ДОСТАВЧИЦИ

ALSO предлага продуктите и услугите на над 700 доставчици.

Адаптация на структурите и процесите на доставчиците, Достъп до различните пазари, Скорост, гъвкавост и надеждност.

Структурите и процесите се адаптират индивидуално към съответния бизнес модел на доставчика. ALSO предлага високо диференцирани стойностни оферти, пригодени към клиентския канал на съответния доставчик. Услугите винаги се предоставят по бърз и надежден начин.

Широко продуктово портфолио,огромен обхват от клиенти, дилъри и партньори, широка номерична дистрибуция.

ALSO дава възможност на своите SMB дистрибуторски партньори да участват в нови бизнеси като Облачна платформа (Cloud Marketplace) и Среда за създаване на съдържание (Content Factory). Предимствата за доставчиците са по-широкото разпределение на риска, по-бързото навлизане и бързото пускане на нови продукти към корпоративни и частни крайни клиенти. Растежът е осигурен чрез разширяване на продуктовото портфолио с нови услуги (финансови, дигитални, ИТ, логистика, маркетинг) и увеличаване на броя точки за продажби (дистрибуция с висока номерична и претеглена стойност).

ДОСТАВЧИЦИ

Доставчици на хардуер, софтуер, консумативи и услуги.