Power BI

Разгледайте основните причини, поради които организациите избират Power BI, за да посрещнат своите нужди от нужди от самообслужване и корпоративно бизнес разузнаване (BI).

Стимулирайте взимането на по-добри бизнес решения

Power BI е решение за бизнес анализ, което осигурява визуализация на данни и споделяне на информация между организациите. Екипите могат да вграждат ключова информация в приложенията или уебсайтовета и да се свързват със стотици източници на данни, оживявайки данните с активни табла за управление и отчитане.

Изследвайте и споделяйте ключови данни

Преодолейте предизвикателствата на самообслужването и анализа на данните за организацията с помощта на една платформа „всичко-в-едно“ чрез мощни семантични модели, инструментариум за управление на жизнения цикъл на приложенията (ALM), отворена рамка за свързване и странирани отчети с фиксирано оформление.

Осигурете си успех с Big Data

Рационализирайте начина, по който служителите анализират и споделят данни. Използвайки неограниченото множество от данни на Azure, екипите могат да оптимизират начина, по който придобиват информация и да подобрят сътрудничеството между бизнес анализатори, инженери на данни и учени по данни.

Избраждайте бизнес приложения и автоматизирайте работните процеси

Чрез комбинирането на Power BI с Power Apps и Power Automate служителите могат лесно да конструират бизнес приложения и да автоматизират работните процеси.

Реализирайте перфектното интегриране на Excel

Организациите могат да помогнат на своите работници, като интегрират доброто познаване на Office 365 с Power BI. Служителите могат лесно да се свързват с Excel запитвания, модели на данни и отчети към Power BI таблата за управление, като помагат на екипите бързо да събират, анализират, публикуват и споделят данни на Excel.

Сигурност на данните

Разширете политиките за защита и управление към Power BI данните с Microsoft Information Protection и отговорете на изискванията за поверителност и тези на нормативните актове чрез Microsoft Cloud App Security.

Нуждаете се от ИТ партньор, за да ускорите внедряването на Power BI?

Европейската мрежа от дистрибутори и ИТ консултанти на АЛСО може да Ви помогне да постигнете своите бизнес цели. Уговорете обаждане за обсъждане на вашия проект с Power BI още днес.

Станете партньор на Dynamics 365

Станете доверен партньор по внедряването и помогнете на вашите клиенти от малкия и среден бизнесда получат повече стойност от своите инвестиции в Dynamics 365. Обадете ни се сега, за да получите достъп до поддръжката, ресурсите и обучението, които са Ви необходими, за да осигурите ръст на Вашия бизнес.

Нов, потенциален партньор за доставка на услуги на клиентите: регистрирайте се тук

Популярни инструменти и ресурси за Microsoft Dynamics 365

Център за изтегляне

Осъществете достъп до полезни ресурси и инструменти на Microsoft Business Applications.

Научете още

Курсове по eОбучение

Посетете АЛСО Академията за безплатно обучение по Dynamics 365, провеждано от експерти.

Научете още

Примери на успешни проекти на клиенти

Вижте как други бизнеси са приели да работят с Microsoft Business Applications

Научете още