„Вдигни и премести“ в Azure

Преместете лесно и бързо ИТ операциите в облака без да е необходимо да препроектирате приложенията или да прекъсвате работните задачи.

Какво представлява „вдигни и премести“?

„Вдигни и премести“, понятие известно също като пре-хостване, е миграционна стратегия, която включва преместването на данни от локация в офиса към базирани на Azure виртуални машини в облака. Това е популярен подход, най-вече защото е относително бърз и безболезнен.

„Вдигни и премести“ позволява на организациите да поддържат работещи своите приложения с минимални промени и нарушение на работния ритъм. Те печелят от всички разширени платформени възможности и мащабируемост на Azure, без да е нужно да инвестират в преобразуване на архитектурата на приложенията или преработка на програмния код.

Ключови ползи от „вдигни и премести“:

  • По-бърза и по-лесна миграция
  • Намален риск и разходи
  • Минимално преобразуване на архитектурата и преработка на приложенията
  • Ниски начални разходи в сравнение с преобразуване на платформата
  • Минимални откази или изцяло без откази

Кога да изберете „вдигни и премести“?

„Вдигни и премести“ миграцията към Azure е подходяща за широка гама сценарии: там, където локалните разходи за инфраструктура трябва да се намалят бързо, когато срока на наемане на центровете за данни предстои да изтече, или когато пропуските в сигурността при по-старите технологии поставят данните и клиентите в рискована ситуация. Това е също така добра възможност за организациите, които просто желаят да излязат от бизнеса с поддръжка на инфраструктурата, за да се фокусират върху иновациите.

„Вдигни и премести“, обаче, е много повече от решение от вида само ‘cut-and-paste’ - често пъти това е първа стъпка към дигитална трансформация. На практика много организации избират да оптимизират своите ИТ операции, след като вече работят в облака. Това е така, защото преминаването към Azure осигурява непрекъснат достъп до най-новите облачни технологии.

Кои приложения и работни задачи са подходящи за „вдигни и премести“?

Всяко приложение може да бъде вдигнато и преместено в Azure, но някои са по-подходящи от други. Системите, които интензивно използват ресурси, например тези обработващи големи обеми данни, може да се нуждаят от преобразуване на архитектурата, за да постигнат пълна ефективност. Работните задачи с множество зависимости може също да трябва да бъдат препроектирани, за да работят по-лесно в облака.

Най-важното е, че не трябва да се извършва миграция с „ вдигане и преместване“, без да се вземат предвид последиците за сигурността и съответствието. Ето защо много организации избират да работят с опитен ИТ партньор, който може да гарантира, че приложенията са готови за облака и може да осигури стабилно управление по време на прехода.

Може ли „вдигни и премести“ да бъде решението за Вашата организация? Позволете на АЛСО да намери перфектния ИТ партньор, който да подкрепи Вашата миграция.

Партньорите на АЛСО предлагат доказани услуги, които ефективно могат да премахнат или намалят рисковете от „вдигането и преместването“, и да оптимизират разходите за облака. Те също така предлагат обучение и консултантски услуги, за да подкрепят безпроблемната миграция и да гарантират, че преходът ще бъде лесен, бърз и защитен.

Максимизирайте стойността на локалните лицензи докато мигрирате към Azure

С Azure Hybrid Benefit мигриращите клиенти заплащат намалена такса за Azure виртуални машини и Azure резервирани инстанции.

Започнете да спестявате

Популярни средства и ресурси за Microsoft Azure

Център за изтегляне

Осъществете достъп до полезни ресурси и инструменти на Microsoft Azure.

Вижте още

Курсове по E-Обучение

Посетете АЛСО Академията за безплатно обучение по Azure, провеждано от експерти.

Вижте още

Azure калкулатор

Направете оценка на стойността на Вашето пътешествие в Облака с ценовия калкулатор на Microsoft Azure.

Щракването върху този линк ще Ви отведе към външен сайт на Microsoft, където от Вас може да бъде поискана допълнителна информация.

Вижте още

ALSO Value-Add Services

Вижте още