Развийте и усъвършенствайте бизнеса си: Открийте програмата mySchneider за ИТ партньори

Осигурете бъдещето на бизнеса си с персонализирана комбинация от инструменти, обучение и подкрепа, предназначени да Ви помогнат да успеете.

Научете повече

Подготовка на бъдещето

Програмата за ИТ партньори на mySchneider е предназначена за доставчици на ИТ решения, които искат да разширят бизнеса си с проекти в сектора на центровете за данни, да предложат нови решения за клиенти и да се подготвят за бъдещето.

Задълбочете знанията и опита си в APC решенията за физическа инфраструктура, софтуер и цифрови услуги чрез инструменти, стимули, предимства и обучение — всички те са предназначени да Ви помогнат да постигнете по-голям растеж, да създадете по-силни бизнес отношения и да предложите изключителна стойност на клиентите си.

Какво Ви очаква?

Най-добрите решения на най-добрите цени за Вас и Вашите клиенти, благодарение на преференциалното ценообразуване и гаранциите за фиксирана цена.

Различни материали за продажби и маркетинг, както и рекламни субсидии, за стимулиране на търсенето на пазара.

Разширен експертен опит за Вас и по-добра подкрепа за Вашите клиенти с комбинация от програми за сертифициране и обучение.

Инструменти, конфигуратори и техническа поддръжка, предназначени да пестят времето Ви и да ускорят сключването на сделки.

Разграничете компанията си от другите

Програмата за ИТ партньори на mySchneider Ви дава възможност да защитите бизнеса на клиентите си, като предоставяте услуги за резервно захранване и управление на енергията. Откроете се от тълпата и:

Създайте възможност за развитие на различни бизнес модели

Тристепенна структура с множество специализации, разпознаваща уникални бизнес модели, с гъвкавост за упражняване на разнообразни компетенции.

Опростете и увеличете прозрачността

Специфичният за компанията потребителски опит с персонализирани актуализации на състоянието на изискванията и сертификатите води до бързо и ефективно вземане на стратегически решения.

Осигурете си гъвкавост за бъдещ растеж

Привеждане в съответствие с водещите в бранша практики за повишаване на гъвкавостта на бизнеса за бъдещ растеж и промени в канала.

Осигурете си помощ при овладяването на нови бизнес възможности

Ключовите фактори и пътните карти позволяват да се изгради експертен опит за нови пазари и да се запази ефективността и конкурентоспособността на съществуващите.

Поддържайте практики, ориентирани към канала

Поддържане на основното обещание на APC и политиката на канала, за да се увеличи рентабилността на партньорите и да им се осигури най-добрата подкрепа, активиране и опит.

Извлечете максимална полза от партньорството си

Програмата за ИТ партньори на mySchneider е с доказана, ориентирана към партньорите основа и предлага широк спектър от предимства, които Ви помагат да разнообразите и укрепите Вашия уникален бизнес модел.

Направете избор сред три специализации и открийте широка гама от инструменти за управление на бизнеса, способстващи фактори и ресурси, които са тук, за да Ви помогнат да обслужвате по-добре клиентите си.

Доставчик на ИТ решения

Помогнете на клиентите си да определят по-добре своите нужди и да конфигурират и инсталират решения за ИТ инфраструктура.

Идеално за разпределени ИТ/периферни изчислителни инфраструктури, микроцентрове за данни и центрове за данни на МСП.

Доставчик на ИТ софтуер и услуги

Специализирайте се във внедряването на управление на жизнения цикъл, включително възможности за препродажба, наблюдение и управление на средата.

Перфектно за хибридни ИТ, локални и външни услуги за управление и наблюдение.

Доставчик на решения за центрове за данни

Разширете компетенциите си и се специализирайте в критично важното захранване и охлаждане. Осигурете мащабируемост и управляемост на мрежата на клиентите си чрез увеличаване на готовността за работа, ефективността и производителността на тяхната инфраструктура за данни.

Подходящо за регионални, включително средни/големи корпоративни центрове за данни.

Готови ли сте да станете партньор на APC?

Регистрирайте се сега