СТОЙНОСТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Като доставчик на цялостна гама услуги, ние обединяваме доставчиците и купувачите в ИКТ индустрията и им предлагаме услуги на всички нива в така наречената „value chain“ от един източник.

Основата на бизнес моделите на ALSO са двете категории клиенти: “доставчици” и “купувачи”. Маркетирането в ИКТ индустрията до голяма степен е процес от три стъпки. На първата стъпка, доставчиците снабдяват компаниите ALSO. През втората стъпка, последните снабдяват много разнородна общност от купувачи, които на третата стъпка обслужват крайните клиенти.

ALSO Group има портфолио с над 550 доставчици в ИКТ продуктовите категории - хардуер, софтуер и ИТ услуги, включващи всички лидери на световния пазар. Поради неголемия обем, малките и средни купувачи не винаги се обслужват директно от доставчиците. Тук ALSO поема тези страни от бизнеса като логистика от по-малък мащаб и финансиране на тези клиенти. За доставчика възлагането на тези задачи на ALSO води до намаляване на сложността и по този начин - до по-лесен достъп до различни канали и региони. По-малките доставчици, които нямат своя собствена организация в страната, използват ALSO, за да получат достъп до пазара.

От страната на купувача, списъкът на нашите клиенти включва търговски вериги и онлайн търговци, за които осигуряваме гъвкава и навременна доставка на стоки с нашия бизнес модел за Доставки. По-големите купувачи, които по икономически причини използват външни поизпълнители на свои функции и процеси, имат възможността да ги възлагат на ALSO като модулни услуги. Друга много важна група клиенти са риселърите, които включват групата на Риселъри с добавена стойност (VAD) и групата от риселъри за малкия и среден бизнес (SMB). Риселърите с добавена стойност добавят допълнителна стойност към стандартните продукти, например като доставят хардуер със собствен предварително инсталиран софтуер. Риселърите за малкия и среден бизнес (SMB), например системни интегратори за конкретни дигитални решения, често са ИТ партньори на компании или държавни ведомства. Ние им предлагаме целия спектър от компетентност на ALSO, от Доставки до Решения и Услуги, както за отделни проекти, така и на база на потребление.

Станете наш клиент