Ние подпомагаме ръста на печалбите на доставчиците и купувачите.

Европейската B2B платформа на ALSO служи като търговски център за всички стоки и услуги на ИКТ индустрията. Доставките, Решенията и Услугите са бизнес модели на ALSO Group. От сделки, класически дистрибуционен бизнес, през консултантски ориентираните решения като сървърите от висок клас, системите за съхранение и сигурност до индивидуалните предложения за финансиране и облачни решения, ALSO е компетентен, надежден и устойчив партньор.

Доставчици

Доставчици на Хардуер, Софтуер, Консумативи — Доставчици на Услуги

Купувачи

Корпоративни риселъри — SMB риселъри — Риселъри с добавена стойност — Търговски вериги — Онлайн търговци