тясно сътрудничество, за да се изгради оптималната архитектура на решението за Microsoft Azure въз основа на нуждите на клиента. АЛСО осигурява подробна пътна карта, за да се гарантира, че преходът е безпроблемен, защитен и напълно съответстващ на всички регулаторни изисквания по отношение на информацията.

След като миграцията на клиента е в ход, сертифицираните инженери по Azure на АЛСО остават в готовност да осигурят пълна поддръжка. От репликацията на локалните сървъри и виртуални машини до тестването на приложенията преди пълната инсталация, до оптимизацията на работните задачи в облака, до продължаващия процес на пост-миграция в облага – АЛСО е там на всяка стъпка по пътя.

АЛСО осигурява:

 • Поддръжка на миграцията от сертифицирани инженери по Azure
 • Съвместно разработване на архитектурата на решението
 • Разработване на план за миграцията
 • Помощ и инструменти за миграцията

Защитена организационна готовност за облака

Услугите на АЛСО за Azure отиват много по-далече отвъд миграцията и оптимизацията в облака, защото успешното преминаване към облака зависи от умовете също толкова, колкото от машините.

Ангажираността на АЛСО включва организирането на първоначални подпомогнати работни групи с ключови членове на екипа и други вътрешни заинтересовани лица, за да се прегледа и оцени текущата готовност за облака. Тези сесии документират текущия статус и подход, и хвърлят светлина върху пропуските в области като управление, сигурност и обучение.

АЛСО осигурява:

 • Подпомогнати работни групи по готовността
 • Оценки на готовността за облака
 • Поддръжка за преминаването към облака
 • Обучение на персонала

Вдигнете въздействието върху продажбите и маркетинга

АЛСО осигурява цял обхват услуги в поддръжка на усилията за продажби и маркетинг на Azure, от изследване на пазара и генериране на изводи до обучаване по продажби на специалистите и организиране на тренировъчни групи по Azure. Тези висококачествени услуги се осигуряват от екипи от сертифицирани и опитни професионалисти по Azure, и са напълно мащабируеми, за да се посрещнат изискванията на широко разнообразие от клиенти и конкретни ситуации за прилагане на Azure.

АЛСО осигурява:

 • Проучване на пазара
 • Поддръжка в генерирането на изводи
 • Помощ в телепродажбите
 • Обучение по продажби и интензивни тренировъчни групи
 • Възстановяване на съществуващи клиенти

Вдигнете вашия бизнес с Azure в АЛСО Cloud Marketplace

АЛСО Cloud Marketplace прави за ИТ партньорите по-лесна отвсякога задачата за адаптиране на техните услуги по Azure директно според нуждите на техните клиенти. Като комбинират широката гама облачни решения на АЛСО със своите съществуващи предложения за продукти и услуги, партньорите могат да разширят своя обхват и да изградят още по-добри взаимоотношения с клиентите си.

Посетете АЛСО Cloud Marketplace

Популярни средства и ресурси за Microsoft Azure

Център за изтегляне

Осъществете достъп до полезни ресурси и инструменти на Microsoft Azure.

Вижте още

Курсове по E-Обучение

Посетете АЛСО Академията за безплатно обучение по Azure, провеждано от експерти.

Вижте още

Azure калкулатор

Направете оценка на стойността на Вашето пътешествие в Облака с ценовия калкулатор на Microsoft Azure.

Щракването върху този линк ще Ви отведе към външен сайт на Microsoft, където от Вас може да бъде поискана допълнителна информация.

Вижте още

ALSO Value-Add Services

Вижте още