Спазване на законите

Нашата основна цел не е да да се спазват минималните законови изисквания, а да бъдем сред най-добрите при изпълнение на ангажиментите за корпоративна отговорност.

Адвокатът д-р Карстен Тил фон Херф е омбудсманът на ALSO Group по въпросите на спазването на законите. Омбудсманът е на разположение на служителите и на трети страни като независим външен контакт за информация относно нарушения на Кодекса на поведение на ALSO, особено в случаите на престъпни действия или споразумения, ограничаващи конкуренцията. Д-р Тил фон Херф е професионално задължен да поддържа конфиденциалност; при поискване той също така ще разследва жалбите/сигналите, предоставени анонимно. Информацията ще бъде изпратена към ALSO само след консултация с човека, който я е предоставил. Целта е да се помогне на компанията да се справи с нарушенията на спазването на законите, без лицето предоставило информацията за нарушенията да се страхува от неблагоприятни последици.

Информация за контакти:

Омбудсман
д-р Карстен Тил фон Херф
c/o Thiel von Herff Rechtsanwälte
Detmolder Strasse 30
DE-33604 Bielefeld (Германия)

Телефон: +49 521 557333-0
Факс: +49 521 557333-44

E-Mail на омбудсмана: ombudsmann@thielvonherff.de
E-Mail на ALSO за въпроси свързани със спазване на законите: compliance@also.com