Промоционни и ценови програми за Surface

Регистрация на сделки

Регистрация на сделките (Deal Registration) е програма за отличаване на риселърите, които инвестират ресурси в развитие на взаимоотношенията и приключване на продажби с клиенти. Целта на Регистрация на сделките е двойна: да стимулира партньорските инвестиции в продажбите и да създаде видимост на веригата за продажби. Регистрация на сделките има за цел да възнагради риселъра за инвестицията на ресурси и време, отделено за разработване и поддръжка на спечелване на сделки със Surface за определени продукти и клиентски бази.

Минимално количество на ордер: 50 броя избрани продукти. 25 бройки за Studio. 3 бройки за Hub 2S

Bid Grid

Bid Grid е предварително одобрена програма за отстъпки за дистрибутори, която определя максимално допустимите отстъпки за сделки, отговарящи на изискванията за прагови количества. Дистрибуторите трябва да използват структурата на нивата на отстъпки, описана в публикувания документ „Bid Grid“ в приложението Readiness (готовност), за да определят дадена отстъпка.

Минимално количество на ордер: 1000 броя избрани устройства.

Специални цени

Програмата Специални цени (Special Pricing) е предназначена да оцени възможностите за голям обем (1000+ броя продукти) и да отпусне нарастваща отстъпка за големи обеми и стратегически сделки. Отстъпките се основават на различни фактори и, ако бъдат отпуснати, могат да варират в зависимост от артикула. Кредитът ще бъде изплатен на дистрибуторите чрез процеса на кредитно известие.

Минимално количество на ордер: 1000 броя избрани устройства.

Ускоряване на ценообразуването

Програмата Ускоряване на ценообразуването (Accelerate Pricing) е първият базиран на потреблението модел за ценообразуване на Microsoft за хардуер,. Той е предназначен да стимулира партньорите към придобиване на нови клиенти на Surface и да подпомага растежа на съществуващите акаунти. Тази програма е насочена и към възнаграждаване на лоялността на клиентите и покупките, без да е необходим ангажимент за обем.

Минимално количество на ордер: 1 брой избрано устройство.

Подреждане на избираемостта

Таблицата показва основните принципи на Microsoft за подреждане на сделки.

Освен ако не е декларирано по друг начин, политиката за подреждане на Microsoft се изпълнява по този начин: