Партньорство с ALSO при работата в облак

Открийте как можем да ви подкрепим в разширяването на Вашия облачен бизнес и какво можете да направите, за да станете партньор.


Станете партньор

Как да Ви помогнем?

СТАНИ АЛСО ПАРТНЬОР

Само в 3 стъпки

MICROSOFT PARTNER РЕСУРСИ

Разгледайте ресурсите

СВЪРЖЕТЕ СЕ С АЛСО

Свържете се тук

ВИЖТЕ ПРИДИМСТВАТА ДА СТЕ ПАРТНЬОР

Стигнете по-далеч от препродажбата

Като доставчик на облачни решения от Microsoft (CSP), когато станете индиректен партньор на ALSO, това ще открие пред Вас свят от нови възможности и предимства, които могат да Ви помогнат да ускорите продажбите на Вашите облачни решения.

Безплатен достъп до ACMP

Започнете да продавате облачни решения от портфолиото на Microsoft и от трети страни чрез ALSO Cloud Marketplace.

Безпроблемно предоставяне

Преминавайте от офертата към предоставянето на услуга само с няколко щраквания.

Поддръжка 24/7

Получете пълна поддръжка на Вашия местен език за всички доставчици и продукти директно от ACMP.

Пълно обучение

Получете достъп до всичко – от кратки въвеждащи уебинари до няколкодневно пълно обучение. Получете подготовка за сертифициране, лаборатории за обучение, ваучери за изпити и логически траектории на обучение във всички области на решенията.

Регулярен доход

Получете всички инструменти „като услуга“, от които клиентите Ви се нуждаят, и защитени стабилни и предвидими потоци от доходи.

Разширете бизнеса си с ALSO Cloud Marketplace

ALSO Cloud Marketplace Ви улеснява повече от всякога да приспособите услугите към нуждите на Вашите клиенти. Комбинирайте нашата широка гама от облачни решения с Вашите съществуващи предложения за продукти и услуги. След като изберете услугите, задайте персонализирани цени и изпратете оферти незабавно.

Научете повече

Получете достъп до невероятни стимули, ресурси и предимства от Microsoft и ALSO

Като индиректен търговец, Вие отговаряте на условията за използване на широк спектър от услуги на Microsoft, които ще осигурят огромни ползи за цялата Ви организация. Възползвайте се от изключителни стимули за продажби, важни сертификати, възможности за съвместни продажби, права за вътрешно използване и много, много други.

Научете повече

Получете подкрепа от ALSO за предпродажбената си дейност, маркетинга и пълните продажби

След като станете партньор, ALSO ще бъде в уникална позиция, за да Ви помага да конфигурирате и внедрявате облачни решения. Нашият екип от експерти по продукти и продажби може да Ви предостави необходимата подкрепа, за да определите и внедрите най-добрите облачни решения за Вашите клиенти. Получете всичко – от предварителни и обичайни продажби до подкрепа за пълно предоставяне на маркетинг и много други.

Научете повече