1. Обратно

Програма за софтуер и цифрови услуги за периферни обекти

Добавете услугите за управлявано захранване към портфолиото си и увеличете своите доходи!

Осигурете захранване на периферните обекти с помощта на услугите за управлявано захранване, предлагани от Schneider Electric

Тъй като все повече фирми се отказват от големите, разположени на едно място центрове за данни в полза на по-малки, разпределени периферни центрове за данни, ИТ мениджърите са изправени пред уникално предизвикателство, а именно как да се справят с прекъсванията на електрозахранването?

Тъй като прекъсванията на електрозахранването са причина номер едно за престоите в периферните центрове за данни, те са заплаха за работа с приложенията и данните и могат да окажат сериозно влияние върху нормалните бизнес операции. След като няма ИТ мениджъри, които да проверят захранването и проблемите на място, отстраняването на неизправностите и поддръжката стават както трудни, така и отнемащи много време.

Поддържайте непрекъснатото захранване и свързаността на клиентите си с периферни обекти с помощта на услугите за управлявано захранване и софтуера за периферни обекти, предлагани от Schneider Electric.

Предложете софтуер и цифрови услуги за периферни обекти на клиентите си

Разширете портфолиото си от услуги със софтуера и цифровите услуги за периферни обекти, предлагани от Schneider Electric, и предоставете на клиентите си мощта на отдалеченото управление, наблюдение и физическа поддръжка.

Софтуерът и цифровите услуги за периферни обекти, предлагани от Schneider Electric, Ви предоставя средствата, с които да помогнете на своите клиенти да наблюдават и управляват захранващите източници, сигурността и обкръжаващата среда в периферните си обекти, а също и да изолират, диагностицират и отстраняват проблемите както дистанционно, така и присъствено.

Изберете подходящия за Вашата ситуация от четири различни модела на услугата и поемете контрола над захранващите системи на периферните обекти на клиентите си.

Модели на услугата за управлявано захранване

EcoStruxure ИТ експерт

 • Вие ще наблюдавате захранващите системи на периферните обекти на клиентите си с помощта на софтуер за периферни обекти
 • Вие със собствен екип от полеви инженери ще извършите обслужването на центъра за данни на клиентите си в случай на прекъсване на електрозахранването, проблем със сигурността или с обкръжаващата среда

EcoStruxure консултант по активите

 • APC ще наблюдава захранващите системи на периферните обекти на клиентите си от Ваше име и ще Ви предупреди за всички проблеми със захранването, сигурността или с обкръжаващата среда в периферните обекти.
 • Вие със собствен екип от полеви инженери ще извършите обслужването на центъра за данни на клиентите си в случай на прекъсване на електрозахранването, проблем със сигурността или с обкръжаващата среда

 • You monitor,
  You service.
 • You monitor,
  We service.
 • We monitor,
  You service.
 • We monitor,
  We service.

Разпределена услуга*

 • Вие ще наблюдавате захранващите системи на периферните обекти на клиентите си с помощта на софтуер за периферни обекти и ще предупредите APC за всички проблеми със захранването, сигурността или с обкръжаващата среда в периферните обекти.
 • APC със собствен екип от полеви инженери ще извърши обслужването на центъра за данни на клиентите си в случай на прекъсване на електрозахранването, проблем със сигурността или с обкръжаващата среда

*Разпределените услуги се предлагат само в Германия, Австрия и Швейцария

Наблюдение и разпределена услуга*

 • APC ще наблюдава захранващите системи на периферните обекти на клиентите си от Ваше име
 • APC със собствен екип от полеви инженери ще извърши обслужването на центъра за данни на клиентите си в случай на прекъсване на електрозахранването, проблем със сигурността или с обкръжаващата среда

*Разпределените услуги се предлагат само в Германия, Австрия и Швейцария

Присъединете се към програмата за софтуер и цифрови услуги за периферни обекти, предлагана от Schneider Electric

Получете сертификат и започнете да продавате услуги за управлявано захранване още днес!

Станете партньори на APC и получете достъп до програмата за софтуер и цифрови услуги за периферни обекти, предлагана от Schneider Electric.
Получете сертификат за създаване, продажба и предоставяне на услуги за управлявано захранване и бързо си осигурете нови постоянни потоци от доходи. Ще научите как да наблюдавате, управлявате и ремонтирате дистанционно захранващите системи на периферните центрове за данни на Вашите клиенти, а също така ще получите познания за ключови параметри на сигурността и обкръжаващата среда.
Като сертифициран партньор, Вие можете да се възползвате от следните ексклузивни предимства:

Изградете практика за управлявани услуги

Компенсирайте работните разходи, за да разработите Ваша собствена практика за управлявани услуги, когато сте партньори на APC

Получете достъп до гама от инструменти и ресурси

Получете всичко, което Ви е необходимо, за да започнете да наблюдавате и управлявате захранващите системи на периферните центрове за данни.

Повишете рентабилността

Повишете рентабилността си чрез преференциалните цени и най-добрите сделки.

Увеличете доходите от услугите

Добавете услугите за управлявано захранване към портфолиото си и се възползвайте от разрастващия се пазар

Предложете отдалечено управление

Помогнете на Вашите клиенти да извършват отдалечено наблюдение на захранването, сигурността и обкръжаващата среда в техните центрове за данни

Пълна поддръжка

Получете директен достъп до местния представител по продажбите и мениджърите на успеха на партньорите.

Опции за сертифициране на партньорството

От двете опции за сертифициране на партньорството изберете тази, която е подходяща за Вашите нужди.

Изберете ниво на сертифициране

Предимства

 • Научете как да изберете, препоръчате и продадете подходящото ИТ решение в средите за периферни изчисления.
 • Открийте нашето портфолио от гъвкав софтуер и цифрови услуги за периферни обекти, за да предоставяте отдалечено наблюдение 24/7 и поддръжка на място
 • Получете достъп до инструменти и стимули, предлагани само на сертифицирани партньори.Преглед на изискванията

Сертифициране на първокласно ниво

Benefits

 • Научете как да разширите, увеличите и диференцирате съществуващата си практика за наблюдение или обслужване, за да включите в нея услугите за управлявано захранване
 • Изберете и препоръчайте правилното решение, което да предложите на своите клиенти
 • Наблюдавайте, управлявайте и решавайте проблемите, свързани с разпределената организация на ИТ на Вашите клиенти.
 • Получете достъп до инструменти и стимули, предлагани само на партньори, сертифицирани за управлявани услуги и софтуер.

Преглед на изискванията

Готови ли сте да се присъедините към програмата за софтуер и цифрови услуги за периферни обекти, предлагана от Schneider Electric?

Станете партньор на APC и започнете сертифицирането си още днес. Попълнете уеб формуляра по-долу и член на екипа от експерти на ALSO ще се свърже с Вас.