Модернизирайте с Azure

За повечето организации, преминаването към модерна облачна среда е съществена стъпка за осигуряването на стойност, поддръжката на конкурентоспособност и постигането на съответствие с регулаторните изисквания в дигиталната ера.

Защитен растеж чрез модернизация

Остарелите технологии и приложения са бреме за организациите, които искат да успеят в една сложна, бързо движеща се и фокусирана върху съответствието среда. Скъпите локални центрове за данни и неподдържаните системи пречат на продуктивността и иновациите. Те също така оставят организациите изложени на все по-усъвършенстваните заплахи за сигурността.

Microsoft Azure дава възможност на организациите да се модернизират и да продължават да се модернизират чрез преместване на приложенията, данните и инфраструктурата в облак, готов за предприятието. Azure е цялостно решение, което ще продължи да предоставя мощни нови облачни възможности за ускоряване на иновациите, стимулиране на бизнес стойността и осигуряване на нови нива на съответствие.

Грабнете предимството с модернизацията с Azure

Подобрете гъвкавостта и времето за пускане на продуктите на пазара

Намалете разхотите и управлението на локалните центрове за данни

Модернизирайте сигурността срещупоявяващите се заплахи

Премахнете зависимостта от уязвимите остарели системи

Вземете свободата да мащабирате с оптимизация на центъра за данни

Преместването в облака или преминаването към хибриден облачен модел се превърна в популярен начин за модернизиране и оптимизиране на центровете за данни. Облачно-базираната инфраструктура на Azure позволява на организациите да разширяват или намаляват използването на ресурси според необходимостта, без да се налага да планират или разработват стратегии за пикови натоварвания. Вградените инструменти за наблюдение осигуряват общ поглед в реално време, така че при необходимост да се разпредели допълнителен капацитет.

Оптимизирането на дентровете за данни с Azure дава на организациите предимството да могат да разширяват собствената си среда в облака, като същевременно получават гъвкавост за мащабиране според нуждите. Междувременно ИТ партньорите печелят от запознаването на техните клиенти с разширените възможности на платформата на Azure.

Трябва да оптимизирате пространството на центъра за данни на Вашата организация? АЛСО може да помогне.

Искате да повишите способностите за оптимизация на центровете за данни във Вашата ИТ практика?

Вижте още

Спечелете по-задълбочени, по-бързи сведения и анализи с унифицирана платформа за данни

Съвременните услуги с платформи за данни на Microsoft върху Azure позволяват на организациите да извлекат повече от своите данни, където и да се намират те. Като предоставя последователна и глобална платформа, която е оптимизирана за хибриден облак и за всички приложения и данни, Azure предлага възможности за генериране на по-задълбочена информация за клиентите, за изграждане на трансформативни бизнес модели и по-бързо внедряване на интелигентни решения.

Изследвайте платфомите за данни

Вземете опции за край на поддръжката за Windows Server 2008 и SQL Server 2008

SQL Server 2008 и Windows Server 2008 достигнаха края на жизнените си цикли на поддръжка и вече няма да получават актуализации на съдържанието или сигурността. Продължаването на работата на приложения и данни на тези неподдържани версии ще доведе до значителни рискове за сигурността и съответствието с регулаторните изисквания. Най-добрият достъпен вариант за организациите, които все още изпълняват работни задачи на тези платформи, е да мигрират към Azure сега.

Започнете да планирате

Намерете планове и цени на Azure

Microsoft Azure има ценови модел „плащане за използване“, което означава, че организациите плащат само за услугите, които използват, когато ги използват. Това дава възможности за разрастване в съответствие с нуждите на бизнеса и гарантира, че ИТ инвестициите са оптимизирани, за да поддържат растежа.

Намерете план

Нужна ли Ви е подкрепа за вашия проект за модернизация с Azure?

Независимо дали сте бизнес, който иска да се модернизира с Azure, или сте ИТ доставчик, желаещ да разшири своите способности по отношение на модернизацията, сертифицираните консултанти по Azure на АЛСО са тук да Ви помогнат.

Популярни средства и ресурси за Microsoft Azure

Център за изтегляне

Осъществете достъп до полезни ресурси и инструменти за Microsoft Azure.

Вижте още

Курсове по eОбучение

Посетете АЛСО Академията за безплатно обучение за Azure, провеждано от експерти.

Вижте още

Azure калкулатор

Направете оценка на стойността на Вашето пътешествие в Облака с ценовия калкулатор на Microsoft Azure.

Щракването върху този линк ще Ви отведе към външен сайт на Microsoft, където от Вас може да бъде поискана допълнителна информация.

Вижте още

Примери на успешни проекти на клиенти

Вижте как други бизнеси са приели да работят с Microsoft Azure.

Вижте още